Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Міжнародна економіка", страница 8

4.  Школа І., Козменко В., Бабіченко О. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – Чернівці. :Книги – ХХІ, 2007. – 544 с.

5.  Філіпенко А., Будкін В., Рогач О. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2007. – 582 с.

Допоміжна література:

1.  Боринець С. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.

2.  Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. –  241 с.

3.  Воронкова А., Єрохіна Л., Рябенко Л. Міжнародні економічні організації: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 352с.

4.  Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі / З-є видання, перероблене і доповнене. – К.: К.І.С., 2005. – 514 с.

5.  Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

Практична частина:

Задача 1

Світова економіка представлена двома країнами — Англією та Індією, які виробляють два види товарів — автомобілі і тканини. При умові залучення всіх ресурсів економіки Англія може виробляти 100 автомобілів або 50 одиниць тканини, Індія — 20 автомобілів або 80 тканини. В умовах автаркії Англія виробляє 60 автомобілів і 20 тканини, Індія — 10 автомобілів і 40 тканини.

На основі теорії порівняльних переваг визначте:

1.  профіль спеціалізації кожної країни в міжнародному обміні;

2.  виграш від спеціалізації та торгівлі для кожної країни при умові, що на світовому ринку 20 автомобілів обмінюються на 20 тканини;

3.  побудуйте криві виробничих і торговельних можливостей країн, визначте точки внутрішнього споживання, досягнуті внаслідок міжнародної спеціалізації і торгівлі;

4.  зробіть висновки відносно впливу міжнародної спеціалізації та торгівлі на економічне зростання.

Задача 2

Припустимо США здійснили ревальвацію долара. Як це вплине на:

1.  імпорт в США;

2.  експорт США;

3.  витрати виробництва, якщо сировина завозиться із-за кордону;

4.  конкурентоспроможність американських товарів.

ВАРІАНТ 13

Теоретична частина:

1. Вільні економічні зони в сучасних умовах: суть, форми, значення.

2. Етапи розвитку та напрямки міжнародної трудової міграції. Сучасні світові центри тяжіння робочої сили. Трудова міграція з України.

Базова література:

1.  Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

2.  Міжнародна економіка / Козак Ю.Г., Лук’яненко Л.Г., Макогон Ю.В. та ін.: Навчальний посібник.– Вид 2-ге, перероб. та доп. - Київ: ЦНЛ, 2004.-672 с.

3.  Міжнародна економіка: Підручник, вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. А.П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 476 с.

4.  Школа І., Козменко В., Бабіченко О. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – Чернівці. :Книги – ХХІ, 2007. – 544 с.

5.  Філіпенко А., Будкін В., Рогач О. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2007. – 582 с.

Допоміжна література:

1.  Боринець С. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.

2.  Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. –  241 с.

3.  Воронкова А., Єрохіна Л., Рябенко Л. Міжнародні економічні організації: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 352с.

4.  Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі / З-є видання, перероблене і доповнене. – К.: К.І.С., 2005. – 514 с.

5.  Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

Практична частина:

Задача 1

Припустимо, що внутрішня рівноважна ціна труб у країні Х в умовах автаркії становить 280 дол./т , а рівноважний обсяг – 600 тис. т труб.

В умовах відкритої економіки, за світовою ціною 200 дол., пропозиція з-за кордону необмежена, пропозиція виробників країни Х знизиться до 200 тис. т, а попит зросте до 1 млн. т.

Під тиском уряду країни Х уряд закордонної країни скорочує експорт своїх труб, запроваджуючи «добровільні експортні обмеження» обсягом 250 тис. т труб.

Визначте та покажіть графічно економічні наслідки від запровадження ДЕО для :