Аналіз промислового підприємства ВАТ «Суха балка», що займається добуванням залiзної руди пiдземним способом на територiї України, страница 3

                                                                                                                                                                                         Таблиця 2.1

                   Порівняльний аналітичний баланс майна ВАТ «Суха балка» та джерел його фінансування

Актив

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

Процентні пункти

Вклад статей

сума, тис.грн.

%

сума, тис.грн.

%

Δ, тис.грн

Тр

Тпр

Майна всьго:

328048,0

100,00

349921,0

100,00

21873,0

1,07

0,07

Х

Х

1. Необоротні активи

182558,0

55,65

192082,0

54,89

9524,0

1,05

0,05

-0,76

43,54

Нематеріальні активи

8,0

0,00

21,0

0,01

13,0

2,63

1,63

0,00

0,06

Незавершене будівництво

50877,0

15,51

60511,0

17,29

9634,0

1,19

0,19

1,78

44,05

Основні засоби

117405,0

35,79

117337,0

33,53

-68,0

1,00

0,00

-2,26

-0,31

Довгострокові фінансові інвестиції

1950,0

0,59

1950,0

0,56

0,0

1,00

0,00

-0,04

0,00

Довгострокова дебіторська заборгованість

12318,0

3,75

12263,0

3,50

-55,0

1,00

0,00

-0,25

-0,58

2. Оборотні активи

145446,0

44,34

157801,0

45,10

12355,0

1,08

0,08

0,76

56,49

Запаси

18497,0

5,64

18807,0

5,37

310,0

1,02

0,02

-0,26

1,42

Дебіторстька заборгованість за товари, роботи, послуги

57213,0

17,44

39019,0

11,15

-18194,0

0,68

-0,32

-6,29

-83,18

Дебіторська заборгованість за розрахунками

60135,0

18,33

93500,0

26,72

33365,0

1,55

0,55

8,39

152,54

Інша поточна дебіторстька заборгованість

7114,0

2,17

5703,0

1,63

-1411,0

0,80

-0,20

-0,54

-6,45

Грошові кошти та їх єквіваленти

2352,0

0,72

573,0

0,16

-1779,0

0,24

-0,76

-0,55

-8,13

Інші оборотні активи

135,0

0,04

199,0

0,06

64,0

1,47

0,47

0,02

0,29

3. Витрати майбутніх періодів

44,0

0,01

38,0

0,01

-6,0

0,86

-0,14

0,00

-0,03

Кмоб.=ОА/НА

Кмоб.н=145446,0/182558,0=

0,80

Кмоб.к=157801,0/192082,0=

0,82

                                Порівняльний аналітичний баланс джерел фінансування майна ВАТ «Суха балка»