Аналіз обсягових показників діяльності залізниці, страница 16

                                                                                           ( 5.31)

Результати  факторного аналізу прибутку від перевезень наведені у табл. 5.3. з таблиці видно, що під впливом зниження обсягу перевезень доходи знизились на 6927,13 тис. грн., а витрати знизились на 9500,06 тис. грн. за рахунок чого збиток зменшився  на 2572,93 тис. грн. Якісні фактори вплинули на зниження прибутку на 130213,33 тис. грн.

Резерви підвищення прибутку залізниці:

  - це усі фактори які впливають на збільшення обсягів перевезень

  - фактори управління та доброякісного відношення до роботи

  - фактори які впливають на експлуатаційні витрати у т.ч. якісне використання усіх видів ресурсів

  - скасування непродуктивних витрат наприклад штрафів за несвоєчасне перевезення чи розвантаження, порушення умов постачання, незбереженість вантажу та інше

  - резерви пов’язані з ефективною роботою окремих підприємств залізниці (по кожному господарству власні);

-  резерви пов’язані з додатковими доходами або зниженням витрат від іншої операційної або фін-інвестиційної діяльності наприклад від оренди, від комунального та оздоровчо-спортивних закладів, від реалізації оборотних активів.


Таблиця 5.2- Розрахунок впливу головних факторів на середню доходну ставку та доходи від пасажирських перевезень

Види сполучень

За планом

Фактично

Структ. пасажирообігу,%

Пасажирообіг, млн. пас. км

Доходи, млн. грн.

Сер. дох. ставка, к./10 пас. км

Пасажирообіг, млн. пас-км

Доходи, млн. грн.

Сер. дох. ставка, к./10 пас. км

План

Фактично

А

1

2

3

4

5

6

7

8

Приміське

2955

7,1511

2,42

2518,3

6,0691

2,41

44,3

38,2

Місцеве

275

2,48298

9,029

296,7

2,7658

9,322

4,12

4,5

Пряме

3440

46,8253

13,612

3777,6

57,6159

15,252

51,58

57,3

Всі сполучення

6670

56,45938

8,46

6592,6

66,4508

10,076

100

100

Продовження табл. 5.2

Зміна структури

Відх. дох. Ставки від середньої за планом

Зміна доходної ставки

Вплив змін

Структури пасажирообігу на

Дох. ставки за видами спол. на

середню доходну ставку

доходи, тис. грн.

середню доходну ставку, коп.

доходи

9

10

11

12

13

14

15

-6,1

-6,04

-0,01

0,36905

927,84

-0,00382

-9,6199

0,38

0,569

0,293

0,0021622

0,641

0,01318

3,9105

5,72

5,152

1,64

0,29469

1113,221

0,93972

3549,886

-

-

1,616

0,66529

2041,702

0,94908

3544,176

     Таблиця 5.3 – Аналіз прибутку від перевезень, тис. грн

Показники

План

Факт

План, скорегований на обсяг роботи

Відхилення від плану

У тому числі від впливу

обсягу перевезень

якісних показників

Доходи від перевезень усього, тис. грн.

458749,9

449007,8

451822,77

-9742,1

-6927,13

-2814,97

Експлуатаційні витрати, тис. грн.

629142,9

747041,2

6197642,84

117898,3

-9500,06

127398,36

Прибуток від перевезень

-170393

-298033,4

-167820,07

-127640,4

2572,93

-130213,33

І ≈ 0,9849

І = 0,9848676

Д*  = 45749,9*0,9849=451822,77 тис. грн.

Е* = 62914209*0,9849 = 619642,84 тис.грн.