Аналіз обсягових показників діяльності залізниці, страница 8

На першому етапі визначають абсолютну зміну фонду оплати праці та виконують факторний аналіз абсолютної зміни фонду:

                                                         (3.13)

 ∆Че * з/п0 * 12                                                       (3.14)

                                                               (3.15)

Але такий аналіз не враховує розподіл персоналу на залежний та незалежний від обсягу і таким чином дає не дуже вірну оцінку впливу зміни обсягу, а відповідно і чисельності на фонд оплати праці. Тому окрім абсолютної зміни розраховують відносну зміну фонду оплати праці як різницю між фактичним фондом і “правом”:

                                                         (3.16)

Якщо право більше ніж фактичний фонд, ми отримуємо відносну економію фонду оплати праці, та відповідно експлуатаційних витрат, якщо навпаки – відносну перевитрату фонду оплати праці.

Для того щоб розрахувати вплив зміни чисельності та середньої заробітної плати на відносну економію чи перевитрату фонду оплати праці користуються наступними формулами:

                                                   (3.17)

                                   (3.18)

            Відносна економія фонду оплати праці може бути пов’язана як із зростанням продуктивності праці завдяки якому вивільняється залежний від обсягу перевезень персонал, так і зі скороченням незалежного персоналу. Можлива ситуація  якщо відбувається зниження середньої заробітної плати за рахунок зміни структури робіт. Відносна перевитрата фонду оплати праці може бути пов’язана як з незапланованим зростанням заробітної плати відповідно до інфляції або зі значним поліпшенням фінансового стану та доходності залізниці. Перевитрати відбувається також при зниженні обсягів перевезень якщо паралельно не відбувається зниження численності персоналу як залізничного, так і незалежного.

Фактори які впливають на фонд оплати праці

            Окрім обсягу робіт та відповідно чисельності персоналу фонд оплати праці залежить від доходів залізниці (підприємство залізниці) та його фінансового стану, від норм відрахування на заробітну плату, від законодавства у сфері регулювання розміру заробітної плати (мінімальний рівень заробітної плати, корегування заробітної плати на індекс споживчих цін, розмір годинних тарифних ставок), від системи оплати праці, від трудомісткості робіт.

У процесі аналізу для підприємств – монополістів також дуже важливо порівнювати фактичний фонд оплати праці з розрахунковим. Вже декілька років КабМін встановлює особливий порядок регулювання фонду оплати праці підприємств – монополістів (наприклад постанова КабМіна №891 від 01.07.02.). Розрахунковий фонд оплати праці розраховується за таким алгоритмом:

ФОПрозр= з\п  * Ч0 * І Д (∑Рl) * І споживчих цін  ,     (3.19)

 

 де Ч0 – чисельність штату за попередній період 

ЗТПЛ – середня заробітна плата за попередній період

ІД (∑Рl)  – індекс зростання доходів у порівняних цінах (чи обсягу)

Якщо фактичний фонд оплати праці перевищує розрахунковий ФОПфакт > ФОПрозр =>підприємство сплачується в бюджет податок в розмірі 30% від суми перевищення.

Аналіз фонду оплати праці виконаємо за вихідними даними таблиці 3.2 та виходячи з того, що середня заробітна плата за планом складала 180 грн., а фактично – 190 грн.

ФОП0 = 12 х 18 х 39252 = 84784,32 тис. грн

ФОП1 = 12 х 190 х 39004 = 88929,12 тис. грн

  1. Розрахуємо абсолютну зміну:

тис. грн                                                     

тис. грн    

Перевірка

2  Розрахуємо відносну зміна фонду оплати праці, для цього:

2.1  Розрахуємо залежний та незалежний фонд оплати праці за планом

тис. грн

тис. грн

2.2  Фонд оплати праці за “правом”

тис грн.

тис грн.

тис. грн.

тис. грн.

Перевірка тис. грн

Висновок: У фактичному періоді порівняно з плановим зміна фонду оплати праці складає 4144,8 тис грн., але порівняно з планом перевищення  фонду оплати у фактичному періоді порівняно з “правом” складає перевитрату у розмірі 4466,931 тис грн. Перевитрата фонду оплати праці відбувається за рахунок зростання рівня заробітної плати на 10 грн., розмір перевитрати 4680,48 тис грн., відносна економія пов’язана зі скороченням штату як у зал. так і у незалежних частинах, це є позитивні фактором.