Керування підприємством. Стратегічне керування. Антикризове керування підприємством, страница 16

Продовження табл.5.5

1

2

3

Показник якісної оцінки рівня інноваційних досліджень.

Ки = Кіпр/Кигал,

Киi = В/Р,

де Киi -коефіцієнт якісної оцінки рівня інноваційних досліджень;

Кіпр - коефіцієнт ефективності дослідницької роботи підприємства;

Кигал - коефіцієнт ефективності дослідницької роботи галузі;

У - кількість впроваджень;

Р - кількість раціоналізаторських пропозицій

Даний показник повинен прагнути до перевищення середньогалузевого значення.

Чим він вище 1, тим краще розвинений інноваційний потенціал

Показник структури інноваційних досліджень

   

де   Кз - коефіцієнт структури інноваційних досліджень на підприємстві;

Зф - витрати на фундаментальне (перспективне) НДДКР;

Зп - витрати на прикладні (поточні) НДДКР.

- Кз = 0, підприємство фундаментальних досліджень не проводить. Не може вийти на ринок із принципово новим продуктом

- 0<Кз<0,5, існують обмежені умови для проведення власних розробок

- 0,5 <Кз <0,75, значення наближається до оптимального. Є можливості не тільки для створення ідей, але й для їхнього реального втілення

- 0,75< Кз< 1,25, підприємство є лідером на ринку. Співвідношення фундаментальних і прикладних досліджень витримані оптимально

Продовження табл.5.5

1

2

3

- при Кз >1,25 існують умови для генерації ідей, але немає умов для їхньої розробки та втілення. Для цього залучаються організації зі сторони.

Показники конкурентоспроможності продукції підприємства

Коефіцієнт успішності

де  Ку - коефіцієнт успішності;

Qc- обсяг продукції підприємства на стадії старіння;

Q - загальний обсяг продукції підприємства

- 0<Ку<0,25, положення підприємства критичне, практично вся продукція є застарілою

- 0,25<Ку<0,5, варто приділити увагу випуску продукції, що знаходиться на стадії зародження

-0,5<Ку<0,75, оптимальне значення. Необхідно остаточно усунути застарілу продукцію

-0,75<Ку<1, практично не виробляється застарілої продукції

Показник конкурентоспроможності продукції підприємства

  ,

де  Кк - конкурентоспроможності продукції підприємства;

П - прибуток від нової продукції підприємства;

Пк - конкурентоспроможності продукції підприємства - конкурента

Чим більше значення цього показника перевищує 1, тим більше воно конкурентоспроможне

Продовження табл.5.5

1

2

3

Показник, що визначає частку фірми на ринку певного продукту

де  Кр - коефіцієнт частку ринку;

 Рi- частка ринку підприємства за i-м видом продукції;

Рpi - загальний обсяг ринку за i-м видом продукції.

Тут слід зазначити, що відповідно до законодавства України, монополістом вважається підприємство, чия частка ринку становить не менше 35%

Показники оновлюваності

Коефіцієнт технологічної обновляемости

        

де   Кіт - коефіцієнт технологічної оновлюваності;

Котпр - коефіцієнт оновлюваності на підприємстві;

Котгал - коефіцієнт оновлюваності по галузі;

Зт - витрати на нові технології, встаткування або модернізацію наявного встаткування;

З - загальні витрати підприємства

Чим більше цей показник прагне до 1, тим вище потенціал підприємства та більше можливостей для інноваційних розробок і знаходження лідируючого положення на ринку

Продовження табл.5.5

1

2

3

Коефіцієнт продуктової оновлюваності

         

де  Кіп - коефіцієнт продуктової оновлюваності;

Кіп - продуктова оновлюваність на підприємстві;

Кіп - продуктова оновлюваність по галузі;

Пз - прибуток з реалізації нової продукції підприємства (на етапі зародження);

П - загальний прибуток підприємства

Чим ближче значення показника до 1 або перевищує 1, тим більш розвинений інноваційний потенціал у підприємства і тим стабільніша його конкурентна позиція