Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Міжнародна економіка", страница 2

3.  Міжнародна економіка: Підручник, вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. А.П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 476 с.

4.  Школа І., Козменко В., Бабіченко О. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – Чернівці. :Книги – ХХІ, 2007. – 544 с.

5.  Філіпенко А., Будкін В., Рогач О. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2007. – 582 с.

Допоміжна література:

1.  Боринець С. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.

2.  Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. –  241 с.

3.  Воронкова А., Єрохіна Л., Рябенко Л. Міжнародні економічні організації: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 352с.

4.  Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі / З-є видання, перероблене і доповнене. – К.: К.І.С., 2005. – 514 с.

5.  Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

Практична частина:

Задача 1

За умов відкритої економіки у «Вітчизні» внутрішня ціна товару Х встановлюється на рівні світової і дорівнює 300 дол. Після запровадження мита внутрішня ціна починає перевищувати світову на 100 дол., споживання змінюється з 8 тис. штук до 6 тис.шт., а вітчизняне виробництво з 1 тис.шт. до 3 тис.шт.

Визначте кількісно і покажіть графічно економічні наслідки застосування митного тарифу:

1.  втрати (виграш) споживача;

2.  величину ренти виробника;

3.  наслідки для державного бюджету «Вітчизни»;

4.  наслідки для суспільства в цілому.

Задача 2

Країна А може виробляти взуття більш ефективно, ніж країна Б. Однак країна А систематично імпортує взуття з країни Б.

Поясність, внаслідок чого утворюється така модель обміну.

ВАРІАНТ 3

Теоретична частина:

1. Країни, що розвиваються: класифікація, місце та роль у світовій економіці.

2. Валютний курс: суть, економічні функції та види. Валютний курс та його регулювання в Україні.

Базова література:

1.  Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

2.  Міжнародна економіка / Козак Ю.Г., Лук’яненко Л.Г., Макогон Ю.В. та ін.: Навчальний посібник.– Вид 2-ге, перероб. та доп. - Київ: ЦНЛ, 2004.-672 с.

3.  Міжнародна економіка: Підручник, вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. А.П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 476 с.

4.  Школа І., Козменко В., Бабіченко О. Міжнародні економічні відносини: Підручник. –Чернівці. :Книги – ХХІ, 2007. – 544 с.

5.  Філіпенко А., Будкін В., Рогач О. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2007. – 582 с.

Допоміжна література:

1.  Боринець С. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.

2.  Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. –  241 с.

3.  Воронкова А., Єрохіна Л., Рябенко Л. Міжнародні економічні організації: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 352с.

4.  Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі / З-є видання, перероблене і доповнене. – К.: К.І.С., 2005. – 514 с.

5.  Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

Практична частина:

Задача 1

Внутрішня рівноважна ціна на ринку електродвигунів в Польщі становить 7,5 дол. за одиницю, рівноважний обсяг — 4 млн. шт. Японські виробники здатні запропонувати необмежену кількість електродвигунів за світовою ціною 6 дол. за одиницю. Коли японські виробники починають поставляти електродвигуни на польський ринок, внутрішнє виробництво у Польщі скорочується до 1 млн.шт., а споживання зростає до 7 млн.шт. Під загрозою введення мита японські виробники приймають на себе «добровільні експортні обмеження» і скорочують свій експорт до 2 млн. одиниць.

Визначте кількісно і покажіть графічно економічні наслідки від запровадження ДЕО:

1.  для споживачів;

2.  для вітчизняних виробників;

3.  для суспільства в цілому;

4.  для японських експортерів.

Задача 2