Аналіз обсягових показників діяльності залізниці, страница 5

2  Етапи аналізу

1 Аналіз руху та структури робочої сили

Аналізують контингент основної діяльності та контингент на перевезеннях (експлуатаційний штат).

Контингент основної діяльності залізниці включає контингент на перевезеннях (експлуатаційний штат), контингент робітників, зайнятий на ремонтах основних фондів, контингент підсобно–допоміжної діяльності, контингент працівників іншої операційної діяльності.

У процесі цього аналізу оцінюється:

-  плинність кадрів (коефіцієнти загального обігу та плинності кадрів), визначаються причини плинності;

-  структура робочої сили у тому числі за складом по професіям, по віковому рівню, по рівню освіти;

-  співставлення розряду робіт та розряду робітників (наприклад якщо у середньому розряд робіт перевищує розряд робітників можлива неякісна робота та втрата прибутку або навпаки, якщо розряд робітників перевищує розряд робіт маємо перевитрату фонду оплати праці);

-  співставляють обсяг робіт та кількість робітників та при заданому рівні продуктивності виявляють чи є зайвий персонал, якщо аналіз проводити по основним видам робіт можна виявити працівників якої професії та кваліфікації не вистачає або навпаки

2 Аналіз фонду робочого часу

У процесі аналізу головне – виявити непродуктивні витрати робочого часу у тому числі простої (внутрішньозмінні, цілодобові) та понаднормову роботу. Виявляють причини простоїв та понаднормової роботи та оцінюють їх вплив   на    оплату    праці    та    собівартість. Наприклад в 2002р. по   Південній залізниці    простої склали – 110,8 тис год., оплата праці    за   це  склала -   401 тис грн. понаднормові – 104,8 тис год., доплата – 290,4 тис грн.

3 Аналіз продуктивності праці

4 Аналіз оплати праці

5 Пошук резервів покращення показників з праці

3  АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

На залізничному транспорті для оцінки продуктивності праці можливо використовувати як натуральний так і вартісний показник але частіше використовують натуральний.

                                                                                        (3.1)

де  Че – чисельність штату на перевезеннях (експлуатаційний штат)

Че ЗАЛ  – експлуатаційний штат залежний від обсягу перевезень

Че НЗ  – експлуатаційний штат незалежний від обсягу перевезень

Вартісний показник

                                                                               (3.2)

де Ч ОСН. ДІЯЛЬН.  – чисельність штату основної діяльності

Для аналізу існують наступні моделі

1) Модель, яка описує взаємозв’язок між продуктивністю праці обсягом перевезень та експлуатаційний штатом.

                                                       

                                                    

                                                               

Рисунок 3.1 — Факторна модель аналізу продуктивності праці

Аналізуючи залежність між обсягом, продуктивністю та чисельністю треба мати на увазі, що всі ці показники пов’язані між собою і тому формуючи висновок по результатам аналізу треба мати на увазі конкретну ситуацію, у тому числі, у яких умовах працює залізниця: на повну чи неповну потужність.

Наприклад:

1.  Якщо ринок вимагає збільшення обсягу перевезень цього можна досягти як за рахунок збільшення чисельності так і за рахунок підвищення продуктивності робіт (технічні, технологічні засоби). У цьому випадку можна сказати, що підвищення продуктивності впливає на підвищення обсягу, але спостерігається і зворотна залежність – збільшення обсягу спонукало знайти резерви для підвищення продуктивності.

2.  При зниженні обсягу якщо залізниця (підприємство залізниці) не знизить контингент у відповідності до цього це викличе зниження продуктивності, але зворотного зв’язку тут немає, тобто збільшуючи продуктивність ми не вплинемо на обсяг (межа – це обсяг ринку).