Аналіз виробничо-ресурсного потенціалу Богодухівського хлібозаводу та мотивація праці, страница 14

Аналіз чисельності персоналу показав, що в звітному році в порівнянні з 2002 роком відбулися зміни в чисельності працюючих на підприємстві. Середньооблікова чисельність знизилась на одного чоловіка, це пов’язано з впровадженням автоматизацією виробництва. Аналізую структуру персоналу слід зазначити наявність непромислової групи, у загальній структурі персоналу їй приділятися 1,16%.

Підприємство повинне бути зацікавлено в підвищенні рівня освіти персоналу. Про це свідчать дані, про освіту персоналу, тільки 20,9 % персоналу мають вищу освіту.  При цьому кваліфікація службовців достатня висока (кількість провідних спеціалістів складає 4 – це     50 % службовців), при цьому рівень кваліфікації працівників не високий,  тільки 11,7 % робітників мають 6 розряд і понад. Це пов'язано зі специфікою виробництва.

Якісна характеристика  рівня освіти фахівців підприємства є присутність працівників з ученим ступенем.  Найбільша кількість працівників мають стаж роботи від 5-10 років, що складає  38 осіб чи 44,2 %. Більшість працівників 36 чоловік мають вік від 40 до 49 років. На підприємстві сполучається досвід і нові знання.

На хлібозаводі рівень продуктивності праці склав 2665,5 грн./осіб у           2002 р. і 2336,5 грн./осіб у 2003 р., при цьому слід зазначити, що спостерігається тенденція зниження продуктивності праці. негативним моментом у зменшенні продуктивності праці є як, зниження обсягів товарної продукції – -11,16 %, так і підвищення кількості працюючих – -1,17 %. Абсолютне відхилення продуктивності праці на хлібозаводі склало –329,00 грн./осіб

Аналіз фонд оплати праці показав, що у порівнянні з минулим роком ФОП зменшився на 3,10%. Найбільша питома вага в загальній структурі фонду оплати праці займає фонд основної зарплати 69,52% у 2002 році і 70,33% у 2003 році. Додаткова зарплата складає незначну частину в загальній структурі фонду оплати праці 30,48% у 2002 році і 29,27% у 2003 році. 

Аналіз мотивації показав, що на підприємстві існують, як позитивні аспекти так і негативні. Варто сказати, що зміна обсягу виконаних робіт і загальної чисельності працюючих спричинили відповідно і зміну в стимулюванні працівників, поточне преміювання зменшилось на 13,64 %.

У загальній сумі всіх заохочень у 2003 році найбільша питома вага заохочення за результатам роботи за рік, а в 2002 році – матеріальна допомога.

Так на хлібозаводі майже не вплинули соціально-економічні зрушення останнього десятиліття на плинність трудового потенціалу. Навчання і перепідготовка виробляється через учбово-курсові комбінати. Керівники і фахівці проходять курси підвищення кваліфікації. Хоча на основі всього цього існують і визначені недоліки зрівнялівка, завищення показників, які можна використовувати для подальшого удосконалювання мотиваційного процесу

Основною умовою підвищення ефективності праці є мотивація персоналу на Богодухівському хлібозаводі. Були виявлені резерви підвищення мотивації праці. Недостатньо використовуються соціальні фактори. В даний час значною мірою втрачені індивідуальні і колективні стимули до праці. Відзначимо, що чим нижче рівень життя населення, тим менше місця займають нематеріальні стимули в мотиваційній системі.  Усе більше скорочується престиж високої кваліфікації і зацікавленості працівника в її підвищенні. Виникла проблема підсилення особистого, індивідуального інтересу до системи інтересів підприємства. Одним з найбільш могутніх інструментів підключення, що маються в розпорядженні підприємства є створення елітарних клубів та автоматизація процесів обробки інформації, як елементів  стимулювання праці. На підставі виявлених недоліків пропонуються й улаштовуються організаційно-технічні заходи, що сприяють активізації праці працівників з метою одержання більшого прибутку при менших витратах.

Аналіз технологічної лінії по виробництву хліба формового з піччю     ФТЛ-2 показав, що встановлені чотирьох агрегатів для безупинного виготовлення тесту марки Х-12 працює тільки один, інші демонтовані в зв'язку з великим зносом і подальше їхнє використання неможливе. Замість цього агрегату можна установити тістомісильні машини типу А2ХТ2Б, авто ваги          Ш2-ХДА, діжі ємністю 330 літрів кожна і тістоокруглительні машини.