Аналіз обсягових показників діяльності залізниці, страница 9

4 Аналіз експлуатаційних витрат та собівартості перевезень

1 Мета та інформаційні джерела аналізу

2 Склад витрат та об’єкти аналізу

3 Етапи аналізу

4 Факторний аналіз експлуатаційних витрат та собівартість перевезень

5 Резерви зниження витрат та собівартості перевезень.

1 Мета аналізу: з’ясування причин перевитрат на пошук шляхів зниження витрат основної діяльності у тому числі експлуатаційних, інших витрат як по всій залізниці так і по окремих підприємств та відповідно резервів зниження собівартості перевезень.

Інформаційні джерела:

Ф.№14 – зал(фін) – звіт про доходи та витрати по основній діяльності залізниці (квартальна)

Форма складається з 13 розділів

1 Реалізація послуг підприємств залізничного транспорту (доходи та витрати від основної діяльності у т.ч. реалізація послуг підрозділам своєї залізниці, іншим підприємствами залізничного транспорту, на сторону; витрати основної діяльності: витрати з перевезень (експлуатаційні), а також витрати пов’язані з підсобно-допоміжним виробництвом, тому числі у 1,2,3 розділах усі витрати основної діяльності вказуються як по перевезенням так і по допоміжному виробництву.

2 Розрахункові витрати основної діяльності по елементах, в т.ч. оплата праці, відрахування , матеріали, паливо, електроенергія, амортизація, інші.

3 Фактичні витрати основної діяльності за елементами.

4 Розрахункові адміністративні витрати.

5 Фактичні адміністративні витрати.

6 Розрахункові витрати на збут

7 Фактичні витрати на збут

8 Витрати з перевезень за статтями.

9  Загальновиробничі витрати.

10 Інші доходи і витрати операційної діяльності

11 Інші доходи і витрати

12 Надзвичайні доходи і витрати

13 Довідки.

Форма також має додатки

Ф№2 Звіт про фінансові результати та додатки до нього

Усі форми які пов’язані з обсяговими показниками, показниками праці, показниками аналізу основних фондів.

2. Склад витрат

Відповідно до ф№2

                                   Загальна величина

                                  Витрат діяльності підприємств

                                                                                                                          Витрати звичайної діяльності                   Витрати від надзвичайної діяльності

Операційні витрати                   Інші витрати пов’язані

                                                    зі звичайною діяльністю

-  виробничі витрати            -   Витрати фінансової діяльності

-  амін. витрати                     -    Витрати інвестиційної діяльності

-  витрати на збут

-  інші операційні витрати

Рис. Формування витрат діяльності підприємства згідно з фінансовою звітністю

До витрат операційної діяльності відносять витрати на перевезення, на підсобно-допоміжну діяльність у т.ч. ремонт основних фондів та інші операційні витрати.

Витрати фінансово-інвестиційної діяльності – це витрати пов’язані з рухом основних та оборотних фондів та рухом капіталу (цінні папери та позичкові кошти (кредити)).

До підсобно-допоміжної діяльності на залізничного транспорту, відносять діяльність промислових, будівельних, сільськогосподарських та інших підприємств які знаходяться на балансі залізниці та безпосередньо не займаються перевезенням. Наприклад: заводи залізобетонних конструкцій, кар’єри, будівельно-монтажні поїзда, енергозабезпечуючі підприємства, непромислові підприємства.

До витрат іншої звичайної діяльності відносяться Витрати пов’язані з утриманням житлового комплексу, оздоровчих та спортивно-культурних закладів та інші.

Об’єкти аналізу

-  експлуатаційні витрати у т.ч. залежні та незалежні від обсягу      перевезень;

-  витрати підсобно-допоміжної діяльності;

-  окремі статті та елементи експлуатаційних витрат;

-  адміністративні витрати;

-  витрати на збут;

-  інші операційні витрати;

-  витрати окремих господарств залізниці;

-  собівартість перевезень, у тому числі вантажних та пасажирських.

3. Етапи аналізу