Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Міжнародна економіка", страница 12

1.  вітчизняних виробників;

2.  споживачів;

3.  державного бюджету;

4.  країни в цілому.

Задача 2

Поясніть, правильним чи неправильним є наступне твердження: «Країна, усі галузі якої більш продуктивні, ніж галузі її торговельних партнерів, має як абсолютні, так і порівняльні переваги у виробництві всіх видів товарів».

ВАРІАНТ 19

Теоретична частина:

1. ТНК: суть та роль у міжнародному виробництві. Наслідки діяльності ТНК в Україні.

2. Світовий фінансовий ринок.

Базова література:

1.  Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

2.  Міжнародна економіка / Козак Ю.Г., Лук’яненко Л.Г., Макогон Ю.В. та ін.: Навчальний посібник.– Вид 2-ге, перероб. та доп. - Київ: ЦНЛ, 2004.-672 с.

3.  Міжнародна економіка: Підручник, вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. А.П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 476 с.

4.  Школа І., Козменко В., Бабіченко О. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – Чернівці. :Книги – ХХІ, 2007. – 544 с.

5.  Філіпенко А., Будкін В., Рогач О. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2007. – 582 с.

Допоміжна література:

1.  Боринець С. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.

2.  Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. –  241 с.

3.  Воронкова А., Єрохіна Л., Рябенко Л. Міжнародні економічні організації: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 352с.

4.  Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі / З-є видання, перероблене і доповнене. – К.: К.І.С., 2005. – 514 с.

5.  Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

Практична частина:

Задача 1

Внутрішня рівноважна ціна пшениці в країні У становить 500 дол. за 1 т, за якою національні виробники можуть поставити на ринок 500 тис. т пшениці. Світова ціна пшениці становить 200 дол. за 1 т. Коли на внутрішній ринок країни У починає надходити пшениця за світовою ціною, вітчизняне виробництво змінюється до 200 тис. т, а споживання — до 800 тис. т.

З метою підтримки вітчизняного виробника уряд країни У запроваджує імпортну квоту в розмірі 400 тис. т.

Визначте кількісно і покажіть графічно економічні наслідки застосування імпортної квоти для:

1.  споживачів;

2.  вітчизняних виробників;

3.  державного бюджету країни У;

4.  суспільства в цілому.

Задача 2

Укладено контракт на 3000 дол. Курс гривні до долара – 5,3.

Визначте: валютну економію чи збиток, якщо курс гривні знизився до 5.

ВАРІАНТ 20

Теоретична частина:

1. Показники міжнародної спеціалізації економіки України.

2. Теорія конкурентних переваг М. Портера

Базова література:

  1. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.
  2. Міжнародна економіка / Козак Ю.Г., Лук’яненко Л.Г., Макогон Ю.В. та ін.: Навчальний посібник.– Вид 2-ге, перероб. та доп. - Київ: ЦНЛ, 2004.-672 с.

3.  Міжнародна економіка: Підручник, вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. А.П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 476 с.

4.  Школа І., Козменко В., Бабіченко О. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – Чернівці. :Книги – ХХІ, 2007. – 544 с.

5.  Філіпенко А., Будкін В., Рогач О. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2007. – 582 с.

Допоміжна література:

6.  Боринець С. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.

7.  Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. –  241 с.

8.  Воронкова А., Єрохіна Л., Рябенко Л. Міжнародні економічні організації: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 352с.

9.  Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі / З-є видання, перероблене і доповнене. – К.: К.І.С., 2005. – 514 с.

10.  Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

Практична частина:

Задача 1