Загальні питання виробничої санітарії. Метеорологічні умови. Виробничий пил, страница 12

На кесонні роботи допускаються особи віком від 18 до 45 років, при тиску нижче за 190 кПа - віком до 50 років. Жінки на кесонні і водолазні роботи не допускаються взагалі, за винятком представників інженерно-технічного, медичного і інспекторського персоналу при від­сутності захворювань статевої сфери, вагітності.

При прийомі на роботу враховується список протипоказань для ро­боти в умовах підвищеного тиску. Особи, що працюють на цих роботах, проходять медичний відбір і щоденний періодичний медичний огляд.

2.7. Заходи щодо поліпшення виробничого мікроклімату

Важливе профілактичне значення в умовах нагріваючого мікрокліма­ту в механізація тяжких робіт, дистанційне управління і віддалення робітників від потужних теплових джерел. Засоби теплоізоляції і вста­новлення екранів значно зменшують теплове випромінювання і надходжен­ня конвекційної теплоти на робочі місця. Найефективнішим захистом від променевої енергії є водяні завіси. Шар води в 1 мм є достатнім, щоб поглинути всю теплову радіацію від відкритих джерел теплоти.

При наявності потужних джерел конвекційної і променевої теплоти одним із важливих заходів щодо нормалізації мікрокліматичних умов є аерація. Для цього необхідно забезпечити вихід нагрітого повітря че­рез шахти і вікна у верхній зоні приміщення чи аераційні фрамуги в стінах будівель.

Фрамуги для надходження повітря в приміщення і для виходу його повинні бути забезпечені механізмами, що дозволяють управляти їх від­криттям і закриттям.

Але лише аерація не спроможна забезпечити сприятливих мікрокліматичних умов на всіх робочих місцях, тому влаштовують ще механічну вентиляцію і кондиціювання повітря.

Із заходів особистої профілактики суттєве значення має раціональний питний режим, При значних волого втратах (понад 3,5 кг за зміну) і значному часі опромінення інфрачервоною радіацією спочивають охолоджену (до 15...20°С), підсолену (0,5% NaCl), підсолену воду з додаванням деякої кількості солей калію і вітамінів. Вживання підсо­леної води запобігає згущенню крові, сприяє утриманню води в організ­мі, покращує самопочуття і підвищує працездатність.

При великих теплових навантаженнях суттєве значення має спеціаль­но вироблений режим праці з обов’язковими перервами в роботі. Це сприяє відновленню серцево-судинної системи і полегшенню терморегуляції, особливо, коли перерви на відпочинок проводяться в оптимальних для цього мікрокліматичних умовах.

Сприятливо діють після теплових навантажень гідропроцедури в виг­ляді пів душів, що встановлюються недалеко від робочих місць. Значною мірою захищає від перегрівання раціональний спецодяг, який повинен бути повітря-вологопроникливий, мати відповідні теплозахисні власти­вості і відбивати інфрачервону радіацію. Згідно з вказівками міністер­ства охорони здоров'я всі працівники повинні проходити періодичні ме­дичні огляди. Періодичний  огляд осіб, що систематично працюють в умовах впливу температур і інтенсивного теплового випромінювання, проводиться 1 раз в 24 місяці.

При роботі на холоді необхідно, з одного боку, запобігати надмір­ному охолодженню організму працівників, з іншого, - забезпечити швидке зігрівання, щоб нормалізувати фізіологічні зрушення, які настають внаслідок дії холоду.

У кожному конкретному випадку адміністрація повинна розробити спеціальні заходи, щоб запобігти можливим захворюванням і зниженню продуктивності праці.

Відповідно до вимог СН 245-71, у виробничих приміщеннях, що не опалюються, необхідно передбачити пристрої для обігрівання працівни­ків на постійних робочих місцях або спеціальні допоміжні приміщення. При роботі в таких приміщеннях стежать, щоб підлога була утепленою, а працівники мали відповідне взуття. На робочих місцях, на яких при виконанні робіт необхідно дотикатись руками до мокрих і холодних предметів, необхідно передбачити пристрої для обігрівання рук.

Робітників, що працюють на холоді, треба забезпечити відповідним спецодягом. Теплий одяг запобігає надмірному охолодженню організму. Спецодяг також повинен забезпечувати випаровування поту з поверхні шкіри, оскільки затримка його буде викликати зволоження тканини одягу і тим самим сприяти ще більшій тепловитраті організму.