Аналіз виробничо-ресурсного потенціалу Богодухівського хлібозаводу та мотивація праці, страница 5

Таблиця 2.6

Основні техніко-економічні показники діяльності Богодухівського хлібозаводу у 2002-2003 р.

Найменування показника

Од. вим.

Значення за роками

Відхилення:

2002 г.

2003 г.

абс.

відн., %

Об’єм реалізації ,        усього, у тому числі:

тис.
 грн.

22390

19860

-2530,00

-11,30

Хліб подовий

тис.
 грн.

1180

1210

30,00

2,54

Хліб формовий

тис.
 грн.

2229

1845

-384,00

-17,23

Хліб пшеничний з муки 1 сорту

тис.
 грн.

9956

9025

-931,00

-9,35

Хліб з пшенично-ржаної муки

тис.
 грн.

1533

2632

1099,00

71,69

Хліб пшеничний з

тис.
 грн.

1356

1256

-100,00

-7,37

Батон

тис.
 грн.

3277

2360

-917,00

-27,98

Булочні вироби

тис.
 грн.

2859

1532

-1327,00

-46,41

Середньорічна вартість основних фондів

тис.
 грн.

1038,3

1431,3

393,00

37,85

Середньооблікова чисельність    працівників

осіб

85

86

1

1,18

Продуктивність праці одного працюючого

тис. грн./ осіб

263,4

230,9

-32,5

-12,3

Фонд оплати праці

тис.
 грн.

577,51

566,18

-11,33

-1,96

Середньомісячна заробітна плата одного працюючого

грн.

566,19

548,62

-17,57

-3,10

Собівартість реалізованої продукції

тис.
 грн.

3162,5

2242,3

-920,20

-29,10

Чистий прибуток

тис.
 грн.

201,1

75,0

-126,10

-62,71

Рентабельність продукції

%

6,36

3,34

-3,02

-0,47

          На підприємстві спостерігається значне зниження випуску продукції в порівнянні з 2002 р. на 11,3%, виключенням є випуск хліба з пшенично-житнього борошна 1-го сорту, по цій позиції спостерігається збільшення виробництва на 71,69 %.

          Таке різке зниження випуску продукції пов'язано з виходом нових виробників - конкурентів на ринок хлібобулочних виробів. Підприємство втрачає своїх споживачів. Це пов'язано також з недостатньою наявністю власних транспортних засобів.

Первісна вартість основних фондів за станом на 1.01.2004 року складала 1431,3 тис. грн. У порівнянні з 2002 р. вона зросла на 393,00 тис. грн.

Середньооблікова чисельність збільшилась на 1,18 % у порівнянні з 2002 роком, це пов’язано з впровадженням автоматизацією виробництва і необхідністю збільшенням чисельності. На хлібозаводі рівень продуктивності праці склав 230,9 тис.грн./осіб у 2003 р. і 263,4 тис.грн./осіб у 2002 р., при цьому слід зазначити, що спостерігається тенденція зниження продуктивності праці. Це пов'язано в першу чергу зі зниженням випуску продукції.

Собівартість реалізованої продукції в 2003 році склали 2242,3 тис. грн. Слід зазначити зменшення її суми у порівнянні з 2002 р. на 29,1 тис. грн., це в першу чергу пов’язано з зменшенням об’ємів реалізації продукції.

Чистий прибуток у 2003 році склав 75,0 тис. грн., що 126,10 тис. грн. менше чим в 2002 році. Рентабельність продукції за 2003 рік склала 3,34%, вона зменшилась на  0,47 % у порівнянні з попереднім періодом.

          У 2003 р. на підприємстві увага приділялася рішенню питань підвищення рівня оплати праці працівників на основі зростання рівня заробітної плати відповідно до наявних реальних фінансових можливостей ВАТ. У порівнянні з минулим роком фонд оплати праці зменшився на 3,10%. Найбільша питома вага в загальній структурі фонду оплати праці займає фонд основної зарплати 69,52% у 2002 році і 70,33% у 2003 році. Аналіз середньомісячної заробітної плати одного працюючого показав, що  вона знизилась на 17,57 грн. у         порівнянні з попереднім періодом і склала  548,62 грн.