Аналіз обсягових показників діяльності залізниці, страница 3

Знос основних виробничих фондів можливо оцінити за допомогою коефіцієнту зносу (таблиця 2.3).

Таблиця 2.3 — Коефіцієнт зносу основних виробничих фондів

Найменування показника

Значення

На початок року

На кінець року

Вартість основних засобів, тис. грн

4193932

4237028

Продовження таблиці 2.3

Знос, тис. грн

Коефіцієнт зносу, %

59,0

57,1

Як бачимо, знос основних фондів залізниці складає досить високий відсоток. Але протягом року за рахунок оновлення основних фондів знос зменшиться на 1,9%.

Таблиця 2.4 — Розподіл рухомого складу залізничного транспорту за роками випуску на кінець 2002 року, % 

Рухомий склад

Всього

У тому числі за роками випуску

До 8 років

9-15 років

16-25 років

26-40 років

Більше 40 років

Тепловози

100,00

0,1

30,3

51,5

17,6

0,5

Електровози

100,00

2,1

15,9

17,0

58,3

6,7

Паровози

100,00

-

-

-

-

100,00

Вантажні вагони з них:

100,00

4,0

33,0

51,4

11,2

0,4

- криті

100,00

-

16,3

59,0

24,6

0,1

- платформи

100,00

2,2

35,2

42,2

20,2

0,2

- напіввагони

100,00

6,3

38,6

53,6

1,5

0,0

- цистерни

100,00

6,1

14,5

35,8

42,6

1,0

- рефрижератори

100,00

-

61,8

32,2

5,7

-

Пасажирські вагони

100,00

1,8

22,7

41,0

16,5

18,0

Стан основних фондів можливо оцінити також за допомогою аналізу розподілу основних фондів певного виду (групи) за віковим складом. У таблиці 2.4 наведено розподіл рухомого складу залізничного транспорту України за роками випуску  станом на кінець 2002 року. Як бачимо, значна частка рухомого складу має значний термін спрацювання: так 69,6% тепловозів, 82% електровозів, 63% вантажних вагонів, 75,5% пасажирських вагонів має вік більш ніж 16 років, що свідчить про високу ступінь як фізичного, так і морального зносу рухомого складу.

 5 Аналіз фондовіддачі, особливості аналізу фондовіддачі на залізничному транспорті:

1. Оскільки в натуральному показнику фондовіддачі у чисельнику відображається робота основних фондів, які безпосередньо забезпечують перевезення (тобто приведений вантажообіг), а у знаменнику – усі основні фонди, які має на балансі залізниця, показник не буде відображати реальний стан ефективності використання усіх основних фондів. Тому натуральний показник повинен доповнитися вартісним, за допомогою якого реально оцінити ефективність використання усіх основних фондів (для розрахунку показника можливо використовувати як доходи від перевезень, так і доход від усіх видів діяльності залізниці).

2. На вартісний показник фондовіддачі впливають фактори, які реально не впливають на ефективність використання основних фондів, а впливають лише на значення показника. Наприклад, це зміна доходної ставки або зміна структури перевезень, які впливають на показник, але не змінюють ефективності роботи фондів.

3. Якщо необхідно порівняти динаміку показників фондовіддачі за тривалий період часу (1990-2000рр.), треба мати на увазі зміну вартості основних фондів під впливом інфляції, а відповідно, і переоцінку вартості основних фондів. У цьому випадку на натуральні показники фондовіддачі інфляція впливає безпосередньо, тому його порівняння за роками не має сенсу. Порівнювати за декілька років можна вартісний показник: на доход теж впливає інфляція і тому на сам показник вона впливати майже не буде.