Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з курсу “Інформаційні системи та технології обліку”, страница 10

8. Оформіть операцію списання МШП від 25.02 поточного року  (ДОКУМЕНТЫ → СКЛАДСКИЕ → СПИСАНИЕ ТМЦ). Заповніть реквізити документу: Место хранения – свій склад; Тип запасов – запаси; Вид НДС – 20%. Таблична специфікація має відповідати рис. 47. В закладці «Дополнительно»: Субконкто 1 встановіть у значенні «Основная деятельность», Субконто 2 – значенні «Пр. общехоз. затраты» (із групи «Административные затраты»).

Рис. 47. Заповнення документу «Списание ТМЦ»

Перевірте себе: після натискання кнопки «Провести» повинні автоматично заповнитися  реквізити документа: Цена, Сумма -, НДС, Сумма +. Сформуйте друковану форму документу «Списание МБП» натиснувши кнопку «Печать».

9. Перевірте залишки МШП за скоєю фірмою. Для цього сформуйте «Журнал-ордер по субконто»: ОТЧЁТЫ ® БУХГАЛТЕРИЯ ® ЖУРНАЛ-ОРДЕР ПО СУБКОНТО, встановивши наступні параметри відбору: Период с 18.01 поточного року по 25.02 поточного року, Фирма – оберіть власну фірму, Счет – 22. Всі інші поля залишити за замовченням незмінними. Натисніть кнопку «ОК». Проаналізуйте звіт, який ви отримали. Чи дорівнює сума початкових залишків МШП 334.00 грн.?


Лабораторна робота №6

Тема:Оформлення операцій податкового обліку.

Завдання до лабораторної роботи

В ході виконання лабораторної роботи необхідно ознайомитися з принципами податкового обліку у 1С: веденням довідника «Валовые доходы/расходы»; обліком податкового кредиту; обліком податкових зобов’язань; формування книги продаж та книги придбань.

Хід роботи

Робота з довідником «Валовые доходы/расходы»

Для ведення обліку валових доходів та рас ходів використовується довідник «Валовые доходы/расходы», який первісно заповнений та організований згідно до структури «Декларації про прибуток». У назві видів вказані розділи (статті) декларації. При правильному виборі статей при проведенні документів, одразу вірно формується регламентний звіт «Декларація про прибуток підприємства». Цей довідник змінювати (редагувати) не рекомендується, тому що алгоритм розрахунку декларації налаштовано саме на таку структуру довідника і її зміна призведе до невірних розрахунків. Якщо господарча операція не повинна відбиватися у податковому обліку слід використовувати статтю «Ні доход, ні витрата». У такому випадку проводки по ВР/ВД не формуються зовсім.

Облік податкових зобов’язань

Для реєстрації та формування друкованих форм податкових накладних, які виписуються підприємством, а також для формування друкованої форми «Книги продаж» призначений документ «Налоговая накладная». Введення такого документу вручну використовується дуже рідко. Звичайно ці документи формуються автоматично, або вводяться на підставі документів: «Банковская выписка», «Договор», «Ликвидация необоротных активов» (при продажу необоротного активу), «Оказание услуг», «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер». Документ обов’язково необхідно проводити. Сам документ не формує бухгалтерських проводок, але у звіт «Книга продаж» попадуть лише ті податкові накладні, які були проведені на момент формування звіту. При вводі на підставі чи автоматично всі поля документу заповнюються автоматично. Зверніть увагу: в одному документі може бути присутня номенклатура лише з однаковою ставкою ПДВ.

Завдання

1. Зареєструйте отримання вхідних податкових накладних (рекомендується використовувати механізм вводу на підставі). Для цього у повному журналі встановіть курсор  на відповідному документі (рис. 48) та оберіть із меню команду  («Ввод на основании»).

Рис. 48. Перелік документів-підстав для податкових накладних

У вікні, що відкрилося (рис. 49), для кожного з вказаних документів оберіть документ «Налоговая накладная». При натисканні кнопки «ОК» документ буде заповнено автоматично даними з відповідного документу-підстави. Обов’язково перейдіть до закладки «Додатково» та у полі Кто выписал налоговую накладную оберіть будь-якого працівника своєї фірми.

 

Рис. 49. Вікно вибору виду документу

2. Перевірте правильність проведення податкових накладних. Для цього сформуйте «Реестр налоговых накладных» (ОТЧЁТЫ ® БУХГАЛТЕРИЯ ® РЕЕСТР НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ), задавши наступні параметри відбору: Фирма – оберіть свою фірму, Период – 1-й квартал поточного року. Натисніть кнопку «Печать». Інформація про видані податкові накладні знаходиться у другому розділі реєстру.

3. Отриману інформацію слід порівняти з записами, зробленими у «Книге продаж» (ОТЧЁТЫ ® БУХГАЛТЕРИЯ ®КНИГА ПРОДАЖ), задавши наступні параметри відбору Фирма – оберіть свою фірму, Период – 1-й квартал поточного року. Натисніть кнопку «Печать».

Облік податкових зобов’язань

Для реєстрації отриманих податкових накладних та формування «Книги приобретения» передбачений документ «Запись книги приобретений». Документ у загальному випадку не формує бухгалтерських проводок. Кращім варіантом створення нового документу є використання механізму введення на підставі наступних документів: «Договор», «Приходная накладная» (у тому числі на товари), «Расходы на приобретение», «Счет входящий», «Услуги сторонних организаций». У цьому випадку більшість полів документу заповнюється автоматично. Зверніть увагу, що в залежності від виду операції, для якої виписується накладна,  документ у реквізиті Вид док-та буде приймати різні значення. При проведенні інформація із документа передається до звіту «Книга приобретения».

Завдання

4. Зареєструйте вихідну інформацію з податкового обліку (рекомендується використовувати механізм вводу на підставі). Для цього у повному журналі встановіть курсор  на відповідному документі (рис. 50) та оберіть із меню команду  («Ввод на основании»).

Рис. 50. Перелік документів-підстав для книги придбань

У вікні, що відкрилося (рис. 51), для кожного з вказаних документів оберіть документ «Запись книги приобретения». При натисканні кнопки «ОК» усі поля документу заповняться автоматично даними з відповідного документу-підстави.

 

Рис. 51. Вікно вибору виду документу