Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з курсу “Інформаційні системи та технології обліку”, страница 12

Рис. 55. Реквізити документу "Ввод остатков кредита"

Введення залишків коштів

Введення залишків коштів на розрахункових рахунках та у касі відбувається за допомогою документів «Банковская выписка» та «Приходный кассовый ордер». При цьому у якості кореспондуючого  рахунку в цих документах має бути обраний рахунок «00», в якості субконто валових витрат / доходів – значення «Не доход і не витрата». Більш детально принципи роботи з цими документами будуть описані нижче.

Завдання

5. Відбийте вхідне сальдо на розрахунковому рахунку фірми на початок поточного року. Для цього створіть документ «Банковская выписка» (ДОКУМЕНТЫ → БАНК → БАНКОВСКАЯ ВЫПИСКА) від 31.12 минулого року. При виборі власної фірми на запитання «Изменить расчетный счет?» відповісти «так». Заповніть специфікацію документу згідно до рис. 56. Проведіть документ.

Рис. 56. Заповнення банківської виписки

6. Для перевірки правильності введення інформації сформуйте оборотно-сальдову відомість по касі. Для того, щоб переглянути цей звіт, необхідно зробити наступні дії: ОТЧЕТЫ ® ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТУ. Задайте параметри перегляду звіту: Фирма - оберіть свою фірму, Период с 31.12 минулого року по 31.12 минулого року, Счет оберіть «311» та натисніть кнопку «Сформировать».

7. Відбийте вхідне сальдо у касі фірми на початок поточного року. Для цього створіть документ «Приходный кассовый ордер» (ДОКУМЕНТЫ → КАССА → ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР) від 31.12 минулого року. У реквізиті Вид операции встановіть значення «прочие поступления», Сумма+ дорівнює 3 156,08 грн. В графі Аналитика Счет оберіть допоміжний рахунок «00». Проведіть створений документ.

8. Для перевірки правильності введення інформації сформуйте оборотно-сальдову відомість по касі. Для того, щоб переглянути цей звіт, необхідно зробити наступні дії: ОТЧЕТЫ ® ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТУ. Задайте параметри перегляду звіту: Фирма - оберіть свою фірму, Период с 31.12 минулого року по 31.12 минулого року, Счет оберіть «301» та натисніть кнопку «Сформировать».

Оформлення касових операцій

В процесі діяльності фірми виникають ситуації, які постійно потребують готівкових коштів для проведення негайних розрахунків з клієнтами, оплати певних витрат, виплати заробітної плати персона і т.п. для здійснення розрахунків готівкою кожна організація повинна мати касу та вести касову книги згідно до встановленої форми. Готівка може надходити до каси організації із банка, що обслуговує фірму, від покупців та іншим підставам.

Для надходження готівки до каси використовується документ «Приходный кассовый ордер». Оформлення певних операцій надходження готівки в касу підприємства позначається у реквізиті Вид операции. Якщо не одна з операцій не відповідає відображенню потрібної інформації, встановлюється значення «Прочие операции». В реквізиті Касса потрібно обрати касу фірми з довідника «Счета нашей фирмы» та черговий номер для друкованої форми прибуткового ордеру. Програма веде автоматичну нумерацію прибуткових та видаткових документів. При натисненні кнопки  у інформаційному рядку відіб’ється поточний залишок у вибраній касі. Група "Аналитика" містить реквізити для вибору кореспондуючого бухгалтерського рахунку, об’єктів його аналітичного обліку (субконто) та аналітики ПДВ. У закладці «Дополнительно» в реквізиті Субконто вказується об’єкт аналітики з валових доходів / витрат. Відзнакою того, що поточний платіж не має входити у склад валових доходів / витрат є обране значення «Не доход і не витрата». При проведенні документ спричиняє зміни у взаєморозрахунках з контрагентами, реєструє зміни залишків у касі, формує відповідні бухгалтерські проводки.

Видача грошей з каси фірми відбувається за «Расходным кассовым ордером». Він повністю аналогічний при заповненні з «Приходным кассовым ордером», має такі ж самі реквізити, але у оперативному так і у бухгалтерському обліку відбиває протилежну операцію – видаток грошей.

Завдання

9. Відбийте отримання коштів від продажі товарів контрагенту Глобус, ООО. Для цього у «Полном журнале» знайдіть документ «Расходная накладная (товары від 15.01 поточного року та використовуючи механізм вводу на підставі (кнопка ) сформуйте «Приходный кассовый ордер». У закладці «Дополнительно» у опції  Валовые расходы (доходы) субконто  встановіть значення «А1.1. Продаж товарів, виконання робіт, надання послуг» (група «Валові доходи» / А «Доходи від продажу товарів, робіт, послуг»). Проведіть документ 16.01 поточного року.

10. Відбийте виплату грошей за надані Київською регіональною митницею послуги з розмитнення товарів. Для цього у «Полном журнале» знайдіть документ «Услуги сторонних организаций» від 16.01 поточного року та використовуючи механізм вводу на підставі (кнопка ) сформуйте «Расходный кассовый ордер». Перевірте залишок коштів у касі фірми на початок дня використовуючи кнопку .У закладці «Дополнительно» у опції  Валовые расходы (доходы) субконто  встановіть значення «Ж.05. Придбання товарів» (група «Валові расходи» / Ж «Подготовка, організація, ведення  виробництва»). Проведіть документ 16.01 поточного року.

11. Відбийте надходження грошей у касу з розрахункового рахунку фірми від 16.01 поточного року. Створіть «Приходный кассовый ордер» (ДОКУМЕНТЫ → КАССА → ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР). Заповніть реквізити документу у відповідності до рис.57.

Рис. 57. Надходження грошей з банку до касифірми

12. Відбийте виплату грошей із каси фірми за придбані у контрагента Инструменты, ООО 15.01 поточного року товари. Для цього у «Полном журнале» знайдіть документ «Приходная накладная (товары)» та використовуючи механізм вводу на підставі (кнопка ) сформуйте «Расходный кассовый ордер». Перевірте залишок коштів у касі фірми на початок дня використовуючи кнопку . У закладці «Дополнительно» у опції  Валовые расходы (доходы) субконто  встановіть значення «Ж.05. Придбання товарів» (група «Валові расходи» / Ж «Подготовка, організація, ведення  виробництва»).