Формування теориетичних основ конкурентоспроможністю продукції; розробка практичних методів адаптації та покращення рівня управління конкурентоспроможнісю продукції на підприємстві, страница 4

·  функціональні, які визначають функції та сферу використання товару (продуктивність, конструктивні та інші особливості продукції);

·  показники надійності- що характеризують здатність виробу виконувати певні функції чи зберігати певні властивості протягом конкретного терміну;

·  технологічності (ресурсомістськість) – ступінь споживання паливно-енергетичних, матеріальних ресурсів, технологічна раціональність, новизна конструктивних елементів;

·  ергономічності – характеризують ступінь урахування у виробі біологічних характеристик людини: гігієнічні, антропометричні, фізіологічні, психологічні показники;

·  естетичності, що характеризують зовнішній вигляд (дизайн товару): відповідність певному стилю, раціональність форми та заріплених за виробом функцій, художність оформлення;

·  економічні, які характеризують економічність використання чи споживання товару;

·  патеннтно-правові, що характеризують рівень патентно-правової захищенності конструкцій і технологій на державному чи міждержавному рівнях;

·  екологічності, що характеризують наявність і ступінь екодеструктивного впливу виробу на довкілля: концентрацію шкідливих домішок у виробі та викидах під час експлуатації виробу, здатність до повторного використання чи переробки, можливість утилізації;

·  безпеки, які характеризують безпечність використання товару, наприклад, електрозахищенність, наявність захисної автоматики, теплозахищенність тощо. [6, С. 211]

.

В управлінні якістю продукції повинні бути задіяні всі економічні контрагенти, що взаємодіють у процесі виробництва товару і його просування на ринку до споживача. Вони складають ланцюжок якості (мал. 1.2).

Мал. 1.2 Ланцюжок і ланки якості

Відносини між показаними на схемі економічними контрагентами, а також між внутрішніми підрозділами товаровиробника (як, до речі, і між підрозділами інших контрагентів) можна представити як відносини постачальника і споживача (елементарні ланки ланцюжка якості). Нездатність задовольнити потреби споживача у будь-якій ланці може спричинити мультиплікаційний ефект погіршення якості і призвести до втрати конкурентоспроможності товару. [9, С. 941-966].

Управління якістю з цих позицій передбачає такі дії:

o  визначення ланок, що складають ланцюжок якості;

o  виявлення потреб (запитів) споживачів у кожній із ланок;

o  представлення потреб споживачів у вигляді формалізованого комплексу вимог споживачів до показників якості товару;

o  формулювання вимог до системи постачання, системи просування товару на ринок, системи обслуговування споживача з погляду дотримання і контролю за якістю;

o  оцінка можливості сформувати ці системи відповідно до сформульованих вимог;

o  формування системи управління якістю (аналіз, планування, організація, контроль) на всіх етапах виробництва і просування продукції на ринок, а також сервісного обслуговування.

Створення зовнішніх, суб’єктивних переваг товару забезпечується іміджем товару, який створюється за допомогою марочної політики, дизайну, упаковки і відповідних засобів просування товару.

Марка і марочна політика. Уявлення товару у якості марочного може підвищити його ціннісну значимість для споживача за рахунок пропонованого іміджу, закріпити асоціацію між стабільно високою якістю і оригінальною назвою, тим самим, роблячи даний товар унікальним і відмінним від інших.

Товарна марка – назва, термін, символ, дизайн, упаковка або їх комбінація, які застосовуються для ідентифікації товару та його виробника (продавця) і дозволяють відрізняти товар від інших. Відомі товарні марки дозволяють істотно підвищувати ціну на товари порівняно з аналогічними товарами за функціональними властивостями. Часто споживач віддає перевагу відомій товарній марці, обобливо якщо він не може розрізнити властивості і якість аналогічних товарів

Для ідентифікації різних товарних марок застосовують фірмові товарні знаки:

o  фірмове ім’я: букву, слово, набір букв чи слів;

o  фірмовий знак: символ, малюнок, відмітний колір або інше позначення;