Загальні питання виробничої санітарії. Метеорологічні умови. Виробничий пил, страница 10

Перші симптоми кисневої нестачі визначаються вже при підйомі на висоту 3000 м без кисневого приладу. Основні симптоми при цьому по­в'язані з порушеннями з боку центральної нервової системи. Спостерігається слабкість м'язів, підвищуються сухожильні рефлекси, знижується слух розладнується зорове відчуття, з'являються галюцинації, по­тім настає депресія, послаблення волі і сонливість. Внаслідок зменшення загального тиску виникають болі в придатковій порожнині носа, розширення газів кишечнику, зменшується життєва ємність легенів.

На висоті 7200 м без кисневого приладу весь цей симптомокомплекс гіпоксії розвивається протягом 15-20 хвилин. Всі ці явища зникають, якщо людину опустити на меншу висоту чи дати дихати чистим киснем.

Навіть треновані особи не можуть постійно перебувати в гірській місцевості віщій за 4000 м. Пристосування до роботи на такій висоті відбувається дуже повільно.

Якщо явища висотної хвороби виникають під час проведення буді­вельних та інших робіт на висоті, необхідно забезпечити людині повний спокій, дихання чистим киснем, дати теплий чай, теплий і зручний одяг, Для профілактики цієї хвороби необхідно проводити професійний відбір, періодичні медичні огляди, тренування в барокамерах, дихальну гімнас­тику. Завдяки профілактичним засобам поступово буде відбуватись адап­тація до пониженого атмосферного тиску і в організмі розвиватимуться компенсаторно-пристосувальні механізми (збільшиться кількість еритро­цитів, гемоглобіну, зменшиться рівень окислювальних процесі в орга­нізмі і т. ін.), що дозволить зберегти здоров'я і працездатність. Про це свідчить те, що є люди, які постійно живуть в селах на висоті 2500...4500 м (Дагестан, Памір, Пору) над рівнем моря і не хворіють.

2.6. Профілактика кесонної хвороби

З підвищеним атмосферним тиском людина зустрічається при вико­нанні робіт, під водою і в глибоких шахтах.

Для проведення робіт під водою чи під землею й ґрунтах, що наси­чені водою, споруджують спеціальні робочі камери, що називаються кесо­нами.

Кесон складається із робочої камери, де працюють, шахти для спус­ку і підйому людей або вантажів, центральної камери, а також двох при-камерних шлюзів, через які здійснюється перехід людей в робочу камеру, вихід з неї, подача будівельних матеріалів і видача землі.

Кесон - це герметично замкнутий простір, з якого нагнітанням по­вітря витісняється вода і таким чином створюються умови для виконання робіт. Тиск повітря, що створюється в кесоні, залежить від того, на якій глибині він знаходиться. На кожні 10 м глибини необхідно підвищувати тиск у кесоні на 101,3 кПа.

Спуск робітників в кесон відбувається так: шлюз має двоє дверей, що відкриваються всередину. Якщо в шлюзі тиск дорівнює 101,3 кПа (І атм.), а в кесоні вищий тиск, тоді двері зі шлюзу в кесон герметич­но закриті тиском повітря в кесоні. Зовнішні двері можуть вільно про­пустити робітників для спуску в кесон. Після входу робітників в  шлюз зовнішні двері герметично закриваються, і починається процес шлюзування, тобто в шлюз нагнітається повітря до тиску, що дорівнює тискові в кесоні. Після цього двері в кесоні будуть вільно відкриватися.

Залежно від призначення кесонні роботи здійснюються у вертикаль­ному і горизонтальному напрямках. Вертикальні кесонні роботи відбу­ваються при проходці стволів шахт, будівництві мостових опор і глибоких фундаментів, горизонтальні, головним чином, при будівництві туне­лів і колекторів для каналізаційних стоків.

При роботі в кесонах виділяється три періоди: період компресії, тобто опускання в кесон, коли відбувається поступове нарощування тис­ку вище за атмосферний; період роботи в кесоні за умов підвищеного тиску; період декомпресії - підйом робітників на поверхню землі, тоб­то вихід із зони підвищеного тиску в зону нормального атмосферного тиску.

У виробничих умовах тиск у робочій камері кесона не повинен перевищувати 405,2 кПа.

Під час компресії особливих патологічних явищ в організмі людини не відбувається, під впливом підвищеного тиску вдавлюється барабанна перетинка, виникає відчуття вдавлення живота, опускання діафрагми, підвищується потіння і т. ін. Але всі ці явища минають, вони не загро­жують здоров’ю.