Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з курсу “Інформаційні системи та технології обліку”, страница 6

Завдання

4. Для того, щоб сформувалися проводки за торгівельними операціями, створіть від 31.12 минулого року документ «Формирование проводок по торговым операциям»  (ДОКУМЕНТЫ ® РЕГЛАМЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ® ФОРМИРОВАНИЕ ПРОВОДОК ПО ТОРГОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ). У полі Порядок формирования оберіть  «Формировать детальные проводки по каждому документу».

5. Перевірте наявність товарів на складі своєї фірми. Для цього сформуйте «Отчёт по товарам на складах» (ОТЧЁТЫ ® ОСТАТКИ ТОВАРОВ). Заповніть реквізити формування звіту (рис. 24) та натисніть кнопку «Сформировать».

Рис. 24. Реквізити «Отчёта по товарам на складах»

Реєстрація торгівельних операцій

У торговельній діяльності підприємств основним документом, що регламентує відносини, пов’язані з постачанням/продажем товарів (продукції, робіт, послуг), є договір купівлі-продажу. Для реєстрації договорів, укладених фірмами компанії з її контрагентами (постачальниками і покупцями), призначений документ «Договор». За допомогою цього документа оформляються як договори на постачання товарів (продукції й ін.), тобто об'єктів оперативного обліку, так і договори на постачання інших ТМЦ, ОЗ, НМА, облік яких ведеться тільки в бухгалтерії.

Завдання

6. Створіть договори для реєстрації відносин з контрагентами  (ДОКУМЕНТЫ → ДОГОВОР). Заповніть реквізити документів у відповідності до рис. 25.  Після заповнення всіх необхідних реквізитів документи реєструються в інформаційній базі шляхом їх запису (кнопка «Записати» або «ОК»).

Рис. 25. Реквізити документів „Договор”

Для оформлення попередніх домовленостей на продаж товарів (продукції, послуг) клієнтам призначений документ «Счет-фактура». Документ «Счет-фактура» універсальний, тобто призначений для оформлення рахунків постачальника при проведенні як торговельних, так і неторгівельних операцій. Ознакою того, що рахунок має відношення до торговельної операції, є обране значення «Товари» у реквізиті Что продаем.

На підставі рахунка на сплату можуть бути виписані такі основні підлеглі документи (кнопка ): «Приходный кассовый ордер», «Расходная накладная (товары)».

Завдання

7. На підставі договору з контрагентом "Союз, ЗАО" створіть «Счет-фактуру» від 14.01 поточного року. Вкажіть у полі Тип цен - дрібнооптові. Для цього у «Полном журнале» виділіть потрібний договір та натисніть кнопку  «Ввод на основании». Використовуючи кнопку «Подбор (по каталогу)», заповніть табличну частину документу таким чином (рис. 26):

Рис. 26. Заповнення документу «Счет-фактура»

Примітка: залишки ТМЦ на складі будуть відображатися автоматично поряд з опцією Список добавляемых позиций. Після проведення документу отримайте його друковану форму натиснувши кнопку «Печать».

8. Створіть документ «Счет-фактура» від 15.01 поточного року на підставі договору з покупцем «Глобус, ООО» (використовуйте режим введення на підставі див. пункт "Робота з журналами" лаб. раб №1). Для цього відкрийте «Полный журнал» встановіть відбір за своєю фірмою та знайдіть договір з покупцем «Глобус, ООО» та на панелі інструментів журналу натисніть кнопку  «Ввод на основании» та оберіть документ «Счет-фактура».  В результаті буде створено необхідний документ та певна інформація з договору буде автоматично перенесена до документу. Встановіть у полі Тип цен – значення «розничные». Заповніть табличну частину документу у відповідності до рис. 27. Після заповнення всіх необхідних реквізитів проведіть документ (кнопка «ОК»).

Рис. 27. Реквізити документу «Счет-фактура»

9. Перевірте наявність товарів та резервів товарів на складі своєї фірми. Для цього сформуйте «Отчёт по товарам на складах» (ОТЧЁТЫ ® ОСТАТКИ ТОВАРОВ) за реквизитами з рис. 28. Натисніть кнопку «Сформировать».

Рис. 28. Перевірка резерву товарів

Документ «Расходная накладная (товари)» призначено для оформлення операцій, пов'язаних з відпусткою товарів, як власних, так і прийнятих на реалізацію, причому можливо від різних комітентів.

Якщо накладна виписується на підставі відповідного документа (кнопка ), тоді заповнення її табличної частини здійсниться автоматично. Або можливо виконати заповнення за допомогою кнопки „Подбор”. Специфікація документа заповнюється всіма зарезервованими у документі-підставі, але ще не відвантаженими товарами. В самій накладній, можна редагувати склад і кількість товарів. Таким чином, базуючись на документі-підставі може бути виписано кілька накладних, якщо, наприклад, клієнт вирішив одержувати товар декількома партіями, або якщо накладні виписуються з різних складів.

Завдання

10. На підставі рахунку-фактури (див. п.7) створіть документ «Расходная накладная (товари)» від 14.01 поточного року. Для цього у «Полном журнале» виділить необхідний рахунок та натисніть кнопку  «Ввод на основании». Створений документ повинен заповнитися автоматично. Сформуйте друковану форму документа натиснувши кнопку «Печать».

11. Оформіть (на підставі рахунку-фактури див. п. 8) документ «Расходная накладная (товари)» покупцю Глобус,ООО від 15.01 поточного року. Для цього у «Полном журнале» виділить необхідний рахунок та натисніть кнопку  «Ввод на основании». Створений документ повинен заповнитися автоматично. Відредагуйте документ надавши клієнту знижку у розмірі 2% (поле Скидка). Сума знижки вводиться у гривнях, тому її необхідно розрахувати самостійно). Сформуйте друковану форму документа натиснувши кнопку «Печать».

Для оформлення звичайної торговельної діяльності, зв'язаної з закупівлею товарів, призначений документ «Прибуткова накладна». Якщо при заповненні документу використати документи-підстави (кнопка ), то прибуткова накладна буде заповнена автоматично даними з документа-підстави. В якості таких документів можуть бути обрані наступні: «Расходный кассовый ордер», «Платежное поручение», «Затраты на приобретение», «Запись книги приобретения» та інш.

Завдання