Загальні питання виробничої санітарії. Метеорологічні умови. Виробничий пил, страница 8

У гігієнічній практиці найважливішими є відносна вологість і дефіцит насичення. Вони дають уявлення про ступінь насичення повітря водяними парами і вказують на його можливість прийняти додаткову кількість водяних парів при випаровував і поту з поверхні шкіри дяди­ни. Чим більший дефіцит вологості, тим більш сухим є повітря, тим більшу кількість водяних парів воно зможе сприйняти, і тим інтенсив­ніше буде віддача теплоти випаровуванням поту. Тому висока температура повітря переноситься організмом легше при сухому повітрі, ніж при во­логому.

За температури повітря, що близька до температури тіла, тепловід­дача радіацією і конвекцією різко утруднюється, тому що зменшується різниця між температурою шкіри і навколишнім середовищем. За дуже високої температури повітря (понад   40 °С) створюються умови для поглинання теплоти в організмі за рахунок назріваючої дії повітря і навколишнього середовища. Особливо швидко виникає перегрівання при поєднанні високої температури повітря і високої вологості. Коли повітря максимально насичене водяними парами, випаровування поту погіршується, настає потіння, яке не полегшує тепловіддачу людини.

За високих температур повітря низька вологість сприяє посиленому випаровуванні поту, за низьких - сухе повітря зменшує тепловитрати внаслідок поганої теплопровідності.

Таким чином, сухе повітря за всіх обставин перекоситься краще, ніж вологе. У зв'язку з цим сухе повітря успішно використовують в медицині для лікування багатьох хронічних захворювань.

Несприятливий вплив сухого повітря проявляється тільки при крайніх ступенях сухості. Надмірно сухе повітря за високих температур низької відносної во­логості (менш як 20%) висушує слизову оболонку носа, глотки і рота. На слизових оболонках виникають тріщини, які легко інфікуються, що сприяє розвитку запальних явищ. Негативна дія на організм сухого по­вітря поглиблюється при його великій рухомості. Гарячий вітер не тіль­ки викликає перегрівання організму, а також пригнічує психіку людини.

Фізіологічно оптимальною в відносна вологість повітря в межах 40-60%. Відносна вологість більша за 75% разом а низькою температурою сприяє охолодженню, а з високою - перегріванню організму.

2.4. Вплив руху повітря на теплообмін

Для створення в виробничих умовах відповідного метеорологічного режиму особливе значення має рухомість повітря. Рух повітря характе­ризується його швидкістю.

У виробничих приміщеннях рук повітря незначний, воно рухається від нерівномірного нагрівання, від регулювання його через отвори у вікнах і фонарях. Наявність гарячих поверхонь в причиною виникнення конвекційних потоків, що прямують догори, а на їх місце надходить більш холодного повітря. Чим сильніше нагрівається повітря, тим менше стає щільність і тим швидше воно піднімається в верхні вони приміщення.

Така рухомість повітряних потоків може створювати протяги, які сильно охолоджують приміщення і викликають неприємне відчуття холоду. Навпаки, недостатній рух повітря за високої температури створює тяжке відчуття жари, тобто залежно від температурного режиму рух повітряних мас має свої позитивні і від'ємні сторони.

Рухоме повітря сприяє посиленню тепловіддачі організму конвекцією, радіацією і випаровуванням вологи з поверхонь слизових оболонок  і зовнішнього шкіряного покрову.

Завдяки руху повітря освіжається виробнича атмосфера, а при роботі на відкритих просторах зменшується ступінь дії на організм людини сонячних променів.     

Отже, рух повітря є важливим чинником, що сприяє створен­ню найсприятливіших умов для життєдіяльності людини. Залежно від тем­ператури швидкість руху повітря по-різному впливав на людину. За ви­соких температур рухомість повітря полегшує процес терморегуляції. В жаркий період року вітер сприяв звільненню організму від надлишків теплоти. Навпаки, за низьких температур велика рухомість повітря в є негативним чинником, що призводить до переохолодження. Взимку вітер викликав переохолодження і збільшує небезпеку відмороження. Відомо, що мороз в тиху погоду переносяться легше, ніж при сильному вітрі.