Аналіз обсягових показників діяльності залізниці, страница 10

1 Порівняльний аналіз витрат залізниці. Як правило аналіз виконується у частині витрат основної діяльності або тільки експлуатаційних витрат (факт, план, попередній рік). Аналіз виконується за елементами витрат з поясненням причин перевитрати за окремими елементами. За тими елементами по яким спостерігається перевитрата, далі необхідно буде виконати факторний аналіз.

2 Порівняльний аналіз витрат основної діяльності у тому числі експлуатаційних по господарствам залізниці. Виконується також в порівнянні з планом та попереднім роком за елементами витрат.

3 Факторний аналіз експлуатаційних витрат під впливом зміни обсягу перевезень та собівартості перевезень.

4 Факторний аналіз собівартості перевезень.

5 Факторний аналіз окремих елементів експлуатаційних витрат (див п.1) (витрат на оплату праці, матеріальних витрат, витрат на паливо та електроенергію на тягу поїздів).

6 Оцінка впливу на Е.В. таких факторів, як зміна структури перевезень за видами руху, видами тяги, зміна коефіцієнту розриву між тарифними та експлуатаційними т-км.

7 Оцінка впливу на експлуатаційні витрати собівартості перевезень ефективності використання рухомого складу.

8 Висновки та резерви зниження Е.В. та с/в перевезень.

Для того, щоб проаналізувати ЕВ можливо застосувати 2 факторні моделі:

1) не враховує ділення витрат на залежні та незалежні від обсягу перевезень

                                Е

                 С                              

                                                                        

2)враховує  ділення витрат на залежні та незалежні від обсягу перевезень

                                               Е

 


                            Езаг                                 ЕНЗ

                                Сзал

Фактори, які впливають на незалежні експлуатаційні витрати та собівартість перевезень у залежній від обсягу частині

 
норми витрат палива, електроенергії, матеріалів, робочого часу, вартість пал., електроенергії, матеріалів, часові тарифні ставки, тарифні оклади, норми утримання незалежного контингенту, ефективність використання основних засобів, стан основних засобів, фактори організації виробництва, якості планування, кваліфікація робітників, мотивація та заохочення, структура перевезень за видами руху, тяги та коефіцієнт розриву між тарифами та експлуатаціями т-км.

Виконаємо фактор

Факторний аналіз експлуатаційних витрат та собівартості перевезень  виконаємо за вихідними даними таблиці 4.1

Таблиця 4.1- Виконання плану експлуатаційних витрат та собівартості перевезень

Найменування показника

Значення

Відхилення від плану

За планом

Фактично

Абсолютн(+-)

Відносне%ВП

1. Експлуатаційні витрати, тис. грн, у т.ч.

629142,9

747041,2

117898,3

118,74

залежні від обсягу перевезень

193776,01

236065,02

42289,01

121,82

незалежні від обсягу перевезень

435366,89

510976,18

75609,29

117,37

2. Обсяг перевезень у привед. ткм, тис

19640000

19342800

-297200

98,49

3. Собівартість перевезень, коп./10 привед. ткм

32,03

38,62

6,59

120,57

Порівняння індексів експлуатаційних витрат, приведених ткм, та собівартості перевезень:

IЕ= 747041,2/629142,9= 1,187        I∑ Plприв= 19342800/19640000= 0,985  

         Iс= 38,62/32,03= 1,205

Умова оптимальності:

I∑ Plприв > IЕ ;

Iс <1.

Індекси собівартості у частині залежних та незалежних витрат:

Iс з= IЕ з/ I∑ Plприв

Iс з= 1,2182/0,985= 1,237 

Iс нз= IЕ нз/ I∑ Plприв

Iс нз= 1,1737/0,985= 1,192

Факторний аналіз експлуатаційних витрат