Керування підприємством. Стратегічне керування. Антикризове керування підприємством, страница 14

Інноваційний потенціал

високий

середній

низький

ПОЗИЦІЯ             НА           РИНКУ

висока

Стратегія переваги.

Стратегія максимального випередження

Стратегія пошуку власної ніші

Імітаційна стратегія

Стратегія ковзання

Стратегія пошуку власної ніші

Стратегія зручного випадку

Імітаційна стратегія

Стратегія ковзання

середня

Стратегія максимального випередження

Стратегія пошуку власної ніші

Стратегія якості

Стратегія пошуку власної ніші

Стратегія зручного випадку

Стратегія відтворення.

Стратегія якості

Стратегія відстоювання

низька

Стратегія виробничої змінності

Стратегія відкриття

Стратегія опозиції

Стратегія виробничої змінності

Стратегія опозиції


Таблиця 5.4

Матриця вибору базисної стратегії

Економічний потенціал

високий

середній

низький

1

2

3

4

5

ПОЗИЦІЯ       НА      РИНКУ

висока

Стратегія спрямована на збереження лідерських позицій на ринку за рахунок:

-  збереження високого економічного потенціалу

-  збереження високої конкурентоспроможності

Стратегія спрямована на збереження позиції лідера та максимальної  реалізації наявного потенціалу за рахунок:

-  горизонтальної інтеграції

-  горизонтальної диверсифікованості 

-  стратегії виходу продукції на нові ринки

-  збільшення частки на традиційних ринках.

Стратегія спрямована на збереження позиції лідера за рахунок:

-  вертикальної або горизонтальної інтеграції

-  горизонтальної диверсифікованості.

-  перепрофілювання або скорочення виробництва

середня

Стратегія спрямована на підвищення конкурентної позиції на ринку за рахунок:

-  виробництва продукції, що має мак-симальний попит

-  збільшення своєї частки на традиційних ринках

-  виходу на нові ринки

Стратегія спрямована на реалізацію економічного потенціалу підприємства шляхом удосконалювання своєї продукції  за рахунок:

-  випуску продукції, що має максимальний попит на непрофільному ринку

-  збільшення астки на традиційних ринках.

Стратегія спрямована на виживання підприємства за рахунок:

-  продажу частини підприємства або акцій;

-  перепрофілювання або скорочення виробництва для скорочення витрат;

-  випуску продукції, що має максимальний попит, але не є профільної для підприємства

Продовження табл. 5.4

1

2

3

4

5

низька

Стратегія спрямована на посилення своєї конкурентної позиції за рахунок створення нових виробництв, для випуску продукції, що має максимальний попит на ринку

Стратегія спрямована на посилення своєї конкурентної позиції за рахунок:

-  створення спільного підприємства;

-  покращення традиційної продукції

-  випуску продукції не за профілем, але має максимальний попит,

-  створення нових виробництв

Підприємство на грані банкрутства.Стратегія спрямована на виживання за рахунок:

-  скорочення виробництва

-  зміни асортиментів для скорочення витрат

-  удосконалення продукції

-  об'єднання з іншим підприємством для проведення спільних робіт

Інтеграція-це об'єднання або поглинання підприємств із метою підвищення конкурентоспроможності.

Інтеграція може бути:

-  горизонтальною - це поглинання або об'єднання підприємств-конкурентів, що роблять однорідну продукцію;

-  вертикальною - це придбання у власність або одержання контролю над споживачем (пряма інтеграція), постачальником (зворотна інтеграція), постачальником і споживачем (повна інтеграція).