Аналіз промислового підприємства ВАТ «Суха балка», що займається добуванням залiзної руди пiдземним способом на територiї України, страница 12

За звітний період

Формування чистого прибутку

За попередній період

195806,0

Доход від реалізації продукції (010)

190933,0

_

16053,0

Податок на додану вартість, акцизний збір (015, 020)

12466,0

=

179753,0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (035)

178467,0

_

127073,0

Собівартість ринкової продукції (040)

118308,0

=

52680,0

Валовий прибуток (збиток) від реализації 050, (055)

60159,0

+

(39040,0)

Інші операційні доходи (060)-(Адміністративні затрати (070)+ Інші операційні витрати (090)+Витрати на збут(080))

(49008,0)

=

13640,0

Прибуток (збиток) від операційної діяльності100, (105)

11151,0

+

(3910,0)

Інші фінансові доходи(120)+Інші доходи(130)-Фінансові витрати(140) - Інші витрати (160)

(1696,0)

=

9730,0

Прибуток (збиток) відзвичайної зіяльності до оподаткування 170, (175)

9455,0

_

2277,0

Податок на прибуток від звичайної діяльності (180)

9048,0

=

7453,0

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності 190, (195)

407,0

=

7453,0

Чистий прибуток(збиток) 220, (225)

407,0

 

Можно зробити наступні висновки: доход від реалізації продукції збільшився на 4873,0 тис.грн., разом з цим збільшився податок на додану вартість та акцизний збір на 3587, 0 тис грн., при цьому валовий прибуток зменшився на 7479,0 тис.грн.. Прибуток від звичайної діяльності значно зріс на 7046,0 тис.грн.. Що стосується чистого прибутку, то він співпадає зі значенням прибутку від звичайної діяльності – 7453,0 тис.грн.

Тепер ми розглянемо аналіз фінансових результатів в таблиці 5.2

                                                                                                       Таблиця 5.2

Аналіз фінансових результатів ВАТ «Суха балка»

Показник

Звітний період, тис. грн.

Питома вага,%

Попередній період, тис. грн

Питома вага,%

Зміни

Δ, тис.грн

Тпр.

Процентні пункти

Доход (виручка) від реалізації продукції

195806,0

Х

190933,0

Х

4873,0

-0,02

Налог на додану вартість

16029,0

Х

12415,0

Х

3614,0

-0,23

Акцизний збір

24,0

Х

51,0

Х

-27,0

1,13

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції

179753,0

100,00

178467,0

100,00

1286,0

-0,01

Х

Собівартість реалізованної  продукції

127073,0

70,69

118308,0

66,29

8765,0

-0,07

4,40

Валовий прибуток (збиток)

52680,0

29,31

60159,0

33,71

-7479,0

0,14

-4,40

Інші операційні доходи

98940,0

55,04

131348,0

73,60

-32408,0

0,33

-18,56

Адміністративні витрати

4673,0

2,60

4672,0

2,62

1,0

0,00

-0,02

Витрати на збут

25375,0

14,12

33820,0

18,95

-8445,0

0,33

-4,83

Інші операційні витрати

107932,0

60,04

141864,0

79,49

-33932,0

0,31

-19,45

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

13640,0

7,59

11151,0

6,25

2489,0

-0,18

1,34

Інші фінансові доходи

343,0

0,19

0,0

0,00

343,0

-1,00

0,19

Інші доходи

168,0

0,09

1522,0

0,85

-1354,0

8,06

-0,76

Фінансові витрати

4178,0

2,32

2606,0

1,46

1572,0

-0,38

0,86

Інші витрати

243,0

0,14

612,0

0,34

-369,0

1,52

-0,21

Прибуток(збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

9730,0

5,41

9455,0

5,30

275,0

-0,03

0,12

Прибуток від звичайної діяльності

7453,0

4,15

407,0

0,23

7046,0

-0,95

3,92

Чистий прибуток

7453,0

4,15

407,0

0,23

7046,0

-0,95

3,92