Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з курсу “Інформаційні системи та технології обліку”, страница 9

Рис. 41. Ліквідація необоротного активу

Перевірте себе: автоматично повинні заповнитися реквізити документу: МОЛ; Первоначальная стоимость (має дорівнювати 18 200.00 грн.); Износ (відповідно  4 246.66); Количество (1.00).

14. Перевірте стан рахунку 127 за допомогою документу  ОТЧЁТЫ ® БУХГАЛТЕРИЯ ® КАРТОЧКА СЧЕТА, встановивши наступні параметри відбору: Период с 31.12 минулого року по 10.02 поточного року, Фирма – оберіть власну фірму, Счет – 127, Вид субконто1 «Места хранения» оберіть матеріально відповідальну особу своєї фірми (МОЛ). Інші реквізити залишити незмінними. Натисніть кнопку «Сформировать».


Лабораторна робота №5

Тема: Оформлення операцій з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Завдання до лабораторної роботи

В ході виконання лабораторної роботи необхідно ознайомитися з принципами обліку малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП) у 1С: внесення залишків МШП;  заповнення довідника «Номенклатура»; оформлення документів з партійного обліку МШП та їх списання.

Хід роботи

Заповнення довідника «Номенклатура»

Список МШП ведеться в системі 1С у довіднику «Номенклатура», так само як список товарів (див. лаб. роб.№3). При внесені нового елемента у довідник в реквізиті Вид слід обрати значення «МБП», а у якості рахунку обліку – рахунок №22. Також для кожного МШП слід зазначати рахунок витрат та об’єкти його аналітики (стаття витрат та вид діяльності), на які буде списано облікову вартість МШП при його введені в експлуатацію.

Завдання

1. У довіднику «Номенклатура» (СПРАВОЧНИКИ → НОМЕНКЛАТУРА) всередині групи з ім’ям власної фірми (див. лаб.раб№3 п.1) створіть ще групу «МШП». Увійдіть до групи «МШП» та створіть нову строку (елемент), та заповніть реквізити МШП згідно до рис. 42, послідовно переходячи до кожної закладки. Після того, як у закладці «Цены» буде вказана ціна товару натисніть кнопку «Записать», але інші типи цін заповнювати не слід.

Рис. 42. Створення МШП

Введення залишків МШП

Введення залишків МШП на складах відбувається за допомогою реєстрації відповідного документу «Остатки ТМЦ». Документ оперує залишками на тому складі, який був обраний у відповідному реквізиті. Для зміни залишків на декількох складах слід ввести декілька документів – у відповідності до кількості складів.

Завдання

2. Відобразить залишки МШП на своєму складі від 31.12 минулого року. Для цього почерзі створіть два документи «Остатки ТМЦ» (ДОКУМЕНТЫ → ВВОД ОСТАТКОВ →  ОСТАТКИ ТМЦ). У шапці документа в реквізиті Место хранения оберіть власний склад, Тип цен встановіть у значенні «закупівельні». Табличну спеціфікацію документів заповніть у відповідності до рис. 43.

Рис. 43. Введення залишків МШП

3. Перевірте залишки МШП за своєю фірмою. Для цього сформуйте звіт «Журнал-ордер по субконто» (ОТЧЁТЫ ® БУХГАЛТЕРИЯ ® ЖУРНАЛ-ОРДЕР ПО СУБКОНТО), встановивши наступні параметри відбору: Период с 31.12 минулого року по 31.12 минулого року, Фирма – оберіть власну фірму, Счет – 22. Всі інші поля залишити за замовченням незмінними. Натисніть кнопку «ОК».

Оформлення операцій руху МШП

В ведення в експлуатацію МШП в системі 1С може оформлюватися двома способами.  У першому випадку відбувається передача МШП матеріально-відповідальній особі (МВО). Для реєстрації такої операції використовується документ «Перемещение». У реквізитах Откуда та Куда діалоговой форми документа вказуються потрібні співробітники-МВОи (із групи МВО довідника «Места хранения»).

Завдання

4. Внесіть дані про фізичну особу, яка буде працювати на вашій фірмі (СПРАВОЧНИКИ→ЗАРПЛАТА→ФИЗИЧИСКИЕ ЛИЦА). У довіднику слід заповнити лише одне поле ФИО, яке студент може обирати довільно.

5. У пункті СПРАВОЧНИКИ→ЗАРПЛАТА→СОТРУДНИКИ створіть працівника складу для своєї фірми, заповнюючи наступні реквізити (рис. 44.).

Рис. 44. Реквізити довідника «Сотрудники»

Завдання

6. Відобразите видачу в експлуатацію МШП з вашого складу матеріально-відповідальній особі вашої фірми від 18.01 поточного року. Для цього створіть документ «Перемещение» (ДОКУМЕНТЫ → СКЛАДСКИЕ → ПЕРЕМЕЩЕНИЕ). У шапці документа заповніть відповідні реквізити:

Откуда: оберіть свій склад;

Выдал: оберіть співробітника складу, що був створений у п.5;

Куда: оберіть свою матеріально-відповідальну особу;

Получил: оберіть свою матеріально-відповідальну особу.

Таблична специфікація документу повинна відповідати інформації з рис. 45.

Рис. 45. Заповнення документу «Перемещение»

Другий спосіб полягає у оформленні господарчої операції з передачі МШП в експлуатацію використовується документ «Ввод в експлуатацию». При цьому відбувається списання на витрати та оприбуткування на забалансовий рахунок. Проводки сформовані таким документом мають вигляд : Дт «вид витрат» - Кт рахунку 22, Дт рахунку МЦ. Відмінність роботи даного документу від вже описаної у лаб.раб. №4 полягає у встановленні відповідного значення в опції .

Завдання

7. Оформіть введення в експлуатацію МШП від 19.01 поточного року, документ «Ввод в эксплуатацию» (ДОКУМЕНТЫ → НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ И МБП → ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ). Встановіть опцію . Оберіть у реквізиті Место хранения матеріально-відповідальну особу фірми. Опцію  не встановлювати. Табличну специфікацію документу заповнювати відповідно до рис. 46. Увага: у стовбці партия обирається партія, що була створена у попередньому пункті.

Рис. 46. Заповнення документу «Ввод в эксплуатацию»

Натисніть кнопку «Провести». Після проведення документа натисніть кнопку «Печать».

Коли виходить строк фактичного використання МШП, їх необхідно списувати з оперативного обліку. Для цього використовується документ «Списание МБП». Якщо МШП не були оприбутковані на за балансовий рахунок (рахунок МЦ), то можна списувати МШП с балансу використовуючи документ «Списание ТМЦ». При проведенні обох документів автоматично розраховується ціна та сума списання.

Завдання