Аналіз обсягових показників діяльності залізниці, страница 14

Дван  = х                                                                                                         (5.6)

Дпас  = х                                                                                                          (5.7)

де Дван , Дпас — відповідні доходи від вантажних доходів та від пасажирських перевезень

 

 

Графічна модель аналізу виглядає наступним чином:

 


Рисунок 5.2 – Факторна модель аналізу доходів від перевезень за видами руху

Для факторного аналізу доходів від пасажирських перевезень можливо деталізувати середню доходну ставку за 10 пас-км:

                                                            (5.8)

де  - доходні ставки за 10 пас-км відповідно у місцевому, прямому та приміському сполученнях

Тоді графічна модель аналізу виглядає наступним чином:

 


Рисунок 5.3 – Факторна модель аналізу доходів від пасажирських перевезень (з урахуванням фактора структури)

  Для факторного аналізу доходів від вантажних перевезень можливо деталізувати середню доходну ставку за 10 т-км, яка залежить від доходних ставок за перевезення вантажів за їх родами - dвані  та структури перевезення вантажів за їх родами:

                                                                                                               (5.9)

Тоді графічна модель аналізу доходів від вантажних перевезень виглядає наступним чином:

 


 

Рисунок 5.4 — Факторна модель аналізу доходів від вантажних перевезень (з урахуванням фактору структури)

Зміну загальних доходів від перевезень у залежності від обсягу перевезень у приведених тонно-кілометрах та середньої доходної ставки за 10 приведених тонно-кілометрів оцінено за методом корегування. Вплив обсягу перевезень на доходи:

ΔД(∑ Plприв)0∑ Plприв0;                                                                              (5.10)

ΔД(∑ Plприв)= 458,7499*0,9849-458,7499= -6,927 млн.грн.

Вплив середньої доходної ставки на доходи:

ΔД(dприв)10* І∑ Plприв;                                                                                 (5.11)

ΔД(dприв)= 449,0078-458,7499*0,9849= -2,815млн.грн.

Перевірка:

ΔД= Д10= ΔД(∑ Plприв)+ ΔД(dприв);

ΔД= 449,0078-458,7499= -9,7421 млн. грн.

Оцінимо зміну загальних доходів від перевезень у залежності від вантажообігу, пасажирообігу, середніх доходних ставок від вантажних та пасажирських перевезень, структури перевезень за видами руху.  Вплив вантажообігу на доходи:

ΔД(∑ Pl)= Д0ван∑ Pl0ван;                                                                                                 (5.12)

ΔД(∑ Pl)= 402,2905*0,9831-402,2905= -6,7987млн.грн.

Вплив пасажирообігу на доходи:

 ΔД(∑ Аl)= Д0пас∑ Аl0пас;                                                                                               (5.13)

ΔД(∑ Аl)= 56,45938*0,9884-56,45938= -0,6549млн.грн.

Вплив середньої доходної ставки від вантажних перевезень на доходи:

ΔД(dван)1ван0ван* І∑ Pl;                                                                                                (5.14)

ΔД(dван)= 382,557-402,2905*0,9831= -12,935 млн.грн.

Вплив середньої доходної ставки від пасажирських перевезень на доходи:

ΔД(dпас)1пас0пас* І∑ Аl;                                                                                                (5.15)

ΔД(dпас)= 66,4508-56,45938*0,9884= 10,646 млн.грн.

Вплив структурних змін

ΔД(γприв)= ΔД(dприв)  - (ΔД(dван)+ ΔД(dпас));                                                             (5.16)

ΔД(γприв)= -2,815+12,935-10,646= -0,526млн.грн.

Перевірка:

ΔД= Д10= 449,0078-458,7499=-9,7421млн.грн.

ΔД= ΔД(∑ Pl)+ ΔД(∑ Аl)+ ΔД(dван)+ ΔД(dпас);

ΔД= -6,7987-0,6549-12,935+10,646= -9,7426млн.грн.