Аналіз обсягових показників діяльності залізниці, страница 11

Зміна експлуатаційних витрат під впливом зміни обсягу перевезень у приведених ткм (без урахування впливу обсягу перевезень на собівартість)

ΔЕ(∑ Plприв)= Δ∑ Plприв00* I∑ Plприв0;

ΔЕ(∑ Plприв)= 629142,9*0,985-629142,9= -9437,14т.грн.

Зміна експлуатаційних витрат за рахунок зміни собівартості перевезень

ΔЕ(С)= ΔС*∑ Plприв11- Е0* I∑ Plприв;

ΔЕ(С)= 747041,2-629142,9*0,985= 127335,44т.грн.

Перевірка:

ΔЕ= Е1- Е0= ΔЕ(∑ Plприв)+ ΔЕ(С);

ΔЕ= 127335,44-9437,14= 117898,3т.грн.

Вплив зміни обсягу перевезень на собівартість

С=Сз+Снз;

Снз=Енз/∑ Plприв;

ΔС(∑ Plприв)= ΔСнз(∑ Plприв)= Енз0/∑ Plприв 1-Енз0/∑ Plприв0;

ΔС(∑ Plприв)= 435366,89/19342800 - 435366,89/19640000= 0,34 к/10прив.ткм

ΔСдр= 6,59-0,34= 6,25 к/10прив.ткм

Зміна експлуатаційних витрат з урахуванням впливу зміни обсягу перевезень на собівартість:

ΔЕ*(∑ Plприв)= ΔЕ(∑ Plприв)+ ΔЕ(С∑ Plприв);

ΔЕ*(∑ Plприв)= -9437,14+6530,503= -2906,637 т.грн. (-9437,14+6576,552)

ΔЕ(С∑ Plприв)=Енз0-Енз0*І∑ Plприв;

ΔЕ(С∑ Plприв)= 435366,89-435366,89*0,985= 6530,503 т.грн.

Висновки: Ми бачимо, що фактично порівняно з планом при зменшенні обсягу перевезень на 1,5%. Експлуатаційні витрати зростають на 18,7%, що свідчить про збільшення собівартості перевезень

2. Експлуатаційні витрати збільшуються як в зал так і в незалежні від обсягу частині, але в залежній частині вони зростають швидше тому і залежна собівартість зростатиме швидше ніж незалежні відповідно на 23,7% і 19,2%

3. Якщо оцінювати причини зростання собівартості по результатам факторного аналізу, можливо відмітити, що при збільшенні собівартості 10 прив т-км на 6,59коп в основному зростання було пов’язане з різними якісними факторами 6,25коп і тільки на 0,34коп з зниженням обсягу перевезень (інші якісні фактори – це зростання норм витрат ресурсів, зростання цін на ресурси, зниження ефективності використання ресурсів)

4. Якщо враховувати розподіл витрат на залежні і незалежні маємо такі результати факторного аналізу витрат: під впливом зменшення обсягу витрати зменшуються на 296,6 тис грн., а під впливом збільшення собівартості вони збільшуються на (117898,3 – 2906,6)

Оцінка впливу обсягу та собівартості на експлуатаційні витрати по елементам та за статтями.

Оцінка проводиться методом корегування витрат по елементам та за статтями їх на індекс відповідного обсягового показника. Детальний та точний аналіз можливо зробити за статтями витрат. Якщо робити аналіз тільки за елементами витрат, корегувати витрати можливо тільки за індексом прив. т-км.

Оцінка впливу деяких інших факторів на експлуатаційні витрати.

Щоб розрахувати вплив зміни коефіцієнтів розриву між тариф та експлуатаційними т-км на експлуатаційні витрати необхідно скористатись наступною формулою:

                                        

                     якщо ;   ЕЗ=111083 тис грн.

                     =111083 (1,0246 – 1,0296) = 555,42 тис грн.

Висновок:

1. За рахунок того що експлуатаційні т-км зростають швидше ніж тарифні, експлуатаційні витрати збільшуються на 555,42 тис грн.

2. На експлуатаційні витрати також впливає зміна структури перевезень за видами руху. Оскільки собівартість пасажирських перевезень  більше ніж вантажних при зростанні у приведеному вантажообігу питомої ваги пасажирських перевезень експлуатаційні витрати будуть зростати. Щоб оцінити вплив структури на витрати необхідно скористатись формулою:

                      

V. Резерви зниження експлуатаційні витрати та собівартість перевезень

1. Підвищення обсягу перевезень

2. Зниження норм витрат різних ресурсів за рахунок як більш ефективного їх використання так і зміни техніки і технології.

3. Оновлення рухомого складу та основних фондів верхньої будови колії.

4. Покращення організації виробництва та управління залізниці та підприємствами залізниці.

5. Вартісні фактори які залежать від державного регулювання цін, рівня монополізму ринка.

5 Аналіз фінансових результатів діяльності залізниці

План

1 Мета та інформаційні джерела аналізу, показники, які аналізуються

2 Етапи аналізу