Формування теориетичних основ конкурентоспроможністю продукції; розробка практичних методів адаптації та покращення рівня управління конкурентоспроможнісю продукції на підприємстві, страница 20

Щодо просування продукції в останні роки, то всім нам добре відомий яскравий романтичний ролик, де проводиться паралель між закоханою парою та шоколадом і молоком, а також випущений раніше і теж побудований на асоціативності з процесом виробництва шоколаду ролик «Roshen- шоколад по-справжньому».  

Така потужна брендингова стратегія міцно закріпила у свідомості споживача образ престижної української марки, яка гарантує високу якість продукції. Крім того, Roshen асоціюється з чимось рідним, близьким і зрозумілим для кожного. Активна комунікативна політика сприяла гарній обізнаності споживачів, тому продукція цієї торгової марки купується практично стихійно. Тобто, приходячи за плитковим молочним шоколадом з цілим лісовим горіхом, сучасний споживач у більшості випадків не роздумуючи обирає Roshen, так як ця марка завжди на слуху, викликає лише позитивні враження і вже встигла добре зарекомендувати себе.

Щоб уникнути непорозумінь стосовно неправильного зберігання продукції та якості обслуговування безпосередньо у процесі здійснення покупки Roshen відкриває власні кондитерські магазини. Контроль за якістю викладки продукції, сроками придатності, умовами зберігання в інших крупних точках продажу, здебільшого у супермаркетах, проводиться мерчандайзерами компанії. Крім того, відділ маркетингу корпорації веде оперативний аналіз змін на ринку продукції, маркетинговий аналіз мікро- і макросереди підприємства, конкурентоспроможності продукції, ефективності комунікативної політики тощо. Тобто, корпорація безперервно відстежує зміни умов маркетингової середи і гнучко реагує на них, коригуючи стратегію управління конкурентоспроможністю відповідно до життєвого циклу товару і запитів споживачів у конкретний момент часу.


Висновки

Управління конкурентоспроможністю є складним процесом ідентифікації, планування, формування, утримання та нагромадження конкурентних переваг на кожному етапі створення доданої вартості з метою підвищення рівня конкурентоспроможності продукції або втримання його на запланованому рівні. У той же час управління конкурентоспроможністю є процесом створення об’єктивних властивостей товару (задання певного рівня якості товару), а також створенням зовнішніх суб’єктивних переваг, які забезпесуються за рахунок іміджу товару, тобто за рахунок марочної політики, дизайну упаковки і відповідних заходів підкріплення і просування товару. Доцільним є об’єднання процесів створення конкурентних переваг в єдину систему, яка включає наступні блоки:

-  аналіз ситуації на ринку продукції;

-  оцінка конкурентоспроможного положення окремого продукту на ринку;

-  формування цілей і стратегії, а також визначення критеріїв конкурентоспроможності;

-  вибір методів і засобів досягнення цілей і реалізації стратегій;

-  планування заходів з усього життєвого циклу продукції;

-  організація і контроль виконання;

-  оцінка результатів діяльності системи управління конкурентоспроможністю продукції.

Слід також зазначити, що управління конкурентоспроможністю продукції представляє собою складний інформаційний процес, який передбачає першочергове оперативне отримання даних про стан ринку, лідерів серед конкурентів у даному сегменті, конкурентне положення продукції даного підприємства.

У ході аналізу автором з’ясовано, що КК Roshen займає одне з лідуючих місць серед виробників плиткового шоколаду. Так як управління конкурентоспроможністю є комплексним процесом, направленним на підвищення рівня конкурентоспроможності продукції або втримання її на запланованому рівні, для молочного шоколаду з цілими лісовими горіхами Roshen управління конкурентоспроможністю представляє собою комплекс заходів щодо збереження лідуючого положення завдяки гарантії якості та високої обізнаності споживачів щодо продукції.