Відповіді на екзаменаційні питання № 1-30 з дисципліни "Політологія" (Формування політичних доктрин. Давньоримська політична думка. Екстремістські ідеології), страница 18

Протягом тривалого часу залишається дискусійним питання про те, чи можна вважати ідеологію наукою. Дати відповідь дозволить порівняльний аналіз функцій науки та ідеології. Якщо головною метою ідеології є оволодіння масовою політичною свідомістю, формування програми, згідно із якою люди повинні орієнтуватись і діяти в політичному просторі, стимулювання цілеспрямованої діяльності суб’єктів політичних дій, інтеграція суспільства на основі певних цінностей, то для науки головним є пояснення оточуючої дійсності і пошук наукової істини. Таким чином, ідеологію слід розглядати не як науку, а як доктрину, вчення, що проявляється на теоретичному, програмному, поведінковому рівнях. Ідеологія є одним із суттєвих компонентів політики, оскільки без неї не можуть діяти ні суспільно-політичні рухи, ні партії, неможливі політичні дії взагалі, бо саме ідеї, що перетворились в систему цінностей для окремої людини чи групи людей, спонукають їх до цілеспрямованих дій щодо підтримки чи зміни суспільного устрою.


29. Міжнар.Політ.-сфера,напрямок взаємодії суб’єктів міжнар.відносин,держ.,міжнар.обєктів,партій в основі якого намагання забезпечити реалізацію своїх екон.,соц.,культ. Та ін.. інтересів з метою дипломатичних чи ін.. засобів. Стр-ра: 1) Зовнішньополіт. д-ть гос-в; 2)региональн. політ. акції; 3)міждерж. утворення і стр-ри;4) Д-ть межнар. орг-й і міжнар. відносин, які складаються в рез-ті д-ті. Пріоритети: 1. Рішення проблем. від я-х залежить майбутнє людства; 2.Відповідальн. міжнар. орг-й за ухвалені рішення і проведення їх в життя; 3. Співвідношення внутрішньої і зовнішньої політики. держав. Эф-ть світов. Политики вираж. у тому наскільки реалізується зацікавленість народів в гармонізації світов. політики демілітарізація политич. відносин, забезпечення виживанія людства в умовах екологічної катастрофи, що почалася. Принципи міжнар. політики закладені в основн. принципах международн. права - це фундаментальні норми междунар. права, які відображ сутнісний зміст международн. відносин. Вони закріплюють основи сучасних сис-м междунар. відносин і междунар. права, сприяють нормальному функціонуванню і розвитку цих сис-м. Принципи: мирного співіснування; суверенного равенства держав; рівноправ'я народів і їх права самост. визначати свою долю; невикористання сили або загрози силою в междун. відносинах,принцип „непорушності” державних меж; теріторіальной цілісності; мирного врегулювання спорів і суперечностей; невтручання; пошана прав людини; принцип колективної безпеки. Своє буквальне втілення принц. междунар. Політики одержать в міждержавних договорах. Головний міжн. правовий док-т сучасності - Статут ООН (прийняли 1945г., 50 гос-в - засновників ООН)


30. В70-і роки ООН визначила 10 глоб. проблем сучасності. які вимагають термінового вирішення, оскільки представляють загрозу життя людства. глобальними вони названі тому. що охопили весь світ і можуть бути виріш. зусиллями всіх землян і всіх країн. 1) Проблема війни і миру. Необх. війну усунути як компонент світової політики і як засіб дозволу міжнар. проблем.2)Экологічна - від екол. кризи перейшли до нач. стадії екол. катастрофи. 2/3 населення землі страждають разлічн. видами алергиі. на амер. континенті не відтвлрюється необх. к-ть кисню. 3) географічна-нерегульоване зростання населення, причому чим вище рівень цивіліз-і. тим менше приріст населення. Приріст дають слаборозвинені країни.;)Продовольственная проблема - знищення продуктів, але не знижуються ціни. Харчові добавки, емульгаторне вир-во.5)Энергетич. проблема - джерела енергії вичерпуються; 6) рес-си світового океану; 7) медична. 40% населення землі не має доступу до мед. обслугов. Призначення медицини - попереджати захворювання, вона ніде цього не виконує8) Освоєння космосу, для того, щоб після вичерпання рес-в на землі. черпати їх з космоса.9)Долг цивіліз. країн перед колоніями. ООН визначила, що високий рівень життя цивіл. країн обумовлений використанням багатств колоній. Цивіл. країни повинні відраховувати засоби на розвиток хоз-ва, ек-ки, пром-ті колишніх колоній. Це рішення дало поштовх міграційній хвилі. 10) Виховання гармонійної людини, без цього людство не зможе далі розвиватися. Індивідуалізм породжує агресію. позбавляє людей можливості будувати.