Аналіз обсягових показників діяльності залізниці, страница 12

3 Аналіз доходів від перевезень

4 Аналіз прибутку від перевезень. Резерви підвищення прибутку

1 Мета та інформаційні джерела аналізу, показники, які аналізуються

Мета аналізу фінансових результатів це:

   - пошук резервів покращення фінансових результатів у тому числі скасування непродуктивних витрат як у цілому по залізниці так і по окремим її господарствам і підприємствам як по основній діяльності так і по фінансово інвестиційній.

 Інформаційні джерела аналізу:

-  форми статистичної звітності: ЦО-22, ЦО-27, Ф.№2 з додатками, план доходів та прибутку, інструкції та пояснювальна записка до річного звіту, накази Укрзалізниці.

 Показники, які аналізуються

1) показники  фінансової звітності: виручка, дохід від реалізації продукції (робіт, послуг), валовий прибуток, прибуток від операційної діяльності, фінансовий результат від звичайної діяльності,  чистий прибуток.

2) специфічні для залізничного транспорту: – доходи від основної діяльності у т.ч від перевезень та підсобно допоміжної діяльності; доходи від перевезень всього у т.ч вантажних та пасажирських перевезень у т.ч. за видами сполучення.

3) допоміжні показники: середні доходні ставки: за 10 прив т-км, за 10 т-км, за 10 пас-км у тому числі по видам сполучення, а у вантажному русі також за видами вантажу.

2 Етапи аналізу

1) Аналіз доходів від перевезень у т.ч. від вантажних та пасажирських у т.ч. порівняльний аналіз та факторний аналіз. Аналіз  виконується у цілому по дорозі, а також по видам сполучення.

2) Аналіз доходних ставок. Виконується факторний аналіз  середньої доходної ставки за 10 прив. т-км; дорожної доходної ставки за 10 т-км, середної доходної ставки за 10 пас.-км; оцінюється вплив факторів доходних ставок на зміну доходів.

3) Аналіз доходів від підсобно-допоміжної діяльності у цілому та по окремих господарствах залізниці.

4) Аналіз прибутку від перевезень у т.ч. вантажних та пасажирських у т.ч. порівняльний та факторний аналіз

5) Аналіз прибутку від підсобно–допоміжної діяльності  у т.ч. усього та по господарствам ( як правило порівняльний)

6) Аналіз доходів та прибутків від іншої операційної та іншої діяльності

7) пошук резервів покращення фінансових результатів.

3 Аналіз доходів від перевезень

Доходами називають кошти, які належать залізниці за виконані у її мережах перевезення і пов’язані з ними послуги.

Визнані доходи класифікуються за такими групами:

 а) дохід від реалізації (продукції, товарів, послуг);

б) інші операційні доходи;

в) фінансові доходи;

г) інші доходи;

д) надзвичайні доходи.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

-  покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на  продукцію (товар або інший актив);

-  підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою  продукцією (товарами, іншими активами);

-  сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

-  є впевненість, що в результаті операції  відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

 Склад доходів від перевезень:

1. Доходи від перевезень всього:

1.1 дохід від вантажних перевезень

1.1.1. перерозподіл (між залізницями за перевезення у дальньому сполученні)

1.1.2. по тарифному принципу: за перевезення вантажів, за початково-кінцеву операцію, додаткові збори, митний збір, плата за користування вантажними вагонами.

1.2.доход від пасажирських перевезень

1.2.1. за перевезення пасажирів

1.2.2. за початкову операцію

1.2.3. за перевезення багажу

1.2.4. за перевезення вантажобагажу

1.2.5. за перевезення пошти

2 Доходи від підсобно–допоміжної діяльності по залізниці формуються по таким господарствам

2.1. промислове виробництво

2.2. паливне господарство

2.3. господарство матеріально-технічного забезпечення

2.4. господарство вантажної та комерційної роботи

2.5. транспортно-експедиційні операції

2.6. обслуговування пасажирів

2.7. господарство станцій