Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Міжнародна економіка", страница 3

Країна, в якій всі галузі менш продуктивні, ніж галузі її торгових партнерів, не може конкурувати у світовій торгівлі, отже, буде нести збитки, відкриваючи свої ринки для іноземної конкуренції.

Поясність, чи є правильним це твердження з точки зору теорії порівняльних переваг.

ВАРІАНТ 4

Теоретична частина:

1. ООН і система її економічних органів та установ. Україна та ООН.

2. Еволюція світової валютної системи.

Базова література:

1.  Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

2.  Міжнародна економіка / Козак Ю.Г., Лук’яненко Л.Г., Макогон Ю.В. та ін.: Навчальний посібник.– Вид 2-ге, перероб. та доп. - Київ: ЦНЛ, 2004.-672 с.

3.  Міжнародна економіка: Підручник, вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. А.П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 476 с.

4.  Школа І., Козменко В., Бабіченко О. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – Чернівці. :Книги – ХХІ, 2007. – 544 с.

5.  Філіпенко А., Будкін В., Рогач О. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2007. – 582 с.

Допоміжна література:

1.  Боринець С. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.

2.  Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. –  241 с.

3.  Воронкова А., Єрохіна Л., Рябенко Л. Міжнародні економічні організації: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 352с.

4.  Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі / З-є видання, перероблене і доповнене. – К.: К.І.С., 2005. – 514 с.

5.  Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

Практична частина:

Задача 1

Україна виробляє і споживає магніти, їх внутрішнє пропонування задається функцією:

QS = 100+5Р. Внутрішній попит описується рівнянням: QD=400-10Р. Світова ціна магнітів становить 10 дол. за одиницю. Уряд запроваджує квоту у кількості 100 тис. штук.

Визначте:

1.  скільки магнітів виробляють і за якою ціною продають національні виробники в умовах закритої економіки;

2.  скільки магнітів буде імпортуватися при світовій ціні 10 дол.;

3.  як імпортна квота вплине на внутрішню ціну магнітів;

4.  якими є наслідки запровадження квоти для вітчизняних виробників.

Задача 2

Японія значну частину сировини купує за кордоном. Як позначиться ревальвація ієни на витратах виробництва японських підприємств? На цінах продукції, яку вони випускають?

ВАРІАНТ 5

Теоретична частина:

1. Протекціонізм: суть та види. Аргументи «за» і «проти» політики протекціонізму на сучасному етапі.

2. Міжнародний кредит: суть, форми, значення. Україна у міжнародних кредитних відносинах.

Базова література:

1.  Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

2.  Міжнародна економіка / Козак Ю.Г., Лук’яненко Л.Г., Макогон Ю.В. та ін.: Навчальний посібник.– Вид 2-ге, перероб. та доп. - Київ: ЦНЛ, 2004.-672 с.

3.  Міжнародна економіка: Підручник, вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. А.П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 476 с.

4.  Школа І., Козменко В., Бабіченко О. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – Чернівці. :Книги – ХХІ, 2007. – 544 с.

5.  Філіпенко А., Будкін В., Рогач О. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2007. – 582 с.

Допоміжна література:

1.  Боринець С. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.

2.  Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. –  241 с.

3.  Воронкова А., Єрохіна Л., Рябенко Л. Міжнародні економічні організації: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 352с.

4.  Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі / З-є видання, перероблене і доповнене. – К.: К.І.С., 2005. – 514 с.

5.  Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

Практична частина:

Задача 1