Аналіз промислового підприємства ВАТ «Суха балка», що займається добуванням залiзної руди пiдземним способом на територiї України, страница 14

      На основі отриманих результатів можно зробити наступні висновки: На одиницю активів, власного капіталу та основних фондів припадає прибуток, але дуже мізерний – він складае менше однієї копійки. Щодо показників рентабельності виробництва, то на одиницю одиницю собівртості реалізованої продукції припадає, на кінець звітного періоду, 51копійка прибутку, а на одиницю витрат від операційної діяльності – 3,47грн. Стосовно рентабельності проджаж, то найібль вагомим там є показник рентабельності по валовому прибутку- він складає 0,34 копійки прибутку на одиницю валового прибутку. Інші показники занадто маленькі щоб їх аналізувати.

   Вцілому доходність підприємства ВАТ «Суха балка» за аналізуємий період майже не змінилась і продовжує бути позитивною.

Таблица 6.1

Аналіз рентабельності підприємства

Показник

Формула

За звітний період

За попередній період

Абс.зміни

Рентабельність капітала

Рентабельність активів

чистий прибуток/средньорічну вартість всіх активів

0,01

-

-

Рентабельність ВК

чистий прибуток/средньорічну вартість власного капіталу

0,001

-

-

Рентабельність основних фондів

чистий прибуток/средньорічну вартість основних фондів

0,003

-

-

Рентабельність виробництва

рентабельність виробництва продукції

валовий прибуток/ собівартість реалізованної продукції

0,51

0,41

0,10

рентабельність операційної діяльності

прибуток від операційної діяльності/витрати від операційної діяльності

3,47

3,09

0,38

Рентабельність продаж (реалізації)

по валовому прибутку

валовий прибуток/чисту виручку

0,34

0,29

0,05

по операційному прибутку

операційний прибуток /чисту виручку

0,06

0,08

-0,02

по чистому прибутку

чистий прибуток /чисту виручку

0,002

0,041

-0,04

РОЗДІЛ 8 Аналіз ділової активності та ефективності діяльності підприємства

Ділова активність підприємства проявляється в динаміці його розвитку, досягненні поставлених цілей, ефективному використанні економічного потенціалу, розширенні ринків сбуту. Ділову активність підприємства можно оцінювати як на якісному, так і на кількісному рівнях. Якісні критерії: обсяг ринків сбуту продукції, наявність продукції для експорту, ділова репутація підприємства. Кількісна оцінка виконується за двома напрямками:

1)  рівень ефективності та інтенсивності використання ресурсів підприємства;

2)  забезпечення заданних темпів росту основних показників.

      Активність підприємства залежить від ефективності використання його активів.

Для того, щоб оцінити ділову активність ВАТ «Суха балка» необхідно розрахувати та проаналізувати низку показників. Ці показники будуть приведені у таблиці 7.1.

Таблиця 7.1

Аналіз делової активності підприємства

Коефіцієнт

Формула

Значення

Коефіцієнт оборотності активів (КОА)

Чиста виручка / Средня за період величина активів

0,02

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів      (Ко ОбЗ)

Чиста виручка / Средня за період величина оборотних засобів

0,05

Коефіцієнт оборотності власного капіталу (Ко.ВК)

Чиста виручка / Средня за період величина ВК

0,03

Коефіцієнт оборотності запасів (Ко з)

Собівартість/ Средні за період запаси

6,81

Коефіцієнт оборотності ЧДт (Ко ЧДт)

Чиста виручка / ЧДт*

0,15

Коефіцієнт оборотності ЧКт (Ко ЧКт)

Собівартість / ЧКт*

0,17