Аналіз обсягових показників діяльності залізниці, страница 4

4. За встановленим порядком обліку основних фондів до кожної залізниці приписується парк вагонів, який відображається на її балансі, а реально залізниця може використовувати не тільки власні приписні вагоні, але й вагони інших залізниць. Тому реальну ефективність використання вагонів, а отже і всіх основних фондів зі 100% вірогідністю підрахувати не можливо.

Фактори, що впливають на фондовіддачу:

1. Формальні (тобто ті вплив яких  слідує безпосередньо з формул фондовіддачі): приведений вантажообіг, вартість основних фондів, у т.ч. їх кількість, структура, вартість окремих одиниць рухомого складу, обладнання, величина доходів, у т.ч. доходна ставка та структура перевезень.

2. Неформальні: кількість вантажу, яка пред’являється для перевезення вантажовідправниками, які користуються послугами залізниці, і відповідність їх тим основним фондам, які має залізниця; технічний стан основних фондів, у т.ч. їх моральний знос, кваліфікація робітників, які працюють (чи обслуговують) основні фонди.

Таблиця 2.5 - Аналіз показників фондовіддачі

Найменування показника

Значення

Відхилення від плану

За планом

Фактично

Абс. (+,-)

Відносне,%

1.Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

3295409

4215480

920071

127,92

2.Обсяг перевезень, прив. ткм, млн.

19640

19342,8

-297,2

98,5

3.Доходи від перевезень, тис. грн.

458758,71

449010,408

-9748,3

97,88

4.Фондовіддача (натур. показник), прив. ткм/грн.

5,96

4,589

-1,371

76,99

5.Фондовіддача (варт. показник), грн./грн.

0,139

0,107

-0,032

76,98

Висновок: У звітному періоді порівняно з планом відбувається зниження як вартісного так і натурального показників фондовіддачі, відповідно на 23,01% та 23,02%. Це відбувається за рахунок зниження як обсягу перевезень так і доходів від перевезень при зростанні вартості основних фондів на 27,9% . 

Аналіз ефективності використання рухомого складу см курсовую

3 Аналіз використання трудових ресурсів

План

            1 Завдання та інформаційні джерела аналізу

            2 Етапи аналізу

            3 Аналіз продуктивності праці

            4 Аналіз фонду оплати праці

1 Завдання аналізу

-  шляхом порівняння фактичних показників з плановими, виявлення причин невиконання плану з праці;

-  виявлення причин плинності кадрів;

-  виявлення резервів підвищення продуктивності праці та зниження непродуктивних витрат робочого часу;

-  недопущення перевитрат ФОП (фонду оплати праці).

Оскільки залізниця є державним підприємством основні показники її діяльності плануються, тому при аналізі приділяють увагу порівнянню фактичного значення показників з плановим. Окрім цього існують нормативні акти відносно регулювання заробітної плати та фонду оплати праці, які стосуються підприємств-монополістів, тому при аналізі приділяють увагу їх дотриманню. Показники, які плануються: чисельність штату основної діяльності (Ч) та на перевезеннях (або скорочення штатів), темп зростання продуктивності праці (Трпр); фонд оплати праці (ФОП), кількість днів без утримання, забезпечення зростання продуктивності більш швидкими темпами ніж зростання заробітної плати.

Головна задача, яка переслідується при плануванні – це співставлення обсягів перевезення та штату та приведення їх у відповідність.

            Інформаційні джерела:

·  Ф.1 – Т(ЦТО – 1) – “Звіт з праці” у якому наведена інформація про контингент, обсяг перевезень, фонд оплати праці; середню заробітну плату;

·  Ф.4 – Т – Звіт про виконання норм виробітки та заробітну плату робітників окремих професій та служб;

·  Плановий бюджет використання робочого часу та інші планові показники цього розділу;

·  Постанови та накази Укрзалізниці та уряду, які стосуються регулювання праці.