Аналіз обсягових показників діяльності залізниці, страница 15

Висновки: Таким чином бачимо, що під впливом зниження  пасажиро- та вантажообігу доходи знизились на 7,4536 млн. грн. (-6,7987 - 0,6549), під впливом  зміни структури перевезень, а саме збільшення питомої ваги пасажирських перевезень,  доходи знизились на 0,526 млн. грн.; під впливом  зниження доходної ставки за 10 т-км на 1,013 коп. доходи знизились на 12,935 млн. грн., а під впливом зростання середньої доходної ставки за 10 пас-км на 1,616 коп, доходи зросли на 10,646 млн. грн.

Факторний аналіз доходної ставки за 10 пас км та доходів від пасажирських перевезень

Виконуючи цей аналіз на першому етапі оцінюють вплив зміни доходних ставок за  кожним видом сполучення та структури перевезень за кожним видом сполучення на зміну середньої доходної ставки за 10 пас-км. Аналіз виконують  із застосуванням методу структурних змін. Щоб визначити вплив зміни структури перевезень за окремим видом сполучення користуються формулою:

 =                                                                                 (5.17)

де — середня доходна за 10 пас-км за планом

 — доходна ставка за і-им видом сполучення за планом

На другому етапі оцінюють вплив факторів середньої доходної ставки на зміну доходів:

= х                                                                                          (5.18)

= х                                                                                          (5.19)

Результати розрахунків факторного аналізу наведені у таблиці 5.2 (у цій таблиці наведені також вихідні дані для аналізу — колонки 1-6, та допоміжні розрахункові дані – колонки 7-11)

Як ми бачимо, під впливом зміни структури перевезень середня доходна ставка за 10 пас-км зросла  на 0,66529 коп за 10 пас-км, а доходи  - на 2041,702 тис. грн. Це цілком логічно, оскільки у фактичному періоді порівняно з планом зростає питома вага перевезень у прямому сполученні, яке найбільш доходним (найбільша доходна ставка). Під впливом зміни доходних ставок за видами  сполучень середня доходна ставка та доходи  також зростають відповідно на 0,94908 коп за 10 пас-км та на 3544,176 тис. грн. Це відбувається за рахунок підвищення доходних ставок у прямому та місцевому сполученнях.

  4. Аналіз прибутку від перевезень. Резерви підвищення прибутку.

Аналіз прибутку від перевезень можливо виконувати  за видами руху або у цілому.

При виконанні аналізу краще застосувати метод корегування. Для цього визначають скореговані значення доходів (Д*), витрат (Е*) та прибутку (П*)

Д* = Д0 х                                                                                                      (5.20)

Е* =  Е0 х                                                                                                      (5.21)

П* = Д* - Е*                                                                                                       (5.22)

П*  = П0 х                                                                                                     (5.23)

Для визначення впливу приведеного вантажообігу на прибуток  користуються наступними формулами:

= Д* - Д0                                                                                                  (5.24)

= Е* - Е0                                                                                                                                                    (5.25)

= -                                                                                              (5.26)

= П* - П0                                                                                                                                                  (5.27)

Для визначення впливу відповідних якісних показників на зміну прибутку користуються наступними формулами:

= Д1 – Д*                                                                                                            (5.28)

                                                                                                        (5.29)

                                                                                          (5.30)

або