Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Міжнародна економіка", страница 6

ВАРІАНТ 9

Теоретична частина:

1. Міжнародна конкурентоспроможність країн на світовому ринку. Україна у міжнародному рейтингу конкурентоспроможності.

2. Зовнішня заборгованість та способи її реструктуризації. Лондонський та Паризький клуби кредиторів.

Базова література:

1.  Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

2.  Міжнародна економіка / Козак Ю.Г., Лук’яненко Л.Г., Макогон Ю.В. та ін.: Навчальний посібник.– Вид 2-ге, перероб. та доп. - Київ: ЦНЛ, 2004.-672 с.

3.  Міжнародна економіка: Підручник, вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. А.П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 476 с.

4.  Школа І., Козменко В., Бабіченко О. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – Чернівці. :Книги – ХХІ, 2007. – 544 с.

5.  Філіпенко А., Будкін В., Рогач О. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2007. – 582 с.

Допоміжна література:

1.  Боринець С. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.

2.  Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. –  241 с.

3.  Воронкова А., Єрохіна Л., Рябенко Л. Міжнародні економічні організації: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 352с.

4.  Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі / З-є видання, перероблене і доповнене. – К.: К.І.С., 2005. – 514 с.

5.  Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

Практична частина:

Задача 1

Внутрішня рівноважна ціна телевізорів у Польщі становить 2000 дол., за якою національні виробники можуть поставити на ринок 5 млн.шт.

В умовах відкритої економіки, за світовою ціною 900 дол., пропозиція іноземних виробників необмежена, пропозиція польських виробників становитиме 2 млн.шт. телевізорів, а попит – 10 млн.шт.

Під тиском уряду Польщі іноземні виробники приймають на себе  «добровільні експортні обмеження» і скорочують свій експорт до 3,5 млн. телевізорів.

Визначте кількісно і покажіть графічно економічні наслідки від запровадження ДЕО для:

1.  польських виробників,

2.  польських споживачів,

3.  державного бюджету Польщі,

4.  країни в цілому.

Задача 2

Японія значну частину сировини купує за кордоном.

Поясніть, як позначиться ревальвація ієни на:

1.  витратах виробництва японських фірм;

2.  відносних цінах всіх японських товарів;

3.  конкурентоспроможності японських товарів.

ВАРІАНТ 10

Теоретична частина:

1. Тарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі. Проблеми використання тарифних методів в Україні.

2. Сутність міжнародного ринку цінних паперів та його структура.

Базова література:

1.  Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

2.  Міжнародна економіка / Козак Ю.Г., Лук’яненко Л.Г., Макогон Ю.В. та ін.: Навчальний посібник.– Вид 2-ге, перероб. та доп. - Київ: ЦНЛ, 2004.-672 с.

3.  Міжнародна економіка: Підручник, вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. А.П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 476 с.

4.  Школа І., Козменко В., Бабіченко О. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – Чернівці. :Книги – ХХІ, 2007. – 544 с.

5.  Філіпенко А., Будкін В., Рогач О. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2007. – 582 с.

Допоміжна література:

1.  Боринець С. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.

2.  Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. –  241 с.

3.  Воронкова А., Єрохіна Л., Рябенко Л. Міжнародні економічні організації: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 352с.

4.  Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі / З-є видання, перероблене і доповнене. – К.: К.І.С., 2005. – 514 с.

5.  Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

Практична частина

Задача 1