Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Міжнародна економіка", страница 9

1.  виробників;

2.  споживачів;

3.  державного бюджету;

4.  країни в цілому.

Задача 2

Країна А може виробляти взуття більш ефективно, ніж країна Б. Однак країна А систематично імпортує взуття з країни Б.

Поясніть, внаслідок чого утворюється така модель міжнародного обміну.

ВАРІАНТ 14

Теоретична частина:

1. Міжнародна торгівля послугами. Україна на світовому ринку послуг.

2. Міжнародний рух капіталу: сутність та характерні риси на сучасному етапі.

Базова література:

1.  Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

2.  Міжнародна економіка / Козак Ю.Г., Лук’яненко Л.Г., Макогон Ю.В. та ін.: Навчальний посібник.– Вид 2-ге, перероб. та доп. - Київ: ЦНЛ, 2004.-672 с.

3.  Міжнародна економіка: Підручник, вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. А.П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 476 с.

4.  Школа І., Козменко В., Бабіченко О. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – Чернівці. :Книги – ХХІ, 2007. – 544 с.

5.  Філіпенко А., Будкін В., Рогач О. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2007. – 582 с.

Допоміжна література:

1.  Боринець С. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.

2.  Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. –  241 с.

3.  Воронкова А., Єрохіна Л., Рябенко Л. Міжнародні економічні організації: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 352с.

4.  Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі / З-є видання, перероблене і доповнене. – К.: К.І.С., 2005. – 514 с.

5.  Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

Практична частина:

Задача 1

Внутрішня рівноважна ціна товару Х в Болгарії становить 700 дол./шт., за якою національні виробники можуть поставити на ринок 600 тис. штук товару Х. Світова ціна, за якою іноземні виробники можуть поставити до Болгарії необмежену кількість товару Х, становить 300 дол./шт.  Уряд Болгарії запроваджує митний тариф на ввезення іноземної продукції у розмірі 200 дол. Якби імпорт пшениці не обкладався митом, її виробництво в Болгарії становило б 300 тис. т., а споживання — 900 тис. т.

Визначте кількісно і покажіть графічно економічні наслідки застосування митного тарифу для:

1.  споживачів;

2.  національних виробників Болгарії;

3.  державного бюджету Болгарії;

4.  суспільства в цілому.

Задача 2

Країна А може виробляти взуття більш ефективно, ніж країна Б. Однак країна А систематично імпортує взуття з країни Б.

Поясніть, внаслідок чого утворюється така модель міжнародного обміну.

ВАРІАНТ 15

Теоретична частина:

1. СОТ та її роль у регулюванні міжнародної торгівлі. Наслідки вступу України до СОТ.

2. Платіжний баланс: суть та структура. Платіжний баланс України.

Базова література:

1.  Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

2.  Міжнародна економіка / Козак Ю.Г., Лук’яненко Л.Г., Макогон Ю.В. та ін.: Навчальний посібник.– Вид 2-ге, перероб. та доп. - Київ: ЦНЛ, 2004.-672 с.

3.  Міжнародна економіка: Підручник, вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. А.П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 476 с.

4.  Школа І., Козменко В., Бабіченко О. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – Чернівці. :Книги – ХХІ, 2007. – 544 с.

5.  Філіпенко А., Будкін В., Рогач О. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2007. – 582 с.

Допоміжна література:

1.  Боринець С. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.

2.  Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. –  241 с.

3.  Воронкова А., Єрохіна Л., Рябенко Л. Міжнародні економічні організації: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 352с.

4.  Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі / З-є видання, перероблене і доповнене. – К.: К.І.С., 2005. – 514 с.