Аналіз обсягових показників діяльності залізниці, страница 13

2.8. сільське господарство

2.9. господарство лісозахисних насаджень

2.10. торгівля

2.11. громадське харчування

2.12. ремонт вантажних вагонів в умовах депо

2.13. ремонт пасажирських вагонів в умовах депо

2.14. кап ремонт колії

2.15. будівельно-монтажні роботи

2.16. модернізація колії

2.17.вагони ресторани

2.18. реалізація електроенергії

2.19. ремонт локомотивів

2.20. інші види діяльності

Основні  доходи формуються по промисловому виробництву, господарству станцій, обслуговуванню пасажирів, ремонту і модернізації колії і по реалізації електроенергії, ремонту вантажних вагонів.

Виконаємо порівняльний та факторний аналіз доходів від перевезень за вихідними даними таблиці 5.1

Таблиця 5.1- Виконання плану доходів з перевезень

Найменування показника

Значення

Відхилення від плану

За планом

Фактично

Абсолютне, (+,-)

Відносне, %ВП

1

2

3

4

5

Усього доходів від перевезень,

млн. грн у т.ч.

458,7499

449,0078

-9,7421

97,88

вантажних

402,2905

382,557

-19,7335

95,09

пасажирських

56,45938

66,4508

9,99142

117,7

Обсяг перевезень, привед. ткм, млн у т.ч.

19640

19342,8

-297,2

98,49

вантажообіг, тариф ткм, млн

12970

12750,2

-219,8

98,31

пасажирообіг, пас. км, млн

6670

6592,6

-77,4

98,84

Середня доходна ставка, коп., 10 привед. ткм

23,36

23,21

-0,15

99,36

10 ткм тариф

31,017

30,004

-1,013

96,73

10 пас. км

8,46

10,076

1,616

119,1

Висновки: усього доходи від перевезень порівняно з планом знизились на 9,7421 млн. грн. у т.ч. за рахунок  вантажних перевезень доходи знизились на 19,7335 млн. грн., а за  рахунок пасажирських  - зросли на 9,99142 млн. грн. Зниження доходів відбувалось за рахунок зниження  обсягу як вантажних, так і пасажирських перевезень. Відбулося також зниження доходної ставки за           10 прив. т-км та за 10 т-км, що також сприяло зменшенню доходів. Як позитивний фактор слід відмітити лише зростання доходної ставки за 10 пас-км, що і сприяло зростанню доходів за пасажирські перевезення.

Факторний аналіз доходів можливо виконати за наступними моделями:

¨  Перша модель (найпростіша) виходить з такої аналітичної залежності:

х                                                                                                   (5.1)

де Д – доходи від перевезень;

  — середня доходна ставка за 10 прив. т-км

¨  У другій моделі деталізується вплив відповідних факторів на середню доходну ставку за 10 прив. т-км, виходячи з формули:

 =  х  + х                                                                           (5.2)

де ,  — середні доходні ставки відповідно за 10 пас-км та           за 10 т-км;

,  — структурні коефіцієнти, які характеризують питому вагу перевезень відповідно у пасажирському чи вантажному русі.

 =                                                                                                      (5.3)

=                                                                                                       (5.4)

Графічна модель аналізу виглядає наступним чином:

 


Рисунок 5.1 — Графічна модель аналізу доходів від перевезень з урахуванням фактору структури

¨  У третій моделі доходи від перевезень деталізують за видами руху, вважаючи на те, що:

Д = Дван + Дпас                                                                                                                                                                     (5.5)