Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з курсу “Інформаційні системи та технології обліку”, страница 3

Рис.7. Головне вікно програми

Для швидкого доступу до команд, які часто використовуються служать панелі інструментів (з набором піктограм). Для зручності роботи користувач може відкрити велику кількість вікон, назви яких будуть відображені у панелі вікон, що дозволить швидко переходити між ними. Підказка, ТА, поточний період бухгалтерських підсумків, які розраховані вказані у рядку стану. 

Робота з планом рахунків

План рахунків знаходиться у пункті головного меню ОПЕРАЦИИ ® ПЛАН СЧЕТОВ. У 1С план рахунків реалізований у вигляді таблиці, кожний рядок якої містить рахунок або субрахунок бухгалтерського обліку. У вікні "План счетов" також містяться графи, що відображають різні характеристики рахунка. Графа Код містить повний шифр рахунку (субрахунку), а Наименование – назву рахунку (субрахунку). У графі В. вказується ознака ведення валютного обліку за рахунком (субрахунком). Якщо за рахунком ведеться валютний облік, то в графі ставиться "+". У графі К. вказується ознака ведення кількісного обліку. У графі З. вказується, чи є рахунок позабалансовим. Позабалансові рахунки не кореспондують ні між собою, ні з балансовими рахунками. В графі А. вказується ознака "активності/пасивності'' рахунка. У графах Субконто 1, Субконто 2, Субконто 3 указуються види субконто рахунка. Значення цих стовпчиків указують розрізи, в яких здійснюється ведення аналітичного обліку за цим рахунком.

Ліворуч від коду рахунка особливими значками (у вигляді літери Т) позначається стан рахунка. Ці значки відрізняються кольором. Жовтий колір означає, що рахунок є рахунком-групою (має субрахунки). Такий рахунок не може використовуватись при введенні проводок – у проводках кореспондуючими можуть бути тільки субрахунки цього рахунка. Позначка літерою "Т" блакитного кольору означає, що цей рахунок є субрахунком або рахунком без субрахунків і може брати участь як кореспондуючий при формуванні проводок. Позначка у вигляді червоної галочки означає, що рахунок (субрахунок) введений у режимі "Конфигуратор" і не підлягає редагуванню в режимі „1С: Підприємство”.

Робота з журналами

У програмі „1С: Підприємство 7.7” використовуються власні облікові регістри – журнали документів, операцій, проводок і розрахунків.

Журнали документів призначені для зручного відображення списку документів. У програмі міститься повний журнал документів, у якому реєструються всі введені документи, а також журнали документів, до яких входять згруповані за окремими видами (розділами обліку) документи. До кожного з журналів можна звернутися, вибравши відповідний пункт меню ЖУРНАЛИ головного меню програми.

Інформація про господарські операції накопичується і зберігається у вигляді журналу операцій. Кожному рядку журналу відповідає одна операція. "Журнал операций" безпосередньо пов'язаний з "Журналом проводок", що містить проводки, які відповідають операціям. "Журнал проводок" - це таблиця, кожен рядок якої є кореспонденцією рахунків.

Відкрийте ОПЕРАЦИИ → ЖУРНАЛ ОПЕРАЦІЙ (рис. 8). Встановіть інтервал перегляду (для зміни інтервалу безпосередньо в журналі використовують кнопку «Интервал» . При перегляді журналу в ньому будуть відображатись тільки ті операції, дати яких входять до встановленого інтервалу).

 


Рис.8. Журнал операцій

Завдання

5. Увійдіть до пункту меню СЕРВИС ® ПАРАМЕТРЫ та відкрийте закладку «Журналы». У полі Начало интервала встановіть дату: 31.12 минулого року, а у полі Конец интервала 31.12 поточного року. А також встановіть помітку у полі , це забезпечить автоматичний перехід курсора до останнього внесеного документу.

Цей журнал розділено на дві частини. У верхній частині позначені усі існуючі у цьому інтервалі документи, а у нижній частині відображається зміст кожного з документів. Між ними встановіть прапорець у опції . Оберіть закладку зі своєю фірмою. Потім створить нову операцію (кнопка “Новая сторока).

Крім того, в журналі операцій можна виконувати наступні дії:

редагувати яку-небудь з вже введених операцій – для цього потрібно знайти її в журналі і двічі клацнути мишею по її назві або, виділивши її, натиснути клавішу Enter або натиснути кнопку «Изменить» ;

переглянути операцію, не змінюючи реквізити – кнопка „Просмотр;

скопіювати існуючу операцію – кнопка „Копировать строку;

позначити на вилучення/ зняти позначку на вилучення (кнопка „Пометить на удаление). Для того, щоб позначені операції були вилучені, треба в монопольному режимі виконати дії ОПЕРАЦИИ ® УДАЛЕНИЕ ПОМЕЧЕННЫХ ОБЪЕКТОВ. Якщо операція позначена на вилучення, то відповідні їй проводки вилучаються. Тому, щоб відновити операцію, потрібно зняти позначку на вилучення, відкрити операцію і знову її провести (кнопка „ОК” або „Провести”);

Завдання

6. Викличте вікно настроювання параметрів системи через меню СЕРВИС ® ПАРАМЕТРЫ. На закладці «Операция» в полі Расчет суммы операции оберіть опцію . Нижче позначте опції ,  та .

Аналогічно здійснюється робота з журналом проводок (ОПЕРАЦИИ → ЖУРНАЛ ПРОВОДОК) та повним журналом (ЖУРНАЛЫ → ПОЛНЫЙ ЖУРНАЛ).

Але є певні відмінності. Так у журналі проводок (рис. 9) наведено перелік усіх проводок, що належать до різних операцій, у загальній послідовності за визначений інтервал перегляду журналу. Щоб виділи проводки, які відносяться до певної фірми необхідно встановити прапорець в опції .

Рис. 9. Журнал проводок

У «Полном журнале» (рис.10) для відображення документів певної категорії, (наприклад, документи певної фірми), в полі Быстрый отбор слід встановити критерій відбору, а при натисканні кнопки Значення”, обрати значення критерію. Крім того у повному журналі для багатьох документів існує режим введення нових документів на підставі вже існуючих. Цей режим дозволяє перенести у новий документ інформацію з документа-підстави. Режим викликається при встановленні курсору на документі-підставі та натисканні кнопки  «Ввод на основании».

Рис. 10. Повний журнал