Загальні питання виробничої санітарії. Метеорологічні умови. Виробничий пил, страница 3

В організмі людини постіймо відбувається процес газообміну, кров збагачується киснем із атмосферного повітря і виділяє вуглекислий газ. Доросла людина робить 14-16 дихальних рухів за хвилину. За кожний та­кий рух вона вдихає і видихає близько 500 см3 повітря. Повітря, що вдихає людина, приблизно має 21% кисню, а те що вона видихає - лише І6-18%. Отже, використовується близько 20% кисню в повітрі. За до­бу в кров людини переходить до 500 л кисню і виділяється в навколишнє середовище до 40 л вуглецю. Тому забруднене шкідливими домішками по­вітря вкрай шкідливе для здоров’я людини.

В організмі людини міститься в середньому 5-7 л крові. Втрата приблизно половини її призводить до смерті. При нещасних випадках, пораненнях перепоною до втрати крові людини в її властивість до зсі­дання в області ран. Джерелом кровообігу в організмі людини є серце, котре протягом 1 хвилини робить в середньому 75 скорочень, пропуска­ючи за цей час через себе 5250 см3 крові.

Фізіологічними функціями організму управляє нервова система, яка здійснює також зв’язок людини з навколишнім середовищем. Всілякі зміни в навколишньому середовищі впливають на нервові імпульси людини. Діяльність нервової системи людини значно порушується під впливом не­сприятливих чинників навколишнього середовища.

Найважливішу роль серед параметрів навколишнього середовища, які постійно і безпосередньо діють на організм людини, відіграє повітря, їй основний фактор, що забезпечує життєдіяльність людини.

Залежно від хімічного складу повітря, його фізичних та інших влас­тивостей (температура, вологість, рухливість, тиск, а також наявність в ньому забруднювачів у вигляді пилу, патогенних мікроорганізмів різ­ного походження тощо) повітряне середовище може бути сприятливим або навіть небезпечним.

Одиниця об’єму атмосферного повітря містить в собі такі компонен­ти: азот (78,08%), кисень (20,94%), вуглекислий газ (0,04%), аргон та інші інертні гази (0,94%), водяну пару. При такому складі повітря ор­ганізм людини перебуває в нормальних умовах.

Коли змінюється атмосферний тиск, тобто виникають метеорологічні коливання, відбуваються зміни фізичного стану повітряного середовища, змінюється склад повітря, в результаті чого виникають незадовільні умови для життєдіяльності організму, і стан здоров’я людини погіршується.

Кисень у складі повітря є необхідним елементом дня підтримки дихання. В виробничому середовищі, де перебувають люди, вміст кисне повинен становити не менш як 20% за об’ємом. Зниження вмісту кисню до 16-18%, особливо при фізичній праці, викликав серцебиття, задишку, продуктивність праці різко падав. При вмісті кисню 12-15% вже неможли­во виконувати фізичну працю, дуже скоро настає явище ядухи, а при 9% настає запаморочення і смерть від кисневого голодування (аноксемія).

Азот - основна складова частина повітря. Це інертний газ і за звичайної температури він малоактивний. За високої температури (на­приклад, при вибухах метану) азот має властивість частково окислюва­тись. При вибухах більшості зарядів вибухонебезпечних речовин, які використовуються при земляних, скельних розробках в атмосферне  по­вітря може надходити велика кількість оксидів азоту. Отруйна дія їх на організм людини проявляється в набуханні легенів внаслідок опіку легеневої тканини. Отруєння звичайно проявляється вже через 12-24 години. Хронічне отруєння оксидами азоту спостерігається і виявляється у вигляді подразнення слизової оболонки носоглотки і бронхів. Гранично допустимі концентрації двооксидів азоту дуже малі і становлять 0,0001% або 5 мг/м3.

Вуглекислий газ виділяється в результаті життєдіяльності живих організмів, роботи двигунів внутрішнього згоряння, горіння, проведен­ня вибухових робіт та ін. Вміст вуглекислого газу на робочих місцях не повинен перевищувати 0,5% за об'ємом. Токсичну дію на організм людини вуглекислий газ чинить лише у великих концентраціях. Навіть при вмісті його в повітрі 4-5% помічаються лише слабкі симптоми от­руєння (головний біль, загальна слабкість), якщо при цьому в повітрі міститься достатня кількість кисню. Але, як правило, з підвищенням вмісту вуглекислого газу в повітрі знижується вміст кисню. При вмісті вугле­кислого газу 10% і вище людина може знепритомніти, а при концентрації його 20-25% і вище людині загрожує смерть від ядухи.