Формування теориетичних основ конкурентоспроможністю продукції; розробка практичних методів адаптації та покращення рівня управління конкурентоспроможнісю продукції на підприємстві, страница 15

o  концерн безпосередньо залежить від ряду постачальників сировини, основними з яких є іноземні какао-бобів: швейцарська компанія Taloca. Тому першочерговою умовою збереження конкурентних переваг є, як всже йшлося раніше, встановлення довгострокових взаємовигідних договорів на поставку какао-бобів і какао-порошку, а також, звичайно, посилення контролю якості вихідної сировини незалежно від постачальника;

o  споживачами даного продукту є практично все населення, незалежно від статі і віку. Тому продукція при збереженні відповідного рівня якості повинна бути массово доступною.

o  Основним конкурентом слід вважати продукцію Крафт Фудз Україна за рахунок випуску масового шоколаду «Корона», що встиг набути широкої відомості і популярності серед споживачів. З точки зору автора, доцільним є використання зразків продукції цієї ТМ як базу порівняння при аналізі конкурентоспроможності конкретно молочного шоколаду з цілими лісовими горіхами Roshen classic.

o  Компанія веде активну роботу з широкою громадскістю, що дозволяє оперативно реагувати на зміни споживчих вподобань у даному секторі.

Відносно аналізу макросереди, основними моментами, що слід врахувати при формуванні конкурентних переваг є:

-  вступ до Світової організації торгівлі, у зв’язку з чим корпорації необхідно рівнятися на європейських товаровиробників шляхом удосконалення якості, системи і методів збуту продукції. Першочерговою у цьому випадку є сертифікація якості продукції у відповідності з міжнародними стандартами.

-  Технології КК “Roshen” не є екологічно небезпечними, проте є необхідність у подальшому удосконаленні технологій виробництва, що дозволяє значно знизити виробничі витрати.

Наступним і хіба не найголовнішим етапом є аналіз конкурентоспроможності конкретного товару, у нашому випадку – молочного шоколаду з цілими лісовими горіхами Roshen classic. Слід зазначити, що процес аналізу конкурентоспроможності є складним і трудомістким процесом, який може об’єднувати різноманітні підходи і методи оцінки. Проте основною метою є виявлення сильних і слабких сторін товару, тобто виявлення конкурентних переваг, а також джерел їх втримання і покращення.

Важливим моментом в процесі аналізу є виявлення важливості критеріїв, якими керуються споживачі при виборі плиткового шоколаду. В якості базового інстументу дослідження було обрано соціологічне опитування, проведене серед безпосередніх споживачів шоколаду. У ході дослідження було опитано у період з 1 по 31 жовтня 2011 року 100 респондентів – покупців плиткового шоколаду, які регулярно здійснюють покупки в супермаркеті «КЛАСС-7», м. Харків, пр. Тракторобудівників, 128 «в». Автором було запропоновано респондентам оцінити 11 різних параметрів при виборі плиткового шоколаду за 10-бальною шкалою, де 1 бал – найменш важливий критерій, а 10 відповідно – найбільш. Отриманні результати представлені у сводній таблиці шляхом знаходження середнього бала за кожним із критеріїв, а також ранжовано за убуванням важливості.

Згідно отриманих результатів, відомість марки/виробника має велике значення при виборі плиткового шоколада. Цей факт говорить про те, що існуючі на ринку бренди мають власні характеристики, орієнтуючись на які респонденти роблять вибір на користь продукції тієї чи іншої марки. Наступним важливим фактором лишається ціна, що підкреслює важливість демократичних цін для споживачів у післякризовий період. Продукт не обов’язково повинен бути дешевим, проте виробники мають прагнути досягти оптимального відношення «ціна-якість».

Таблиця 2

Оцінка споживачами важливості критеріїв, які впливають на вибір плиткового шоколаду

Критерій

Середній бал

Марка/виробник

9,7

Ціна

9,2

Смакові властивості шоколаду

8,3

Попередній досвід споживання продукту

7,8

Начинка/напрвнювач

6,7

Рекомендації знайомих

5,9

Зовнішній вигляд упаковки

5,8

Вага

5,6

Реклама

4,7

Наявність в місцях продажу

3,8

Інше

2,7