Етика та естетика: Тестові завдання (Тестові завдання за темами 1-8. Предмет етики. Художня реальність в Україна. Шляхи естетичного виховання економічних кадрів), страница 8

В) _______________

Г) _______________

Д) _______________

21. Стійкі риси спілкування, що постійно відтворюються і властиві певній людині чи групі людей – це:

А) етикет;

Б) культура спілкування;

В) стиль поведінки;

Г) манера спілкування.

22. Ввічливість – це:

А) стійкі риси спілкування, що постійно відтворюються і властиві певній людині чи групі людей;

Б) сукупність правил поведінки, які регулюють зовнішні вияви людських взаємин (форми вітання, манери, стиль одягу тощо);

В) вимога етикету, яка передбачає повагу до людської честі і гідності у повсякденному спілкуванні;

Г) спосіб поводження, стиль мови, її інтонація, тон, міміка, жести, хода, стриманість, повага, чуйність.

23. Система службового підпорядкування молодших старшим за чином або званням – це:

А) снобізм;

Б) етикет;

В) культура спілкування;

Г) субординація.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ 5: ЕСТЕТИКА ЯК НАУКА ТА ЇЇ КАТЕГОРІЇ

1. Естетика як самостійна наука народжується у :

А) XIX столітті н.е.;

Б) XVIII столітті н.е.;

В) VI столітті до н.е.;

Г) XII столітті до н. е.

2. Основними методами естетики як науки є:

А) історизм та структурний аналіз;

Б) історизм та компаративний аналіз;

В) верифікація та структурний аналіз;

Г) експеримент та історизм.

3. Бінарними категоріями естетики є:

А) добро – зло;

Б) прекрасне – потворне;

В) трагічне – комічне;

Г) гріх – доброчинність.

4. До основних категорій естетики належать:

А) піднесене;

Б) пафосне;

В) наївне;

Г) прекрасне;

Д) естетичне.

5. До основних категорій естетики належать:

А) добро;

Б) естетичне;

В) зло;

Г) трагічне;

Д) прекрасне.

6. Доповніть основні функції естетики:

А) світоглядна;

Б) __________

В) __________

7. Категорія естетики, що виражає хаос, небуття, асиметрію, непропорційність, дисгармонію  - це:

А) зло;

Б) потворне;

В) низьке;

Г) огидне;

Д) недбале.

8. Іронія визначається,  як:

А) доброзичлива, ігрова критика;

Б) ствердження того, що не є істинним;

В) гра зі смислом (миттєве перекручення смислу в мові, жестах);

Г) свідоме перебільшення тих чи інших недоліків.

9. Доповніть основні категорії естетики:

А) прекрасне;

Б) ___________

В) ___________

Г) ___________

Д) ___________

10. Естетика починає існувати в експліцитний спосіб з:

А)  XX століття;

Б) XVIII століття;

В) XIX століття;

Г) VI століття.

11. Гротеск визначається,  як:

А) доброзичлива, ігрова критика;

Б) ствердження того, що не є істинним;

В) гра зі смислом (миттєве перекручення смислу в мові, жестах);

Г) свідоме перебільшення тих чи інших недоліків.

12. Крайньою формою потворного в естетиці є:

А) зле;

Б) бридке;

В) низьке;

Г) аморальне;

Д) невдале.

13. Коли художні напрямки досліджуються спочатку як окремі явища, а потім складаються в цілісну систему взаємопов’язаних та взаємообумовлених елементів, - такий підхід свідчить про застосування методу:

А) компаративного аналізу;

Б) системного аналізу;

В) історизму;

Г) структурного аналізу.

14. Експліцитний спосіб існування науки естетики передбачає:

А) виділення естетики як окремої науки;

Б) включення естетики в контекст інших наук;

В) включення естетичного знання в рамки філософських систем;

Г) виділення в рамках естетики окремих розділів.

15. Імпліцитний спосіб існування естетики передбачає:

А) виділення естетики як окремої науки;

Б) включення естетики в контекст інших наук;

В) включення естетичного знання в рамки філософських систем;

Г) виділення в рамках естетики окремих розділів.

16. Які існують форми комічного?

а) сатира;

б) іронія;

в) гумор;

г) сарказм;

д) драма.

17. За допомогою пізнавальної  функції естетики здійснюється наступний вплив на окремих індивідів та суспільство в цілому:

А) формуються естетичні уявлення, погляди, ідеали;

Б) розкривається історична неперервність втілення естетичного в культурі людства;

В) стримується перетворення культури на непідконтрольну людині стихію;

Г)  виробляються знання про теорію та практику естетичного в     контексті минулого та сьогодення.

18.  Каламбур визначається,  як:

А) доброзичлива, ігрова критика;

Б) ствердження того, що не є істинним;

В) гра зі смислом (миттєве перекручення смислу в мові, жестах);

Г) свідоме перебільшення тих чи інших недоліків.