Керування підприємством. Стратегічне керування. Антикризове керування підприємством, страница 12

12.  Стратегія відстоювання. Основне завдання для підприємств, що використовують цю стратегію, зберегти свій сегмент ринку. Ці підприємства досить конкурентоспроможні, але не перевершує своїх конкурентів; не має ні матеріальних, ні інтелектуальних засобів для відновлення продукції. Дана  стратегія не має перспектив і не може бути використана в довгостроковому аспекті.

Для наочності представимо перераховані вище стратегії у вигляді табл. 5.2.

Оскільки ми розглядаємо стан підприємства у двох аспектах: щодо його положення на ринку й інноваційного потенціалу, то при розгляді різних варіантів співвідношення цих критеріїв можна запропонувати таке застосування вищевикладених стратегій:

1.  Підприємство займає високу конкурентну позицію на ринку та має високий інноваційний потенціал.Стратегія у такому випадку повинна бути спрямована на збереження лідерських позицій на ринку за рахунок збереження високого інноваційного потенціалу й конкурентоспрможності. Рекомендуються такі інноваційні стратегії:

максимального випередження;

пошуку власної ніші;

переваги.

2.  Підприємство має середній інноваційний потенціал, але займає високу конкурентну позицію на ринку. У цьому випадку завдання підприємства полягає у збереженні позиції лідерства та максимальній реалізації наявного потенціалу. Тут передбачається горизонтальна інтеграція, а саме, придбання або узяття під контроль власності конкурентів, або горизонтальна диверсифікованість - випуск продукції, що не співпадає з основним напрямком виробництва. Можливо також застосувати стратегію виведення продукції на нові ринки в


Таблиця 5.2

Інноваційні стратегії підприємства

Назва стратегії

Сутність стратегії

Очікуваний результат

Рівень інноваційного

потенціалу

Позиція на ринку

1

2

3

4

5

Імітаційна стратегія

1. Запозичення технологій

2. Придбання ліцензій

3.  Придбання технологій

-  max результат

-  min строки

-  min витрати на розробки

Низький

Середній

Висока

Стратегія ковзання

Виводить продукт після апробації у конкурентів

стабільне положення на ринку

Низький

Середній

Висока

Стратегія переваги

1. Max рентабельність продукції

2. Max попит

3. Мобільне виробництво

4. Великі асортименти продукції

-  max прибутку

-  лідируюче положення  на ринку

Високий

Висока

Стратегія відкриття

1. Проведення інтенсивних досліджень

2. Високий ризик

3. Більші фінансові витрати

-  радикально новий продукт

-  max прибутку

-  лідируюче положення на ринку

Високий

Низька

Стратегія відтворення

1. Стабільний попит на застарілу продукцію,

2. Удосконалювання технологій

стабільне положення на ринку

Низький

Середня

Продовження табл.5.2

1

2

3

4

5

Стратегія якості

1.  Підвищення. якості традиційних товарів

2.  Товар не застаріває

3.  Стабільний попит на товар

стабільне положення на ринку

Низький

Середній

Середня

Стратегія зручного випадку

1.  Модернізація продукції, що випускається

2.  Мінімальні витрати

-  стабільне положення на ринку

-  лідер з асортименту

Середній

Середня

Стратегія опозиції

Об'єднання підприємств на будь-яких стадіях НДДКР для протистояння конкурентам

протистояння конкурентам

Низький

Середній

Низька

Стратегія виробничої  змінності

Випуск продукції за суміжною або пов'язаною технології

більше 50%.

-  вихід на новий ринок

-  зниження собівартості

-  підвищення прибутку

Високий

Середній

Низька

Стратегія max випередження

1.  Випередження в розробках

2.  Постійні інвестиції в НДДКР

3.  Високий ризик

довгострокове перебування на передових позиціях у сфері розробок

Високий

Висока

Середня

Стратегія пошуку власної ніші

Пошук власної ніші (вузька спеціалізація)

-  позбавлення від конкурентів

-  монополіст у своїй ніші

Середній

Високий

Висока

Середня

Стратегія

відстоювання

1.  Будь-яким чином залишитися на ринку

2.  Зупинити натиск конкурентів

3.  Не може використовуватися у довгостроковому аспекті

-  зберегти положення на ринку

-  не відстати від конкурентів

Низький

Середня