Аналіз промислового підприємства ВАТ «Суха балка», що займається добуванням залiзної руди пiдземним способом на територiї України, страница 15

   На основі цих показників ми можемо сказати, що на 1грн. інвестовану в сукупні активи підприємство отримує 2 копійки чистої виручки. Оборотні засоби за звітний період здійснюють 0,05 оборота, а власний капітал 0,03. Ці показники занадто маленькі, а тому підприємство повинно над цим замислитися та намагатися збільшити ці показники.

Тепер ми можемо розрахувати довжину операційного та фінансового циклів. Операційний цикл показує кількість днів, які необхідні ВАТ «Суха балка» для виробництва, продажу та отримання коштів від покупця:

То.ц = Тo + Тo.Дт =  53 + 2324 = 2377 днів

Кількість днів, на які грошові кошти не знаходяться в обороті, показує фінансовий цикл:

Тф.ц. = То.з + То Дт  + То Кт = 53 + 2324 + 2120 = 4497 днів.

Ці показники мають занадто високе значення. Операційниц цикл у підприємства триває майже 6 років, а фінансовий цикл вдвічі довше.

РОЗДІЛ 9 Діагностика банкрутства

Діагностика банкрутства представляє собою систему цільового фінансового аналізу направленного на виявлення параметрів кризового розвитку підприємства.

визначення ознак неплатоспроможності розглянемо три коефіцієнти та показник прибутку. (див табл 8)

Таблица 8

Алгоритм визначення рівня  неплатоспроможності підприємства

Показник

Рівень неплатосроможності

Найменування

Значення

Нормативне значення

початок періоду

кінець періоду

початок періоду

кінець періоду

1. Поточна платоспроможність

-35392,0

-49462,0

> 0

Поточна

Поточна

2.Коефіцієнт забезпечаності оборотних активів ВОЗ

0,67

0,60

0,1

3.Коефіцієнт покриття

5,25

5,05

1,5

4. Чистий прибуток

7453,0

407,0

> 0

У нашому випадку ми бачимо, що підприємство ВАТ «Суха балка» має поточну неплатоспроможність як на початок періоду, так і на кінець.

Для  оцінки ризику банкрутства використаємо п’ятифакторну модель Альтмана. Ця модель має таку формулу розрахунку оцінки ризику:

ZA = 1,2*K1 + 1,4*K2 + 3,3*K3  + 0,6*K4 + 1,0*K5, де

           K1 = Власний капітал / Сума всіх активів;

           K1 поч = 0,85;

           K1 кін = 0,82;

           K2 = Нерозподілений прибуток / Сума всіх активів;

K2 поч = 0,58;

K2 кін = 0,56;

K3 = Прибуток до сплати відсотків и податків / Сума всіх активів;

K3 поч = 0,04;

K3 кін = 0,03;

K4 = Власний  капітал / Позиковий капітал;

K4 поч = 5,78;

K4 кін = 4,56;

K5 = Чиста виручка / Сума всіх активів.

K5 поч = 0,55;

K5 кін = 0,51;

         ZA поч. = 1,2*0,85 + 1,4*0,58 + 3,3*0,04 + 0,6*5,78 + 1,0*0,55 = 5,98;

         ZA кін. = 1,2*0,82 + 1,4*0,56 + 3,3*0,03 + 0,6*4,56 + 1,0*0,51 =  5,11.    

       Розраховане значяення моделі Альтмана на початок періоду складало 5,98, на кінець пкріода 5,11. Це означає, що імовірність банкрутства низька. Ми не можемо робити висновки спираючись на данні, отримані в результаті розрахунку моделі Альтмана тому, що вона розрахована на діагностику банкрутства підприємств у розвинутих західних країнах.