Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з курсу “Інформаційні системи та технології обліку”, страница 15

Рис. 61. Підготовка до покупки валюти

2. Оформіть купівлю валюти у розмірі 500$ за допомогою документу «Покупка валюты» (ДОКУМЕНТЫ → ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ → ПОКУПКА ВАЛЮТЫ) від 01.02 поточного року через контрагента Аваль, АППБ. Заповніть обидві закладки документу у відповідності до рис. 62.

Рис. 62. Покупка валюти

Оформлення взаєморозрахунків у валюті

Усі операції з валютним розрахунковим рахунком реєструються на підставі банківських виписок та супроводжувальних документів, які до них додаються. «Банковская выписка» інтерпретується як валютна, якщо у якості валюти рахунку, для якого вона виписується, у довіднику «Счета нашей фирмы» вибрана валюта, що відмінна від гривні. При проведенні документа проводки відповідним валютним рахункам формуються як у іноземній валюті, так і у гривні за курсом НБУ на дату виписки. Також буде виконаний перерахунок залишків у валюті по монетарним рахункам балансу на дату документа. Позитивні та негативні курсові різниці, що виникли будуть віднесені на відповідний рахунок обліку доходів/втрат від курсових різниць.

Крім того, при оформленні взаєморозрахунків з контрагентами у іноземній валюті слід звернути увагу на особливості заповнення довідника «Контрагенты». Головна відмінність полягає у виборі значенні реквізиту Вид. Для іноземних контрагентів фірми цей реквізит має бути встановлений у значенні «нерезидент».

Завдання

3. Створіть договір для реєстрації оплати у валюті контрагенту  (ДОКУМЕНТЫ → ДОГОВОР). Заповніть реквізити документу у відповідності до рис. 63.  Після заповнення всіх необхідних реквізитів документ слід зареєструвати в інформаційній базі шляхом запису (кнопка «Записати» або «ОК»).

Рис. 63. Оформлення договору з нерезидентом

4. Оформіть рух коштів (100$) на валютному розрахунковому рахунку від 15.02 поточного року документом «Банковская выписка» (ДОКУМЕНТЫ → БАНК → БАНКОВСКАЯ ВЫПИСКА). Оберіть свою фірму та у відповідності до неї буде обрано ваш поточний розрахунковий рахунок. У табличній специфікації документу створіть новий рядок та заповнити його реквізити вручну так, як вказано на рис. 64.

Рис. 64. Рух коштів на валютному р/р

Продаж валюти

Для реєстрації факту продажу валюти на українській міжбанківській валютній біржі призначений документ «Продажа валюты». Заповнення діалогової форми документа слід почати з вибору гривневого розрахункового рахунку, на який надійдуть гроші від продажу валюти. Валютний рахунок, з якого уповноваженому банку була перерахована валюта та власне найменування валюти вказуються у реквізитах Валютный счет та Валюта. Далі вказується курс НБУ, за який пройде списання собівартості проданої валюти з рахунка «334» у кореспонденції з рахунком «942».  Загальна сума валюти вказується у Сумма вал. Балансова вартість валюти буде розрахована автоматично при проведенні документа та відобразиться при повторному відкритті документу.

У групі реквізитів Уполномоченный банк вказується вповноважений банк шляхом вибору його із довідника «Контрагенты» та суму комісійних банку. В реквізиті Сумма, вырученная от продажи валюты вводиться загальна сума гривень, що виручена від продажу валюти, після чого у полі Итого грн відіб’ється сума отриманих гривень без врахування суми комісії вповноваженому банку.

У закладці «Дополнительно» діалогової форми документа вказуються статті валових витрат, доходів у проводках для включення комісійних та балансової вартості проданої валюти у склад валових витрат, суми, отриманої від продажу валюти – до складу валових доходів фірми. А також рахунок, стаття витрат та вид діяльності по віднесенню комісійних на рахунок обліку операційних витрат фірми.  

При проведенні документу  буде сформований необхідний набір бухгалтерських проводок. При цьому балансову вартість проданої валюти буде списано з рахунку «ВЛ» по відповідному об’єкту його аналітики, який був встановлений у реквізиті Валютный счет.

Завдання

5. Оформіть продаж валюти (100$) від 15.02 поточного року через контрагента Аваль, АППБ (ДОКУМЕНТЫ → ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ → ПРОДАЖА ВАЛЮТЫ) встановивши наступні параметри (рис. 65):

Рис. 65. Продаж валюти

Щоб виконати переоцінку майна та зобов’язань фірми у іноземній валюті в останній робочий день звітного періоду, слід використати документ «Переоценка валюты». При цьому у формы документу слід лише включити прапорець . Тоді при проведенні документу (крім бухгалтерських проводок) будуть сформовані проводки з включення у склад валових витрат / доходів курсової різниці, яка визначена за залишками на забалансовому рахунку «ВЛ». Курсові різниці за залишками на рахунках обліку зобов’язань фірми будуть включені у склад валових витрат / доходів по заборгованостям у валюті. Крім того, буде також виконана переоцінка за балансового рахунку «ВЛ».

Завдання

6. Оформіть переоцінку валюти на кінець поточного кварталу документом «Переоценка валюты» (ДОКУМЕНТЫ → ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ → ПЕРЕОЦЕНКА ВАЛЮТЫ) від 31.03 поточного року. Встановіть прапорець у полі ,  встановіть перший квартал поточного року. Натисніть «ОК».

Лабораторна робота №9

Тема: Формування стандартних та регламентних звітів.

Завдання до лабораторної роботи

В ході виконання лабораторної роботи необхідно ознайомитися з поняттями: закриття місяця та формування фінансового результату в системі 1С. Навчитися формувати регламентні звіти.

Хід роботи

Закриття періоду та формування фінансового результату

Перед тим як перейти до закриття місяця слід провести документ «Формирование проводок по торговым операциям». Це пов’язано з тим, що до комплексної конфігурації, з якої працюють на лабораторних роботах, включено три частини обліку. Так як у лабораторних роботах частина з обліку операцій по заробітній платі не розглядалась, а лише частково розглядались операції з торгівлі, то формування проводок слід проводити лише по торговим операціям. Більш детально принципи формування цього документу описані у лаб. раб №3.

Завдання