Керування підприємством. Стратегічне керування. Антикризове керування підприємством, страница 9

2.  Початкова стадія – «будівельники». Ці підприємства схильні до швидкого зростання. Але «забудовуючи» ринок, рано або пізно вони починають вкладати капітали в невідомі їм галузі. Це приводить до втрати внутрішніх ресурсів (природно, у випадку невдачі).  Тоді із прогресивних «будівельників» вони перетворюються на просто «забудовників».

3.  Початкова стадія - «піонери». Тут мова йде про прекрасні дизайнерські й інноваційні розробки. Вони перші на ринку. Випускають один вид продукції, що має на початковій стадії величезний попит. Але не розвивають інших видів продукції, зупинившись тільки на цьому, успішному. Дуже яскравий приклад - Rolls Royce, Polaroid. Не розвиваючи інші види продукції вони, «прогорають». Кінцева стадія – «пустельники».

4.  Початкова стадія - «комівояжери». Для цих підприємств характерна широка диверсифікованість продукції відомих торговельних марок. Але виходячи на величезну кількість ринків з величезною кількістю видів продукції, губиться якість. Кінцева стадія – «дрейфувальники».

Всі запропоновані вище моделі розвитку підприємства побудовані на різних  принципах. Аналіз діючих підприємств за допомогою будь-якої  з моделей допомагає виявити недоліки та покращити  можливості стратегічного керування. Сучасні стратегії підприємств повинні базуватися не тільки на аналізі зовнішніх і внутрішніх умов, але й на прагненні збільшити внутрішній потенціал і змінити зовнішнє середовище. Ті ж підприємства, які будуть прагнути до реалізації пасивних стратегій або еволюційного розвитку, нічого не досягнуть й їх чекає загибель.

5.1.5. Стратегії підприємства.

Вибір оптимальної стратегії (на прикладі інноваційної)

Підприємство зможе успішно реагувати на ринкові зміни тільки в тому випадку, якщо в його розпорядженні є сукупність тимчасового, матеріального й інтелектуального потенціалів.

На підставі оцінки потенційних можливостей підприємства, умов зовнішнього середовища і відповідно до місії та цілей підприємства, приймається певна програма дій, що відповідає всім перерахованим вище критеріям [14]. Ця програма або набір правил для прийняття рішень називається  стратегією.

Для того щоб надалі правильно сформулювати план дій, необхідно визначити, який саме вид стратегії необхідний підприємству в цей момент часу.

Системи класифікацій стратегій включають ряд ознак, за якими стратегії діляться на окремі групи :

-  корпоративна або портфельна - стратегія, що описує загальний напрямок зростання підприємства, розвиток його виробничо-збутової діяльності. Вона забезпечує стійке економічне зрістання  і розвиток підприємства;

-  ділова (конкурентна) - стратегія забезпечення довгострокових конкурентних переваг господарського підрозділу. Вона визначає розробку заходів, спрямованих на посилення конкурентоспроможності та збереження конкурентних переваг. Причому під конкурентними перевагами варто розуміти унікальні відчутні (технології, продукт, інновації) або невловимі (досвід роботи, імідж й ін.) ресурси, якими володіє підприємство;

-  функціональна - це стратегія, розроблювальна окремим функціональним відділом підприємства (маркетинговим, науково-технічним, виробничим, фінансовим й ін.) на основі та у взаємозв'язку із загальною стратегією підприємства;

-  операційна - стратегія, призначена для рішення специфічних проблем, пов'язаних із досягненням поставлених перед окремими підрозділами компанії.

Всі види стратегій підприємства повинні бути взаємозалежними між собою.

На сьогодні, для досягнення конкурентоспроможності будь-яке підприємство намагається максимально вдосконалити свою продукцію, послуги або технології випуску.

Відповідно до статистики, незалежно від того, чий товар краще, той, хто вважається лідером на ринку, залучає у середньому у 2,5 разу більше покупців, ніж продавець, що знаходиться на другій сходинці, і у 4 рази більше, ніж продавець, що займає третє місце.

У людей також більше довіри й до нових продуктів, які випускає лідер ринку, тому лідерське положення в одній категорії допоможе фірмі вийти на лідерські позиції і в інших нішах ринку, які ви хочете зайняти.