Загальні питання виробничої санітарії. Метеорологічні умови. Виробничий пил, страница 13

З метою запобігання переохолодження приміщень в них повинні споруджуватись тамбури, утеплені вікна і двері, а також відповідні стіни і перекриття, у зовнішніх дверей необхідно створювати теплові повітряні завіси.

При роботі на холоді в окремих випадках важливо застосовувати пристрої променевого обігрівання (на постійних робочих місцях) або організувати періодичні перерви в роботі для обігрівання працівників у спеціальних теплих приміщеннях. Температура повітря в цих приміщеннях повинна становити не менш як 23 °С,

Припинення робіт на відкритому повітрі за низьких температур залежно від кліматичної зони проводиться на підставі постанов місце­вих Рад народних депутатів, а за високих температур змінюється розпо­рядок робочого дня з припиненням роботи в самі гарячі часи.

В складних метеорологічних умовах обов’язково стежать за параметрами повітря в робочій зоні, для чого використовують спеціальні прилади, температуру повітря вимірюють термометрами не менш як у п’яти точках, віддалених від стін на 0,5 м, від підлоги - на 0,25 і 2 м. Для постійного контролю температури застосовують термографи. Вологість по­вітря визначають за допомогою гігрометрів, гігрографів і психрометрів.

Для визначення швидкості повітря в приміщеннях застосовуються кататермометри (при швидкості повітря від 0,05 до 2 м/с), анемометри крильчасті (в діапазоні від 0,3 до 5 м/с) і чашкові (від 1 до 30 м/с).

Розділ 3. ВИРОБНИЧИЙ ПИЛ

3.1. Гігієнічна характеристика пилу

Боротьба з забрудненням атмосфери зараз є однією з важливих соціальних проблем глобального характеру. Катастрофічний ріст забруднен­ня повітря обумовлюється різкою невідповідністю між розвитком промисло­вого виробництва і технікою його очистки.

Пил завжди є в повітрі, але коли його кількість не перевищує 0,25 мг на 1м3 повітря, він не відчувається людиною.

Пил - це поняття, що визначає фізичний стан речовини - роздрібненість її на маленькі частинки. Ці частинки, до перебувають в повіт­рі, являють собою дисперсну систему (аерозоль), в якій дисперсною фа­зою є тверді частки, а дисперсним середовищем - повітря.

Уніфікованої класифікації пилу донині не створено, але в практиці використовується кілька умовних схем, що дозволяють за різними ознаками узагальнити всі види аерозолів, що трапляються в виробничих умовах.

За походженням пил поділяють на такі види: а) органічний, в тому числі природний (тваринний і рослинний), і штучний (пластмаси, гуми і т.п.);  б) неорганічний в тому числі мінеральний (кварцовий, силі­катний і т.п.) і металевий;  в) змішаний.

За способом утворення розрізняють аерозоль дезінтеграції, що надходить в повітря в результаті механічного подрібнення твердих ма­теріалів (вибухи, подрібнення, помол і т. ін.), і аерозоль конденсації, що утворюється при сублімації твердих речовим (газогоріння, електрозварювання, плавлення металу і т. ін.).

З гігієнічної точки зору найвірогіднішою вважають класифікацію М.О.Фукса, яка враховує важливі фізико-хімічні особливості аврозолей. За його термінологією, до пилу належать аерозолі дезінтеграції з твер­дими частинками, незалежно від їх дисперсності, до диму - аерозолі конденсації з твердою дисперсною фазою, до туману - всі аерозолі незалежно від їх походження і дисперсності, що мають рідку дисперсну фазу (водяний, природний і штучний туман).

У виробничих умовах трапляється переважно змішаний пил, в якому є органічні і неорганічні компоненти.

Фіброгенна, подразнююча і токсична дія пилу залежить від його фі­зичних, фізико-хімічних і хімічних властивостей. Для гігієнічної характеристики виробничого пилу необхідно мати дані щодо його маси в одиниці об'єму повітря (1 м3), дисперсності, форми і ступеня твердості пилових частинок, в також розчинності.

Дані про масу пилу або його концентрацію в повітрі дають уявлен­ня про ступінь забруднення повітря виробничих приміщень, а значить і про імовірність несприятливої дії його на організм людини, а також про ефективність проведених заходів по боротьбі з пилом.

Швидкість зсідання пилу з повітря залежить від розміру і форми частинок. Виробничий пил належить переважно до високодисперсних систем.