Аналіз виробничо-ресурсного потенціалу Богодухівського хлібозаводу та мотивація праці, страница 7

Показник

Чисельність працівників, осіб

1. Кваліфікація службовців:

ведучий

1 категорії

2 категорії

3 категорії

без категорії

4

2

1

1

-

2. Кваліфікація робітників:

1 розряду

2 розряди

3 розряди

4 розряди

5 розряду

6 розряду і понад

16

12

15

15

10

9

3. Освіта:

вище

середнє спеціальне

середнє

неповне середнє

18

29

37

2

4. Учений ступінь:

доктор наук

кандидат економічних наук

        кандидат технічних наук

-

-

1

5. Стаж роботи:

до 1 року

1-5 років

5-10 років

        10-15 років

1

20

38

15

15-20 років

20-25 років

25-30 років

більш 30

6

4

2

-

6. Вік:

до 28 років

28-39 років

40-49 років

50-54 років

55-59 років

понад 60 років

16

30

36

10

3

-

Аналізуючи дані табл. 2.8 слід зазначити, що освіта працівників підприємства знаходиться на невисокому рівні. Про це свідчать дані, що тільки 20,9 % персоналу мають вищу освіту.  Підприємство зацікавлено в підвищенні рівня освіти персоналу.

Однак слід зазначити, що при цьому кваліфікація службовців достатню висока, кількість провідних спеціалістів складає 4 чи 50 % службовців. До позитивної оцінки якісної характеристики  рівня освіти фахівців підприємства слід віднести присутність працівника з ученою ступеню. Рівень кваліфікації робітників не високий,  тільки 11,7 % робітників мають 6 розряд і понад. Кваліфікаційний склад робітників підприємства характеризує середній тарифний розряд, який складає 3,23. Середній тарифний розряд свідчить про кваліфікацію робітників, вище за середній рівень.

Це пов'язано зі специфікою виробництва.

Найбільша кількість працівників мають стаж роботи від 5-10 років, що складає  38 осіб чи 44,2 %. Більшість працівників 36 осіб мають вік від 40 до 49 років. На підприємстві сполучається досвід і нові знання.

Це дозволяє зробити висновки, що підприємство забезпечено кваліфікованими працівниками, але для підтримки існуючого рівня на підприємстві є необхідність впровадження системи мотивації, її підвищення.

2.4.2. Аналіз руху трудових ресурсів і використання робочого часу

Аналіз руху трудових ресурсів дозволяє визначити рівень організаційної культури на підприємстві.

Аналіз інтенсивності руху робочої сили визначають коефіцієнт обороту по прийому,  коефіцієнт прийому по вибуттю, коефіцієнт загального обороту, коефіцієнт плинності кадрі.

Дані для аналізу руху робочої сили приведені в табл. 2.9. 

Таблиця 2.9

Рух робочої сили на Богодухівському хлібозаводі

Найменування показників

2002р.

2003 р.

Абсол.відх.

1. Середньооблікова чисельність працівників, осіб

85

86

1

2. Чисельність прийнято, осіб

3

2

-1

3. Вибуло, осіб

2

1

-1

4. в тому числі за власним бажанням і

    за порушення трудової дисципліни, чіл.

1

0

-1

5. Коефіцієнт обороту по прийому

0,0353

0,0233

-0,012

6. Коефіцієнт обороту по вибуттю

0,0235

0,0116

-0,0119

7. Коефіцієнт плинності кадрів

0,0118

0,000

-0,0118

Показники представлені в табл. 2.9 свідчать що незначний рух робочої сили на хлібозаводі в 2003 році. Але визначилась тенденція до зменшення коефіцієнтів обороту по прийому, та вибуттю відповідно на 0,012 та 0,0119. Варто відмітити, що рівень плинності кадрів у 2003 році знизився в порівнянні з 2002 роком на 0,0118.

Аналіз використання трудових ресурсів характеризує рівень використання робочого часу на підприємстві.

Аналіз використання робочого часу здійснюється на основі даних балансу робочого часу, що представлений у додатку В.

Аналіз робочого часу представлений в табл. 2.10.