Формування теориетичних основ конкурентоспроможністю продукції; розробка практичних методів адаптації та покращення рівня управління конкурентоспроможнісю продукції на підприємстві, страница 17

Таким чином, для показників:

1)  Аромат: Wr = (2(10-3+1))/110 = 16/110=0.15

2)  Колір Wr = (2(10-7+1))/110 = 8/110 = 0,07

3)  Смак Wr = (2(10-1+1))/110 = 20/110 = 0,18

4)  Плавкість Wr = (2(10-9+1))/110 = 4/110 = 0,04

5)  Післясмак Wr = (2(10-4+1))/110 = 14/110 = 0,13

6)  Однорідність Wr = (2(10-8+1))/110 = 6/110 = 0,05

7)  Маса Wr = (2(10-5+1))/110 = 12/110 = 0,11

8)  Вміст какао Wr = (2(10-3+1))/110 = 16/110 = 0,15

9)  Калорійність Wr  = (2(10-6+1))/110 = 10/110 = 0,09

Груповий індекст технічних параметрів розраховується за формулою :

Iтт = Σqi * L, де:

qi – показник відповідного параметру, розрахований як відношення показника товару, що аналізується до показника базового зразка.

L – ваговий коефіцієнт.

Отже:

1)  Аромат: 8,2/9,3*0,15 = 0,13

2)  Колір: 8,6/9,5*0,07 = 0,06

3)  Смак: 9,8/9,7*0,18 = 0,18

4)  Плавкість: 8,2/7,3*0,04 = 0,04

5)  Післясмак: 9,1/8,7*0,13 = 0,14

6)  Однорідність: 8,2/7,5*0,05 = 0,05

7)  Маса: 100/100*0,11 = 0,11

8)  Вміст какао: 31/28,6*0,15 = 0,16

9)  Калорійність: 568/537*0,09 = 0,1

Груповий коефіцієнт технічних параметрів складатиме: 0,13+0,06+0,18+0,04+0,14+0,05+0,11+0,16+0,1 = 0,97

Груповий індекс економічних показників розраховується як відношення ціни споживання товару, що аналізується, до ціни споживання базового зразка.

Отже: I ек = 10,5/11 = 0,95

Інтегральний індекс конкурентоспроможності розраховується за формулою:

К = Iнорм *(  I тех / I экон)

Індекс нормативних показників приймається за одиницю, так як обидва зразки (тобто плитковий шоколад молочний з цілим лісовим горіхом ТМ Корона і ТМ Roshen) сертифіковані відповідно до стандартів ISO 9001:2000 та ISO 22000:2005, тобто цілком відповідають встановленим нормам і стандартам і є цілком безпечними для споживачів.

К = 1 * (0,97/0,95) = 1,02

Тобто, інтегральний індекс конкурентоспроможності більше одиниці, що свідчить про те, що шоколад торгової марки Roshen є більш конкурентоспроможним, ніж шоколад ТМ Корона, проте ці переваги невеликі. Можна говорити про те, що конкурентоздатність на ринку плиткового шоколаду у цих двох зразків практично однакова.  Конкурентними перевагами для Roshen слугує більший вміст какао, кращі, на думку покупців, смакові властивості, а також трохи менша роздрібна ціна.

Аналіз конкурентоспроможності товару підвердив висновки, отримані в ході аналізу ринку плиткового шоколаду а також мікро- і макросереди підприємства щодо лідируючого положення продукції ТМ Roshen, тому основним стратегычним напрямком управління конкурентоспроможності має бути збереження вже отриманих конкурентних переваг. Основною перевагою лишаються гарні смакові властивості продукту, які напряму залежать від управління якістю на підприємстві.

На кондитерських фабриках корпорації Roshen розроблені та впроваджені системи менеджменту якості у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2000 та менеджменту безпеки продуктів харчування у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 22000:2005. Якість продукту відповідно до міжнародного стандарту
ISO 9000:2000 – це ступінь задоволення споживача даним продуктом та послугами. Стандарт ISO 9000:2000 визначає, що результативний менеджмент якості включає як забезпечення якості, так і управління якістю. Забезпечення якості кондитерських виробів на стадії розробки та впровадження у виробництво на підприємствах корпорації базується на встановленні вимог до сировини, напівфабрикатів і до готової продукції технологічними службами фабрик та на проведенні валідації методик контролю (процедури, яка підтверджує впевненість в тому, що методика відповідає встановленим критеріям) лабораторіями служб якості. Безпечність продукту харчування відповідно до міжнародного стандарту ISO 22000:2005 – це гарантія, що даний продукт не завдасть шкоди здоров’ю споживача при його вживанні згідно з призначенням. Міжнародний стандарт ISO 22000:2005 визначає вимоги до Системи Менеджменту Харчової Безпеки (СМХБ), яка охоплює весь виробничий ланцюжок – надходження і зберігання сировини, приготування напівфабрикатів і вироблення готових кондитерських виробів, зберігання і доставка готової продукції споживачеві, включно з контролем ризиків харчової безпеки на всіх етапах даного процесу. Виконання вимог, викладених у міжнародних стандартах ISO 9001:2000 та ISO 22000:2005, дає гарантії та впевненість споживачеві у тому, що підприємство здатне виробляти безпечні продукти харчування анонсованої якості. Переконливим доказом того, що підприємство виконує усі вимоги, зазначені у цих міжнародних стандартах, слугують одержані сертифікати відповідності. [18] Таким чином, завдяки системам контролю, не виникає питань щодо високої якості продукції. Купуючи шоколадку Roshen, споживач отримує передбачений рівень смакових властивостей товару, тобто повністю виправдовує власні очікування.