Керування підприємством. Стратегічне керування. Антикризове керування підприємством, страница 28

-  передачі нерухомого майна в оренду, під заставу, внесення зазначеного майна в статутний фонд господарчого товариства або розпорядження таким майном іншим способом;

-  одержання і видачі позик (кредитів), поручительств і видачі гарантій, переведення боргу, а також передачі в довірче керування майна боржника;

-  розпорядження іншим майном боржника, балансова вартість якого становить понад один процент балансової вартості активів боржника.

Але зовнішній керуючий не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність боржника, крім випадків, передбачених законом.

Строк процедури розпорядження майном за законом не може перевищувати шести календарних місяців. Після закінчення строку розпорядження майном суд за клопотанням комітету кредиторів визначає такі процедури:

-  виносить постанову про санацію;

-  виносить постанову про ліквідацію підприємства, визнаного цією ж постановою банкрутом;

-  затверджує мирову угоду.

Під мировою угодою розуміється домовленість між боржником і кредиторами щодо відстрочки, розстрочки, а також списання боргів.

Не підлягає списанню за умовами мирової угоди заборгованість по сплаті страхових внесків будь-яких видів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії виробництва в справі про банкрутство.

Світова угода використовується:

-  коли кредитори зацікавлені у збереженні підприємства. Вони можуть дати йому можливість існувати, надають фінансову допомогу в рамках програми оздоровлення;

-  уході процедури санації (оздоровлення підприємства) для зменшення кількості боргів.

Процедура санації  - це система заходів, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення у повному обсязі або частково вимог кредиторів. Ці заходи здійснюються з метою запобігання визнанню боржника банкрутом і його ліквідації шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміни організаційно-правової і виробничої структури боржника.

Процедура санації вводиться строком на один рік і може бути продовжена господарським судом ще на півроку додатково або скорочена.

Існують такі заходи щодо відновлення платоспроможності підприємства:

-  перепрофілювання виробництва;

-  продаж частини майна;

-  закриття нерентабельних виробництв;

-  відстрочка та (або) розстрочка платежів або списання частини боргів при  висновку мирової угоди;

-  ліквідація дебіторської заборгованості;

-  реструктуризація активів ;

-  зобов'язання інвестора про погашення боргу або його частини та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань;

-  продаж майна боржника;

-  одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються відповідно до плану санації, що відшкодовується у першу чергу відповідно до закону за рахунок реалізації майна боржника;

-  звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні у процесі реалізації плану санації. Вихідна допомога в цьому випадку виплачується за рахунок інвестора, а при його відсутності - за рахунок реалізації майна боржника або за рахунок кредиту, отриманого для цієї мети й ін.

Процедура ліквідації підприємства – боржника. Ліквідаційна процедура з метою задоволення вимог кредиторів зводиться до:

-  виявлення майна боржника;

-  проведення інвентаризації майна боржника;

-  оцінки вартості майна боржника;

-  організації проведення торгів оціненого майна.

За загальним правилом, комітет кредиторів як представницький орган кредиторів приймає рішення про звернення до господарського суду із клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, а також щодо інших питань.

Якщо розрахунки із кредиторами не проведені в строки, передбачені планом санації, господарський суд у випадку відсутності клопотання комітету кредиторів про продовження строків, передбачених планом санації, і внесення відповідних змін у план санації визнає боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.