Формування теориетичних основ конкурентоспроможністю продукції; розробка практичних методів адаптації та покращення рівня управління конкурентоспроможнісю продукції на підприємстві, страница 7

Гарантувати можна надійність функціонування продукта, повернення грошей при неналежній якості товару, а також можливість повернення якісного товару, якщо він не сподобався чи не підійшов споживачу. Можна гарантувати безкоштовний комплекс сервісних послуг і багато іншого, які в змозі собі дозволити виробник. Так для технічно складних товарів промислового використання сервісне обслуговування може стати однією з тих, що визначає рішення характеристик товару.

Сервісні послуги поділяються на:

1.  Передпродажний сервіс:

-  перевірка функціонування товару;

-  консервація для зберігання;

-  комплектація;

-  підготовка інструкцій та іншої документації.

2. Сервіс під час продажу

- демонстрація товару перед споживачем;

- перевірка комплектації і документації;

- доставка.

3. Післяпродажний сервіс

-приведення товару в експлуатаційний стан (монтаж, перевірка, регулювання, пуск);

- профілактичні огляди;

- поточний і основний ремонт;

- навчання клієнта правильної експлуатації і підтримці товара в справному стані;

- поставка запасних частин, пристроїв, інформаційних матеріалів.

Виробникові до організації продажу товару необхідно встановити, які послуги будуть предложені споживачам, на яких умовах (гарантійні послуги – безкоштовно), в якій формі.

Просування товару. Просування — це формування і використання засобів стратегічного і тактичного призначення з метою інформування, переконання, стимулюван­ня покупців і громадськості для активізації продажу, підвищення іміджу підприємства та його товарів.

Тобто, під поняттям просування мають на увазі різноманітні тактичні і стратегічні заходи для прямого або непрямого зміц­нення на ринку позицій підприємства, товарів, які воно пропонує, і активізації продажу їх шляхом систематичного інформування споживачів, формування у них обізнаності. [16]

Інформування здійснюється завдяки інструментів маркетингової політики комунікацій, таких як реклама, стимулювання збуту, паблісіті, особистий продаж, прямий маркетинг тощо. На кожному етапі життєвого циклу товару доцільно використовувати свій набір інструментів. Тому  у рамках управління конкурентоспроможності товару проводяться дослідження реакції споживачів на різні носії комунікативних звернень, на ступінь донесення до споживача потрібної інформації про товар, спонукання до покупки, особливо повторної тощо. Завдяки продуманої коммунікативної політики у рамках управління конкурентоспроможністю можливо підтримувати високий рівень продажу навіть тоді, коли інші конкурентні переваги вже не так впливають на споживача, як це було на стадії виводу нового товару на ринок.

1.3 Система управління конкурентоспроможністю товару

В умовах переходу України до відкритої ринкової економіки боротьба за споживача на внутрішньому і зовнішньому ринку потребує створення і виробництва дійсно конкурентоспроможних товарів.

У зв’язку з цим підвищується роль управління у цілеспрямованому впливі на конкурентоспроможність продукції. Необхідним елементом ринкового господарювання є система управління конкурентоспроможністю продукції на макро- та мікрорівні. Формування такої системи управління передбачає визначення зв’язку конкурентоспроможності продукції і ефективності виробництва, що, в свою чергу, потребує уточнення економічного змісту цього поняття і факторів, що його визначають.

Конкурентоспроможність продукції знаходиться у залежності від всіх елементів процесу виробництва, від якості роботи на усіх стадіях відтворення, від ефективного використання усіх видів ресурсів та інших факторів. Тому досягнення високого рівня конкурентоспроможності продукції потребує удосконалення системи управління виробництвом в цілому.