Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Міжнародна економіка", страница 14

Допоміжна література:

  1. Боринець С. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.
  2. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. –  241 с.
  3. Воронкова А., Єрохіна Л., Рябенко Л. Міжнародні економічні організації: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 352с.
  4. Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі / З-є видання, перероблене і доповнене. – К.: К.І.С., 2005. – 514 с.
  5. Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

Практична частина:

Задача 1

Україна виробляє і споживає магніти, їх внутрішнє пропонування задається функцією:

QS = 100+5Р. Внутрішній попит описується рівнянням: QD=400-10Р. Світова ціна магнітів становить 10 дол. за одиницю. Уряд запроваджує квоту у кількості 100 тис. штук.

Визначте:

  1. скільки магнітів виробляють і за якою ціною продають національні виробники в умовах закритої економіки;
  2. скільки магнітів буде імпортуватися при світовій ціні 10 дол.;
  3. як імпортна квота вплине на внутрішню ціну магнітів;
  4. якими є наслідки запровадження квоти для вітчизняних виробників.

Задача 2

За моделлю факторів виробництва Хекшера — Оліна імміграція впливатиме на виробництво трудомісткого та капіталомісткого товарів у країні, що приймає, таким чином:

а)         виробництво трудомісткого товару зменшиться, а виробництво капіталомісткого товару зросте;

б)         виробництво трудомісткого товару зросте, а виробництво капіталомісткого товару зменшиться;

в)         якщо праця є мобільним фактором, то виробництво обох товарів зросте.


ВАРІАНТ 23

Завдання для контрольної роботи

Теоретична частина:

1 Види валютних операцій ( касові (СПОТ) і строкові).

2. Методи регулювання пасивного і активного платіжного балансу.

Базова література:

1.  Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

2.  Міжнародна економіка / Козак Ю.Г., Лук’яненко Л.Г., Макогон Ю.В. та ін.: Навчальний посібник.– Вид 2-ге, перероб. та доп. - Київ: ЦНЛ, 2004.-672 с.

3.  Міжнародна економіка: Підручник, вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. А.П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 476 с.

4.  Школа І., Козменко В., Бабіченко О. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – Чернівці. :Книги – ХХІ, 2007. – 544 с.

5.  Філіпенко А., Будкін В., Рогач О. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2007. – 582 с.

Допоміжна література:

1.Боринець С. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.

2.Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. –  241 с.

3.Воронкова А., Єрохіна Л., Рябенко Л. Міжнародні економічні організації: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 352с.

4.Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі / З-є видання, перероблене і доповнене. – К.: К.І.С., 2005. – 514 с.

5.Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

Практична частина:

Задача 1

Припустимо, що світова економіка представлена двома країнами – Альфа та Бета, які виробляють два види товарів рис і птицю. Альфа із залученням всіх ресурсів здатна виготовити 600 рису або 400 птиці. Бета, використовуючи всі ресурси, може виробити 400 рису або 500 птиці. В умовах автаркії Альфа виробляє і споживає 300 рису і 200 птиці, Бета – 240 рису і 200 птиці.

Визначте:

1.  профіль спеціалізації кожної країни в  міжнародному обміні на основі теорії порівняльних переваг;

2.  враховуючи альтернативні витрати виробництва обох видів продукції, визначте межі, в яких може встановитись мінове співвідношення в торгівлі між країнами;

3.  виграш від спеціалізації та торгівлі для кожної країни, якщо у міжнародній торгівлі 300 рису обмінюється на 250 птиці;

4.  точки внутрішнього споживання, досягнуті внаслідок спеціалізації та торгівлі, на основі побудови кривих виробничих та торговельних можливостей країн.

Задача 2