Формування теориетичних основ конкурентоспроможністю продукції; розробка практичних методів адаптації та покращення рівня управління конкурентоспроможнісю продукції на підприємстві, страница 6

1.  Розвиток продаж методом самообслуговування. Упаковка відіграє роль привертання уваги до товару і несе інформацію, якої повинно бути достатньо для зручного вибору. Важливими факторами при розробці упаковки є помітність серед інших, наявність вербальної і невербальної інформації.

2.  Ріст достатку споживача і його готовність платити за додаткові вигоди, які дає упаковка в процесі вибору, придбання, споживання і утилізації товару.

3.  Необхідність створення образа фірми і образа марки за допомогою упаковки. Споживач повинен бачити товар в упаковці або з елементами упаковки в різних комунікаційних повідомленнях, так як у цьому випадку полегшується вибір у процесі покупки. Об’єм коштів, що затрачені на упаковку, вище, ніж на рекламу. Чим «старшим» стає товар, тим упаковка починає відігравати все більшу роль.

4.  Можливість для новаторства в області упаковки. Багато категорій товарів не мають великого потенціалу розвитку, тоді як упаковка дає додаткову можливість новаторства і дозволяє зберігати імідж інноваційного товару.

5.  Поява складних товарів. Технологічний прогрес, розвиваючи товар, потребує наявності у споживача навичок його використання. Інформація і інструкції на упаковці , а в деяких випадках і форми упаковки полегшують цей процес і знімають психологічні бар’єри по відношенню до нових товарів у споживача.[3, С. 301-302]

Згідно з Армстронгом, у супермаркеті покупець в середньому переглядає до 300 найменувань товарів за хвилину, до 53% закупок здійснюються під впливом імпульсивних бажань.[1] У цій ситуації упаковка відіграє значну роль у приверненні уваги споживача і стимулюванні його до покупки товару, тобто відіграє свого роду роль рекламного ролика. Для досягнення аналогічного ефекту іншими засобами довелося б витрачати великі кошти. Крім того, навіть обриси упаковки, її колір, дизайн взагалі (фірмові пляшки напоїв, флакони для парфумів, пакети пральних порошків тощо) вливають на сприйняття споживачами.

Упаковка повинна полегшувати транспортування і зберігання продукції, бути придатною для автоматизованого сортування і складування. Багато товаровиробників розробляють стандартну упаковку для своїх товарів.

Останнім часом зростають вимоги до упаковки з позицій її безпечності і екологічності як при зберіганні товару, так і при їх утилізації. Багато видів упаковки придатні для повторного використання. До упаковки, що має разове використання, у наш час висуваються вимоги щодо екологічності її переробки чи утилізації.

Оновлення упаковки проводять у випадку зменшення обсягів продажу товару, а також коли за її допомогою намагаються залучити нових споживачів. [6, C 160-161]

У сучасних умовах також зростає значення маркування товару. Функції маркування продовжують розширятися і включають ідентифікацію товару і марки для споживача і торговців, вказівку сорту товара, його характеристик і особливостей. Крім того, упаковка повинна містити опис товару, інформацію про склад і матеріал товару, а також інструкцію з використання, зберігання та утилізації. Важливою функцією, яку виконує упаковка у рамках товарної політики в цілому, і конкретно в рамках управління конкурентоспроможністю товару є пропаганда марки виробника і/або торговця. Упакока повинна підтримувати фірмовий стиль і за допомогою своїх властивостей, зберігати первинну якість товару, а також привертати увагу споживача, тим самим спрощуючи пошук бажаного.

Підкріплення товару. В якості підкріплення товару слід сприймати будь-які послуги, які може запропонувати виробник для кращого функціонування продукту (документація, навчання, ремонт, супутні товари і послуги) і збереження його властивостей (транспортування, монтаж, профілактичні огляди). До найбільш поширеним відносяться сервісне обслуговування і гарантії.

Гарантії – вид забов’язань фірми, які вона бере на себе добровільно з ціллю підтвердження своєї відповідальності за якість товару і створення додаткової переваги при його придбанні.